Dr. Pierre Zelissen

Dr. Pierre Zelissen was werkzaam als internist-endocrinoloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de laatste jaren als opleider en hoofd van de sectie endocrinologie.