dr. F.H. Krouwels

Dr. Frans Krouwels is longarts in het Spaarneziekenhuis in Hoofddorp. Hij is tevens opleider voor longgeneeskunde, voorzitter nascholingscommissie Bronkhordt Colloquia, voorzitter commissie kwaliteitsvisitatie longgeneeskunde Nederlandse Longartsen
en Coördinator ketenzorg Haarlemmermeer.