Dr. Annemiek Nap, Dr. Wim Willemsen en Prof. dr. Thomas D'Hooghe

Dr. Annemiek Nap is gynaecoloog in de maatschap Gynaecologie in Rijnstate Arnhem.Dr.Wim Willemsen was als gynaecoloog verbonden aan het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen.Prof. dr. Thomas D’Hooghe is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Medische Wetenschappen van de universiteit te Leuven.