Hartelijke dank voor uw bijdrage


Trefwoorden
Spreekuur Thuis bevat een voortdurend groeiend woordenboek met de omschrijving van medische termen.


 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   


Trefwoord Omschrijving Gerelateerde thema's
IVPintraveneus pyelogram. Röntgenonderzoek waarbij de nieren en de urinewegen met behulp van cpontrastvloeistof in beeld worden gebrachtEndometriose