Hartelijke dank voor uw bijdrage


Trefwoorden
Spreekuur Thuis bevat een voortdurend groeiend woordenboek met de omschrijving van medische termen.


 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   


Trefwoord Omschrijving Gerelateerde thema's
waaneen vorm van psychose die het denken betreft. Een onterechte, overdreven achterdocht is bijvoorbeeld een paranoïde waanSchizofrenie, Depressief en nu 
WaandenkbeeldenRotsvaste overtuiging die niet klopt met de werkelijkheid en die, ondanks alle tegenargumenten en feiten die redelijkerwijze genoeg zouden moeten zijn om de overtuiging te weerleggen, toch gehandhaafd blijft.Manisch-depressieve stoornis 
Wallenberg, syndroom vanCombinatie van uitvalsverschijnselen door een infarct in de hersenstam.Vaatlijden 
WandbeenkwabDeel (aan de zijkant) van de grote hersenen.Vaatlijden 
WAOWet op de ArbeidsongeschiktheidSchizofrenie, Depressief en nu 
wasdwangvorm van dwangstoornis waarbij het overdreven vaak en grondig reinigen, bijvoorbeeld van de handen, op de voorgrond staatDwangstoornissen 
Wearing-offUitgewerkt raken van de laatste dosis medicijnen, vooral met betrekking tot medicijnen die bij de ziekte van Parkinson worden gebruikt. 
Weber, proef vanProef waarbij een aangeslagen stemvork precies midden bovenop het hoofd wordt geplaatst. Bij een normaal gehoor wordt het geluid in beide oren even goed gehoord, maar bij gehoorverlies aan één kant zal het geluid niet middenin, maar aan één kant beter geh 
WegwerplenzenContactlenzen met een beperkte levensduur die dag en nacht gedragen kunnen worden. Kunnen een beperkte tijd (een of enkele weken) achtereen gedragen worden, en dienen dan weggegooid te worden. 
WerkgeheugenHet proces dat ervoor zorgt dat de informatie tijdelijk (dat is seconden of minuten) in de hersenen aanwezig blijft, totdat ze volledig is gebruikt, ofwel definitief is opgeslagen ofwel verwijderd is. 
Werking, optischeDe werking waarmee lichtstralen worden gebroken en in een bepaalde richting worden geleid. 
WervelslagaderSlagader voor het vervoer van bloed naar de hersenen. De wervelslagaders lopen aan de achterkant van de hals.Vaatlijden 
Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizenwet die het mogelijk maakt om iemand tegen zijn of haar wil op te laten nemen in een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis 
WhiplashSyndroom dat kan ontstaan na het snel naar voren en naar achteren bewegen van het hoofd (bijvoorbeeld bij een kop-staart botsing met een auto), waarbij pijn in de nek en hoofd, duizeligheid, bewegingsbeperking van de nek, emotionele, geheugen- en slaapstoChronische pijn, ADHD 
WHOWorld Health Organization (Wereldgezondheidsraad)Depressief en nu, Dwangstoornissen 
WIAWet Werk en Inkomen naar ArbeidsvermogenDepressief en nu 
wiggebeeneen van de botten van het aangezichtsskelet waar het Turks zadel deel van uitmaaktHypofyseziekten 
Willis, Cirkel vanDe verbindingsvaten aan de basis van de hersenen tussen de grote slagaders die bloed vervoeren naar de hersenen.Vaatlijden 
WISCWechsler Intelligence Scale for Children: IQ-test voor kinderen.ADHD 
witte stofstof die zorgt voor de isolatie van de zenuwuiteinden in de hersenen Dementie doet ook pijn 
Witte-jassenhypertensieHet fenomeen dat de bloeddruk verhoogd is wanneer deze wordt gemeten door een persoon in een witte jas (een arts of verpleger) terwijl de bloeddruk lager is wanneer die thuis zelf gemeten wordt..Hoge bloeddruk 
Wolfram, syndroom vanziekte met een combinatie van type 1 diabetes mellitus, diabetes insipidus, afwijking van de gezichtszenuwen en doofheid (= DIDMOAD)Hypofyseziekten 
Wood's lampEen lamp die langgolvig ultraviolet licht geeft, waarmee bepaalde schimmels zijn aan te tonen. 
WSNSWeer Samen Naar School: het streven kinderen met een leerprobleem op de openbare school te houden en niet direct te plaatsen op een school voor speciaal onderwijs.ADHD 
WWWerkloosheidswet Depressief en nu