Hartelijke dank voor uw bijdrage


Trefwoorden
Spreekuur Thuis bevat een voortdurend groeiend woordenboek met de omschrijving van medische termen.


 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   


Trefwoord Omschrijving Gerelateerde thema's
NachtblindheidHet niet goed kunnen zien in schemering of duisternis omdat de donker-adaptie is gestoord. De 'staafjes' in het netvlies functioneren niet goed. Dit kan zijn aangeboren, maar ook het gevolg zijn van een ziekte van het netvlies of een tekort aan vitamine A 
NachtmyopieBijziendheid die vooral 's nachts optreedt. 
narcistisch verlengstuk als ouders hun kind beschouwen als een object dat hun dromen of verwachtingen waar moet maken in plaats van als een persoon met eigen verlangens, verwachtingen en een eigen mening Persoonlijkheidsstoornis en nu 
narcistische persoonlijkheidsstoornis als ouders hun kind beschouwen als een object dat hun dromen of verwachtingen waar moet maken in plaats van als een persoon met eigen verlangens, verwachtingen en een eigen mening Persoonlijkheidsstoornis en nu 
NarcolepsieExtreme overdag optredende aanvallen van slaperigheid, waardoor de patiënt overdag plotseling in slaap kan vallen zonder dat hij of zij dat voelt aankomen. Vaak treden ook aanvallen van controleverlies van de spieren op, waarbij de patiënt zomaar slap inEpilepsie 
NasaalLetterlijk: de neus betreffende. Wordt gebruikt in combinatie met een ander begrip om aan te geven dat het met de neus te maken heeft. Zo wordt met een nasale spraak de klank van de spraak bedoeld bij een verstopte neus.Allergie bij kinderen 
NatriumEen in het lichaam voorkomend zout, dat essentieel is voor de waterhuishouding van het lichaam. Een teveel kan hoge bloeddruk veroorzaken en aanleiding geven tot het vasthouden van water. Natrium zit ondermeer in keukenzout (als natrium-chloride).Hoge bloeddruk 
natriumeen van de (kwantitatief) belangrijkste zouten in het bloed Hypofyseziekten 
Natuurlijke oestrogenenTerm die gebruikt wordt voor geneesmiddelen met veelal kunstmatige bereide oestrogenen die identiek zijn aan de in de eierstokken gemaakte oestrogene hormonen.Osteoporose 
necroseafstervingHart- en vaatproblemen 
NEFAfkorting van Nationaal Epilepsie Fonds.Epilepsie 
nefritis ontsteking van de zeeflichaampjesNierziekten 
nefrogene diabetes insipidusvorm van diabetes insipidus waarbij de nieren verminderd gevoelig zijn voor de werking van ADHHypofyseziekten 
nefrolooginternist die is gespecialiseerd in nierziektenNierziekten 
nefroneenheid waaruit de nier is opgebouwdNierziekten 
nefropathieafwijkingen aan de nieren, zoals die ook bij diabetes kunnen voorkomenDiabetes, Diabetes type 1, Diabetes type 2, Hoge bloeddruk, Diabetes en nu 
nefrosclerose nieraandoening waarbij verlittekening van het nierweefsel op de voorgrond staatNierziekten 
nefrose lekkage van eiwit vanuit de zeeflichaampjes Nierziekten 
NeglectNeurologische stoornis in de hersenen, waardoor iemand zich niet bewust is van één kant van zijn lichaam en niets waarneemt uit de omgeving aan één kant van zijn lichaam. Ook wel verwaarlozing genoemd.Vaatlijden 
Nelson, syndroom vansterke groei van een ACTH producerend hypofyse-adenoom na verwijdering van de bijnieren wegens de ziekte van CushingHypofyseziekten 
Nerveuze diarreeAnder woord voor prikkelbare darm syndroom (PDS), een stoornis in de spierbewegingen in vooral de dikkedarm, waardoor klachten over een zeurende en/of krampende buikpijn ontstaan en de darmfunctie ontregeld raakt. Hierdoor ontstaat een afwijkend ontlastin 
Nervus opticusDe vanuit het oog ontspringende zenuw (de gezichtszenuw) die de zenuwimpulsen die in het netvlies onder invloed van de lichtprikkels zijn ontstaan, doorgeeft aan de hersenen. 
nervus opticuszenuw die van het oog naar de hersenen loopt en waardoor we kunnen zien Hypofyseziekten 
Nervus vagus stimulatieBehandelingsmethode van epilepsie die werkt via elektrische prikkeling van de nervus vagus in de hals.Epilepsie 
NetvliesHet weefsel dat zich aan de binnenkant, achter in het oog bevindt en lichtgevoelige cellen bevat. Deze cellen zetten beeld om in zeer kleine elektrische signalen die via de oogzenuw naar de hersenen worden gezonden. 
Neurale circuitsSchakelingen tussen de hersenkernen. Ook wel neuraal netwerk genoemd.Schizofrenie 
Neuritis opticaOntsteking van de oogzenuw, die gepaard gaat met een verlies van het gezichtsvermogen. Kan optreden als onderdeel van multiple sclerose, maar ook ontstaan als complicatie van een neus bijholteontsteking of een vergiftiging.Multiple Sclerose 
Neuritis retrobulbarisOntsteking van de oogzenuw, die gepaard gaat met een verlies van het gezichtsvermogen. Kan optreden als onderdeel van multiple sclerose, maar ook ontstaan als complicatie van een neus bijholteontsteking of een vergiftiging.Multiple Sclerose 
NeurobiochemischEen combinatieterm waarmee wordt aangegeven dat het een zaak betreft met neurologische, biologische en chemische aspecten in een onderlinge samenhang. 
NeurochirurgSpecialist voor operatieve behandeling van afwijkingen van het centrale zenuwstelsel, waaronder kanker van de hersenen.Kanker en chirurgie 
neurodegeneratieve ziekte ziekte waarbij zenuwcellen geleidelijk afgebroken worden Parkinson en nu 
neurofibrillaire tangles tau-eiwit in de zenuwvezelsDementie doet ook pijn 
Neurogene pijnZenuwpijn. 
neurohypofysehypofyseachterkwab  
neurolepticaverouderde benaming voor antipsychoticaDwangstoornissen 
Neurologisch onderzoekOnderzoek naar het functioneren van het zenuwstelsel.Epilepsie 
Neurologische aandoeningZiekte of afwijking van het zenuwstelsel.Depressie, Eetstoornissen, Manisch-depressieve stoornis, Schizofrenie 
neuromodulatiebeïnvloeding van (de prikkelbaarheid van) zenuwcellen door toediening van bepaalde stoffen in het centrale zenuwstelsel of door elektrische stimulatieChronische pijn, Tinnitus 
neuronzenuwcel met al zijn uitlopersEpilepsie 
neuronavigatiesysteem waarmee de chirurg op basis van digitale röntgenbeelden virtueel via een computersysteem in het hoofd van een patiënt kan kijken Hypofyseziekten 
neuroomuit een zenuw groeiend gezwelSchildklierafwijkingen 
NeuroomvormingOvermatige groei van zenuw- of zenuwknoopcellen.Chronische pijn 
neuropathie schade aan kleine zenuwen door behandeling met paclitaxelProlaps, Diabetes en nu, Eierstokkanker 
Neuropathische pijnPijn, die ontstaat door beschadiging van het zenuwstelsel. De pijn is meestal brandend, tintelend van karakter en vaak wordt het aanraken van de betrokken huidgebieden als onaangenaam ervaren.Chronische pijn 
neurosarcoïdosesarcoïdose met lokalisatie in het centrale zenuwstelsel neurotransmitter stof die betrokken is bij de prikkeloverdracht tussen zenuwcellenHypofyseziekten 
neurosepsychische stoornis waaraan geen lichamelijke afwijking van de hersenen of de rest van het lichaam ten grondslag ligtDwangstoornissen 
neurostimulatiebehandeling bij tinnitus, een elektrode rond de gehoorzenuw geeft elektrische pulsen af en probeert zo de verstoorde hersenactiviteit enigszins te herstellen Alles over hoorproblemen 
neurotransmitter(boodschapper)stof die voorkomt in de uiteinden van een zenuw (synaps) en die impulsen (prikkels) overbrengt van de ene naar de andere zenuw (of spiervezel)Chronische pijn, Epilepsie, ADHD, Hoge bloeddruk, Hypofyseziekten, Manisch depressief en nu, Dementie doet ook pijn, Parkinson en nu 
NeurotransmitterstofStof die voorkomt in de uiteinden van een zenuw (synaps) en die impulsen (prikkels) overbrengt van de ene naar de andere zenuw (of spiervezel).Chronische pijn, Epilepsie 
NeutronEen elektrisch neutraal deeltje dat, met uitzondering van gewone waterstof, in alle atoomkernen voorkomt.Kanker en radiotherapie, Kanker en hormonale therapie 
NGTNederlandse GebarentaalTinnitus 
NHGNederlands Huisartsengenootschap Tinnitus 
nidatie innestelingAnticonceptie 
nierbekken gedeelte van de nier waar de urine wordt verzameld Nierziekten 
niermerg binnenzijde van de nier Nierziekten 
nierschors buitenzijde van de nier Nierziekten 
Niet-maligne pijnPijn tengevolge van een niet-kwaadaardige aandoening.Chronische pijn 
NitrobaatBloedvatverwijdend geneesmiddel dat gebruikt wordt om pijnklachten in de hartstreek en benauwdheidsklachten, als gevolg van vernauwingen van de hartkransslagaders, snel te verlichten.Depressie, Epilepsie, Manisch-depressieve stoornis, Cholesterol 
NLDNon Verbal Learning Disorder: leerstoornis van kinderen met goede woordenschat, maar matig presteren op school.ADHD 
NMGNederlands ondersteund met gebarenTinnitus 
NOStikstofmonoxide, een stof die in de spiercellen rondom de bloedvaten helpt om guaninetrifosfaat om te zetten in guaninemonofosfaat.Erectieproblemen 
NOstikstofmonoxide, een stof die in de spiercellen rondom de bloedvaten helpt om guaninetrifosfaat om te zetten in guaninemonofosfaat 
Nociceptieve pijnPijn die ontstaat door prikkeling van de nociceptoren (blind eindigende zenuwuiteinden van de A-delta en C-vezels).Chronische pijn 
NociceptorenDe blind eindigende zenuwuiteinden van de A-delta en C-vezels, waar de pijnprikkel opgewekt kan worden.Chronische pijn 
NodusAlgemene term voor een knobbel. Er bestaan vele tientallen verschillende soorten knobbels die in het lichaam kunnen voorkomen. Ze worden aangeduid met nodus met, om ze onderling te kunnen onderscheiden, daaraan toegevoegd het lichaamsdeel of de weefselsoo 
Nodus cutaneusEen knobbel die gelegen is in de huid en vaak voorkomt bij acne (jeugdpuistjes). Meestal ligt deze knobbel in de onderste lagen van de huid of soms zelfs in het onderhuidse weefsel, waardoor deze minder goed zichtbaar is dan een puistje. Een nodus cutaneu 
Nodus/nodulus/nodulairKnobbel/knobbeltje/knobbelig.Schildklierafwijkingen 
Non-contact-tonometerInstrument om de oogdruk te meten (de druk van het kamerwater binnen in het oog), waarbij het oog niet aangeraakt hoeft te worden. Het principe is daarbij dat men een luchtstroompje op het oog richt en het deukje meet dat het luchtstroompje veroorzaakt. 
non-heartbeatingprocedure orgaandonatie waarbij orgaan verwijderd wordt nadat de beademing van de donor is stopgezet Nierziekten 
Non-Steroid Anti-Inflammatory DrugDe algemene naam voor een groep geneesmiddelen (waaronder acetylsalycylzuur of Aspirine) die ontstekingen remt en koorts verlaagt. 
Non-verbaalLetterlijk: zonder gebruik van woorden. Alle vormen van communicatie zonder gesproken woord, zoals gebarentaal, gelaatsuitdrukkingen en 'lichaamstaal'.Eetstoornissen 
noradrenalineneurotransmitterDepressie, Chronische pijn, Dementie doet ook pijn 
Normal Pressure HydrocephalusVergroting van de hersenholten en een teveel aan hersenvocht, waarbij de hersendruk normaal is. Veroorzaakt naast dementie problemen met lopen en incontinentie voor urine. 
NSAIDAfkorting voor Non-Steroid Anti-Inflammatory Drug. Het is de algemene naam voor een groep geneesmiddelen (waaronder acetylsalycylzuur of Aspirine) die ontstekingen remt en koorts verlaagt. 
NSMDNederlandse Stichting voor Manisch Depressieven, de patiëntenvereniging voor manisch-depressieve mensen.Manisch-depressieve stoornis 
NVVSNederlandse Vereniging voor SlechthorendenTinnitus 
nycturieovermatige urineproductie in de nachtHypofyseziekten 
NystagmusStoornis in de oogbewegingen, waarbij het oog een zich ritmisch herhalende snelle beweging naar de ene kant maakt, gevolgd door een trage beweging naar de andere kant. De nystagmus kan zich zowel in horizontale als in verticale richting voordoen. Een nystMaagklachten