Hartelijke dank voor uw bijdrage


Trefwoorden
Spreekuur Thuis bevat een voortdurend groeiend woordenboek met de omschrijving van medische termen.


 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   


Trefwoord Omschrijving Gerelateerde thema's
M.E.N. syndroommultiple endocriene neoplasie; erfelijke afwijking die onder andere met bepaalde hormoonstoornissen gepaard gaat Hypofyseziekten 
MaagklachtenIn het dagelijks spraakgebruik worden met de term 'maagklachten' uiteenlopende symptomen aangeduid. Het is lang niet altijd zeker dat deze klachten ook werkelijk hun oorsprong in de maag vinden. Andere nabijgelegen organen zoals de slokdarm, de galblaas, de alvleesklier of de dikke darm zijn nogal eens de boosdoener. De volgende klachten worden vaak aan de maag toegeschreven: slechte eetlust, een vol, opgeblazen gevoel in de bovenbuik, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken, boeren en oprispen, zuurbranden, pijn achter het borstbeen en hartwater. Maagklachten 
MaagontledigingsonderzoekOnderzoek waarmee wordt vastgesteld hoe snel voedsel (vast, vloeibaar of beide) de maag verlaat. Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd met een maaltijd waaraan een kleine hoeveelheid radio-actieve stof is toegevoegd, zodat de verplaatsing van de maaginhoMaagklachten 
MaagresectieChirurgische verwijdering van een deel van de maag of de totale maag. Deze behandeling werd vroeger vaak toegepast wanneer een maagzweer niet goed genas of regelmatig terugkeerde. Sinds de introductie van medicijnen die de vorming van maagzuur remmen, worMaagklachten 
macro-adenoomhypofyse-adenoom groter dan 1 cm Hypofyseziekten 
macrofagenafweercellen in het bloed, lymfklieren en in sommige weefsels (zoals de lever en de longen), die een opruimfunctie hebben en daartoe ook in de weefsels kunnen penetrerenAstma, COPD, Cholesterol, Hart- en vaatproblemen 
macroprolactinoomprolactinoom groter dan 1 cm Hypofyseziekten 
macrovasculair slagaders betreffendeHart- en vaatproblemen 
maculagele vlek in het oog (waarmee men scherp ziet)Diabetes en nu 
Macula-degeneratieOogafwijking waarbij het centrum van het netvlies niet meer optimaal functioneert en waardoor slechtziendheid ontstaan kan. Komt veel bij ouderen voor, maar kan als erfelijke ziekte ook reeds op jonge leeftijd beginnen. 
magischonlogisch, irrationeel, in strijd met het 'gezonde' verstandDwangstoornissen 
Magisch denkenDenken met een bijgelovige inslag en niet volgens de logica. Bijvoorbeeld: 'Als ik dit nu niet aanraak, gebeurt er morgen een ongeluk'. Is bij jonge kinderen een veelvoorkomende en normaal onderdeel van de ontwikkeling, waarbij het kind gelooft dat zijn gSchizofrenie 
Magnetic resonance imagingEen techniek waarbij gebruikgemaakt wordt van magneetvelden en radiogolven om een afbeelding te krijgen van lichaamsweefsels.Kanker en radiotherapie, Multiple Sclerose 
MalabsorptieVerstoorde opname van voedingsbestanddelen door de darm.Schildklierafwijkingen 
Malabsorptieve operatieOperatie waarbij een bypass (een soort ‘kortsluiting’) in het bovenste deel van het maagdarmkanaal wordt aangelegd waardoor er minder voedsel kan worden opgenomen. Zie ook Bariatrische chirurgie. 
malignelymfoom vorm van lymfeklierkanker  
Maligne pijnPijn veroorzaakt door een kwaadaardige aandoening.Chronische pijn 
MalleusEen van de drie gehoorbeentjes (zie Hamer). 
mammacarcinoomborstkankerAnticonceptie 
manieEen ziekelijk opgewekte en ontremde stemming, met een overmaat aan activiteit, grootse – meestal niet reële – plannen, afgenomen slaapbehoefte, overdreven eigenwaarde tot hoogmoed, overdreven spaakzaamheid en gejaagde gedachten. Kan zich periodiek voordoen, soms met daartussen perioden met een depressieManisch-depressieve stoornis, Manisch depressief en nu 
ManischZiekelijk opgewekt en ontremd gestemd, met een overmaat aan activiteit, grootse -meestal niet reële- plannen, afgenomen slaapbehoefte, overdreven eigenwaarde tot hoogmoed, overdreven spaakzaamheid en gejaagde gedachten. Kan zich periodiek voordoen, soms mSchizofrenie 
manisch-depressiefhet ziektebeeld of de stoornis waarbij in de loop van het leven in ieder geval manische episoden voorkomen (zie Manie) en meestal ook depressieve (zie Depressie in engere zin), die elkaar afwisselen in een nagenoeg onvoorspelbaar patroon, met daartussen symptoomvrije episodenManisch-depressieve stoornis, Manisch-depressieve stoornis, Manisch depressief en nu 
manisch-depressieve psychoseverouderde en minder juiste term voor manisch-depressieve stoornisManisch-depressieve stoornis, Manisch depressief en nu 
Manisch-depressieve stoornisHet ziektebeeld of de stoornis waarbij in de loop van het leven in ieder geval manische episoden voorkomen (zie Manie) en meestal ook depressieve (zie Depressie in engere zin), die elkaar afwisselen in een nagenoeg onvoorspelbaar patroon, met daartussen s 
ManometrieDrukmeting. 
MAOmono-amino-oxydase, een stof die ervoor zorgt dat in het zenuwstelsel bepaalde signaaloverdrachtstoffen (neurotransmitters) weer worden afgebrokenManisch-depressieve stoornis, Manisch depressief en nu 
MAO-B-remmer stof die de afbraak van dopamine remtParkinson en nu 
MAO-remmereen geneesmiddel dat de stof mono-amino-oxidase (zie MAO) remt en daardoor de hoeveelheid van bepaalde neurotransmitters doet toenemen. Wordt gebruikt als geneesmiddel bij de behandeling van ernstige depressiesDepressie, Manisch depressief en nu 
Marfan-syndroomErfelijke bindweefselaandoening met abnormaal grote lichaamslengte, smalle ledematen, weinig onderhuids vet, overrekbare gewrichtskapsels en -banden, etc. Komt voor bij het MEN IIb syndroom. Marfan was een Franse kinderarts.Schildklierafwijkingen 
MarfanoïdOp het Marfan-syndroom gelijkend.Schildklierafwijkingen 
MarihuanaCannabis 
Marker'Merkteken’. Ook merker genoemd. Een stof die gebruikt wordt om iets dat in het lichaam aanwezig is aan te tonen. Voor endometriose is een dergelijke marker (nog) niet voorhanden.Endometriose 
Maskeren (van een geluid)Onhoorbaar maken; (van het oor) tijdelijk ongevoelig maken van het oor door hard geluid aan te bieden. 
MaskergelaatStrakke gelaatstrekken tengevolge van verhoogde spanning van de gelaatsspieren, ondermeer als symptoom bij de ziekte van Parkinson of als bijwerking van bepaalde medicijnen.Manisch-depressieve stoornis 
maskergelaat verstard gelaat, zoals gezien kan worden bij parkinson Parkinson en nu 
MassacontractiesDe ongeveer zesmaal per dag optredende krachtige contracties in de dikke darm, die zich over een groot deel van de darm verplaatsen. 
MastoïdRotsbeen, het deel van het schedelbot waarin zich het gehoororgaan bevindt. 
MasturberenHet opwekken van de zaadlozing door manipuleren van de eigen geslachtsorganen.Erectieproblemen 
masturberen opwekken van de zaadlozing door manipuleren van de eigen geslachtsorganen Plas- en erectieproblemen 
matching ouder/kind de mate waarin ouders en kind al dan niet bij elkaar passen Persoonlijkheidsstoornis en nu 
MBDMinimal Brain Damage/Minimal Brain Dysfunction: oude term voor wat nu ADHD heet.ADHD 
McDDMultiple Complex Developmental Disorder: Kinderen met deze stoornis vormen een subgroep binnen de groep kinderen met PDD-NOS. Het is een aparte ontwikkelingsstoornis met als kern een informatieverwerkingsprobleem.ADHD 
MCImild cognitive impairment, milde geheugenstoornissenDementie doet ook pijn 
MDSManisch-depressieve stoornis, het ziektebeeld of de stoornis waarbij in de loop van het leven in ieder geval manische episoden voorkomen (zie Manie) en meestal ook depressieve (zie Depressie in engere zin), die elkaar afwisselen in een nagenoeg onvoorspelManisch-depressieve stoornis 
mechanische ileusstilliggen van darmen door (gedeeltelijke of totale) afsluiting op één of meer plaatsen in de darmEierstokkanker 
Mediane snedeSnede in de buik in de lengterichting, vanaf de schaamharen tot aan de navel (of boven de navel).Endometriose 
MediatorAlgemene benaming voor een stof die een boodschap doorgeeft, maar meestal gebruikt voor de stoffen die in het weefsel vanuit speciale cellen (zie Mestcel) vrijkomen bij ontstekingen of allergische reacties (zie Histamine).Allergie bij kinderen 
Medische indicatieMedische noodzaak tot een bepaalde behandeling, onderzoek of opname in een ziekenhuis. 
medulla spinalis deel van de hersenen dat prikkels doorgeeft Plas- en erectieproblemen 
Mee-eterCompacte massa bestaande uit talg, huidcellen en bacteriën die het talgklierkanaaltje afsluit en die soms voorzien is van een zwart puntje dat uit pigment bestaat.Astma 
MeeëterCompacte massa bestaande uit talg, huidcellen en bacteriën die het talgklierkanaaltje afsluit en die soms voorzien is van een zwart puntje dat uit pigment bestaat. 
meerfasenpilcombinatiepil waarbij de pillen in een strip niet allemaal dezelfde samenstelling hebben, in tegenstelling tot bij de eenfasepilAnticonceptie 
Meerwaldtkaart kaart om ‘on’- en ‘off’-scores op aan te geven per uur/per dagParkinson en nu 
MEImiddenoorimplantaatTinnitus 
melancholiediepe, ernstige vorm van een depressieve stoornis, waarbij sprake is van een bepaald dag-nachtritme ('s morgens is de depressie doorgaans ernstiger dan 's avonds), afname van de eetlust met gewichtsverlies en een slaapstoornis ('s morgens erg vroeg wakker worden)Manisch-depressieve stoornis, Manisch depressief en nu 
melaninePigment dat de huid kleur en bescherming verleent. Te onderscheiden in het donkerbruine pigment eumelanine, vooral bij een donkerder type mensen, en feomelanine (rood pigment) dat vooral wordt gezien bij mensen met een zeer lichte huidVitiligo 
melanocytPigment producerende cel, aanwezig in de opperhuid en in de haarwortels Vitiligo 
melatoninehormoon dat door de pijnappelklier wordt gemaakt en een functie heeft in ons slaapwaakritme Hypofyseziekten 
memantine geregistreerd medicament voor de symptomatische behandeling van een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer Dementie doet ook pijn 
MEN-syndromenMultipele Endocriene Neoplasie (= nieuwvorming) syndromen, ziektebeeld waarbij meerdere hormoonvormende klieren te veel hormonen makenSchildklierafwijkingen 
menarcheeerste menstruatie Premenstrueel syndroom (PMS) 
MengincontinentieHet onwillekeurig verlies van urine, waarbij tegelijk sprake is van urineverlies bij verhoogde druk in de buikholte zoals hoesten (zie Inspanningsincontinentie), als van onvoldoende controle bij aandrang tot urineren (zie Aandrangincontinentie). 
Ménière, ziekte vanin aanvallen optredende draaiduizeligheid met oorsuizen, braken en gehoorverliesVaatlijden, Oorsuizen, Tinnitus, Alles over hoorproblemen 
meningenhersenvliezen Hypofyseziekten 
meningeoomtumor uitgaande van een van de hersenvliezenHypofyseziekten 
MeningitisMedische naam voor hersenvliesontsteking. 
meningitisontsteking van de hersenvliezen Hypofyseziekten 
meningitis hersenvliesontstekingParkinson en nu 
menopauzeleeftijd waarop de laatste menstruatie plaatsvindtOsteoporose, Premenstrueel syndroom (PMS), Endometriose, Anticonceptie 
MenorragieTe sterke en/of te lang durende menstruele bloeding bij een op zich regelmatige menstruatiecyclus. 
menstruatieongesteldheid; maandelijkse vaginale bloedingPremenstrueel syndroom (PMS) 
MenstruatiecyclusPeriode tussen de eerste dag van de menstruatie tot en met de laatste dag vóór de volgende menstruatie. 
MenstruatiekalenderLijst waarop de data van de menstruaties worden bijgehouden, en die de arts kan helpen om achter de oorzaak van menstruatieklachten te komen. 
mentalisation based therapie een therapie die gericht is op het onvermogen bij veel mensen met een persoonlijkheidsstoornis om goed te kunnen nadenken over zichzelf en anderen. Deze therapie versterkt het besef dat anderen een eigen belevingswereld hebben die anders kan zijn dan die van de persoon zelfPersoonlijkheidsstoornis en nu 
mentaliserenhet vermogen om het eigen gedrag en het gedrag van anderen te beschouwen in termen van motieven en intenties. Iemand die goed kan mentaliseren, beseft dat anderen een onafhankelijke geest hebben en dus anders kunnen denken over zaken en anders kunnen reageren dan zijzelf. Zo iemand kan fantasie en werkelijkheid van elkaar onderscheiden en toch met elkaar verbinden  
MEPMotor Evoked Potential. Onderzoek om het motorisch systeem van het zenuwstelsel door te meten.Multiple Sclerose 
MestcelEen cel in de weefsels, vooral de huid en de slijmvliezen, die een belangrijke rol speelt bij het totstandkomen van een allergische reactie doordat het stoffen bevat (zie Mediator) die vrijkomen bij contact met stoffen waarvoor iemand allergisch is.Allergie bij kinderen 
Metabole syndroomSyndroom X of syndroom van Reaven. Ziekteverschijnselen met betrekking tot de stofwisseling, die vaak in een min of meer vaste combinatie voorkomen: obesitas met viscerale vetstapeling, diabetes mellitus type 2, afwijkingen in de bloedvetten en hypertensi 
metaboliet afbraakstof die ontstaat door de stofwisselingAnticonceptie 
metastaseuitzaaiing van kanker Hypofyseziekten, Kanker en doelmedicijnen 
Meter, Flow-volumeEen longfunctie apparaat dat gebruikt kan worden om luchtwegvernauwing te meten. Het meet de luchtstroom (flow) van de uitgeblazen lucht en relateert dat aan het volume van de uitgeblazen lucht.Astma, COPD 
Methyl-prednisolonEen sterkwerkend ontstekingsremmend medicijn met de werking van bijnierschorshormoon, dat gebruikt wordt bij opvlammen (exacerbaties) van ontstekings-achtige aandoeningen van gewrichten (zoals reuma), het zenuwstelsel (zoals multiple sclerose), de huid (zMultiple Sclerose 
MetrorragieVersterkte menstruele bloeding bij een onregelmatige menstruatiecyclus. 
metyraponetesttest waarbij door toediening van het middel metyrapone beoordeeld wordt of de hypofyse voldoende ACTH kan producerenHypofyseziekten 
MgAfkorting van milligram.Cholesterol 
micro-adenoomhypofyse-adenoom kleiner dan 1 cm  
microalbuminekleine hoeveelheid eiwit in de urine als eerste teken van nier- of bloedvatschadeDiabetes, Diabetes type 1, Diabetes type 2, Diabetes en nu 
MicrochirurgieMedische ingreep op de vierkante millimeter, waarbij met behulp van een speciale operatie-biomicroscoop en uiterst fijn operatiegereedschap ingrepen uitgevoerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld aan het oog. 
microprolactinoomprolactinoom kleiner dan 1 cmHypofyseziekten 
microvasculairkleine bloedvaten betreffendeHart- en vaatproblemen 
mictie plasPlas- en erectieproblemen 
mictiecystogram blaasonderzoek met behulp van röntgenfoto’s Nierziekten 
MIDD(maternally inherited diabetes and deafness) mitochondrieel erfelijke vorm van diabetes type 2 met doofheidDiabetes en nu 
middenoorgeluidgeleidend deel van het oor, waar drie gehoorbeentjes de trillingen overdragen op het binnenoor; het staat via de buis van Eustachius in open verbinding met de keelholte en dus met de buitenluchtTinnitus 
migraineHoofdpijn in aanvallen die ontstaat door een tijdelijke verkramping van de bloedvaten in de hersenen, voorafgegaan door of gepaard gaand met misselijkheid en soms brake, overgevoeligheid voor licht of geluid en auraverschijnselenVaatlijden, Chronische pijn, Anticonceptie 
MIHOeen hoortoestel dat zo klein is, dat het in de oorschelp gedragen kan worden, mini-in-het-oortoestelTinnitus 
Millimeters kwikDe waarde waarin de bloeddruk wordt aangegeven. Deze maat is afkomstig uit de tijd dat de bloeddruk werd gemeten met een bloeddrukmeter waarin een rechtopstaande buis met kwik (internationale afkorting van kwik is Hg) zat. Door tijdens de meting de hoogte 
Millimol (per liter)Eenheid om de hoeveelheid van een chemische of biologische stof aan te geven. In de regel wordt het afgekort tot mmol en opgegeven per liter (mmol/l). Op deze wijze wordt bijvoorbeeld het kaliumgehalte of de hoeveelheid van een bepaald medicijn in het bloCholesterol 
minigrafting(synoniem: punch grafting) transplantatiemethode bij vitiligo waarbij kleine stukjes normaal gepigmenteerde huid worden overgebracht naar een witte plek Vitiligo 
minimal-change-ziekte nieraandoening waarbij eiwitverlies in urine op voorgrond staatNierziekten 
MiosisMedische naam voor pupilvernauwing. 
Mirenaspiraal of hormoonhoudend spiraalSpiraal die een kleine hoeveelheid progesteron afgeeft. Hierdoor neemt de hoeveelheid bloedverlies tijdens de menstruatie af, en bij sommige vrouwen verdwijnt de menstruatie op termijn zelfs helemaal. De Mirenaspiraal kan gebruikt worden als anticonceptiemiddel, maar ook om een onregelmatige menstruatiecyclus te reguleren of om overmatige menstruaties tegen te gaan. Vanwege het progesteron helpt het ook vrouwen met endometriose soms van hun klachten af.Endometriose 
MLCAfkorting van Multileaf Collimator, een soort diafragma bestaande uit een serie plaatjes dat in alle mogelijke vormen in de stralingsbundel kan worden geschoven. De plaatjes kunnen individueel worden aangestuurd per computer.Kanker en radiotherapie 
MLKOnderwijs voor moeilijk lerende kinderen. 
mm HgMillimeters kwik: de waarde waarin de bloeddruk wordt aangegeven. Deze maat is afkomstig uit de tijd dat de bloeddruk werd gemeten met een bloeddrukmeter waarin een rechtopstaande buis met kwik (internationale afkorting van kwik is Hg) zat. Door tijdens dHoge bloeddruk 
mmolAfkorting van millimol, de eenheid om de hoeveelheid van een chemische of biologische stof aan te geven. De hoeveelheid in millimolen wordt opgegeven per liter (mmol/l). Op deze wijze wordt bijvoorbeeld het kaliumgehalte of de hoeveelheid van een bepaaldHoge bloeddruk, Cholesterol 
mmol/laantal millimolen per liter. Meeteenheid voor glucose in o.a. bloedDiabetes, Diabetes type 1, Diabetes type 2, Cholesterol, Diabetes en nu 
mmp-remmersMedicijnen die de activiteit van matrix metalloproteinases (mmp’s) remmen. mmp’s zijn eiwitten die ervoor zorgen dat de cellaag die het ene weefsel van het andere scheidt wordt afgebroken. Endometriose ontstaat doordat baarmoederslijmvlies in bijvoorbeeld het buikvlies gaat groeien. Om dit mogelijk te maken, moet de bovenste laag van het buikvlies worden afgebroken. Hierbij spelen mmp’s een rol.Endometriose 
MMSE mini-mental state examination, geheugentestDementie doet ook pijn 
MNDMinimal Neurological Deficiency = dyspraxie = zie DCD.ADHD 
MOBMedisch Opvoedkundig Bureau: voorloper van RIAGGADHD 
MOCA Montreal Cognitive Assessment, geheugentest die wordt gebruikt bij MCI-patiëntenDementie doet ook pijn 
ModificatieMedische naam voor verandering, wijziging of bijstelling van bijvoorbeeld een behandeling, geneesmiddel, natuurlijke stof of een theorie. 
MODYMaturity Onset Diabetes of the Young. Erfelijke vorm van diabetes die lijkt op type 2Diabetes en nu 
MolecuulChemische verbinding van twee of meer atomen.Kanker en radiotherapie, Kanker en chirurgie 
Mono-amino-oxydaseEen stof die ervoor zorgt dat in het zenuwstelsel bepaalde signaaloverdrachtstoffen (neurotransmitters) weer worden afgebroken. 
Mono-visionCorrectiewijze waarbij het ene oog een lens voor dichtbij-zien krijgt, en het andere oog voor veraf-zien. Men ziet dus altijd maar scherp met één oog. Dit foefje wordt in de Verenigde Staten nogal eens toegepast; Europeanen zijn over mono-vision niet erg 
MonoculusIemand die maar met één oog ziet. 
monofasische pil zie Eenfasepil Anticonceptie 
monofilamenteen gecalibreerd nylon draadje aan een houdertje, dat een druk uitoefent van 10 gram als het onder een hoek van 90 graden tegen de voet wordt aangedrukt (hiermee meet je of er neuropathie is)Diabetes en nu 
monogenetische erfelijkheid de overerving van een verhoogd risico wordt doorgegeven door één gen in het DNAHart- en vaatproblemen 
Monojodotyrosine (MIT)Aminozuur tyrosine met één jodiumatoom; bouwsteen voor het schildklierhormoon trijoodthyronine (T3).Schildklierafwijkingen 
MonosaccharideChemische naam voor enkelvoudige suikers, bijvoorbeeld glucose (druivensuiker). Dit zijn chemisch gezien de kleinste suikers die niet meer door middel van vertering in kleinere suikers omgezet kunnen worden. 
monotherapiebehandeling met één geneesmiddelEpilepsie, Kanker en doelmedicijnen 
motivatiede wil om iets te bereiken en de bereidheid om zich daar inspanningen voor te getroostenDepressief en nu, Dwangstoornissen 
MotoriekBeweging van spieren. 
MotorischDat deel van het zenuwstelsel dat zich bezighoudt met het besturen van bewegingen (de motoriek).Multiple Sclerose 
Motorische opwindingToestand waarbij de patiënt voortdurend in beweging is.Schizofrenie 
Motorische schorsGebied in de grote hersenen dat de bewegingen van de spieren aanstuurt.Vaatlijden 
Mouches volantesKleine onregelmatigheden in het glasachtig lichaam binnen in het oog, die in bepaalde omstandigheden als schaduwbeelden worden waargenomen die voor het oog heen en weer zweven. 
MoulageNatuurgetrouwe plastiek ter afbeelding van gezonde of zieke lichaamsdelen.Kanker en radiotherapie 
MoulagekamerRuimte waarin maskers van bijv. het gelaat worden gemaakt.Kanker en radiotherapie 
MouldroomMoulagekamer. ruimte waarin maskers van bijv. het gelaat worden gemaakt.Kanker en radiotherapie 
MPGN mesangioproliferatieve glomerulonefritis, nieraandoening Nierziekten 
MRIMagnetic Resonance Imaging, beeldvorming van interne organen en structuren met behulp van magnetische veldenMultiple Sclerose, Vaatlijden, ADHD, Hart- en vaatproblemen, Dementie doet ook pijn, Alles over hoorproblemen, Prolaps 
MRI-scanmagnetic resonance imaging, radiologisch onderzoek met behulp van een magnetisch veld en radiogolven. Hierop zijn veel details te zien Nierziekten, Parkinson en nu 
MSMultiple Sclerose; chronisch verlopende ontsteking van zenuwen in de hersenen en het ruggenmergkanaal, welke verloopt in episoden met verergering en verbetering. De ziekteverschijnselen hangen sterk af van de plaats van de ontstekingsverschijnselen. Vaak 
MSA(multisysteematrofie) atypische vorm van parkinsonisme, met vooral lage bloeddruk Parkinson en nu 
MTAMultimodal Treatment for ADHD: belangrijke Amerikaanse studie waar verschillende behandelingen werden vergeleken, medicatie bleek zeer belangrijk.ADHD 
Muceuze colitisAnder woord voor prikkelbare darm syndroom (PDS), een stoornis in de spierbewegingen in vooral de dikkedarm, waardoor klachten over een zeurende en/of krampende buikpijn ontstaan en de darmfunctie ontregeld raakt. Hierdoor ontstaat een afwijkend ontlastin 
MucolyticaSlijmverdunners, medicijnen die dik, taai slijm vloeibaarder maken en toegepast worden bij mensen met longaandoeningen waarbij het slijm niet goed opgehoest kan worden.Astma, COPD 
multidisciplinair teambehandelteam bestaande uit hulpverleners met verschillende achtergronden en specialismenEierstokkanker 
MultifocaalMeerdere correctiesterkten in één brillenglas of contactlens, meestal een combinatie om met hetzelfde glas of lens zowel veraf als dichtbij te kunnen zien. Meestal zal men proberen de beide sterkten vloeiend in elkaar te laten overlopen. 
Multileaf CollimatorEen soort diafragma bestaande uit een serie plaatjes dat in alle mogelijke vormen in de stralingsbundel kan worden geschoven. De plaatjes kunnen individueel worden aangestuurd per computer.Kanker en radiotherapie 
Multinodulair strumaStruma (schildkliervergroting of krop) met meerdere knobbels.Schildklierafwijkingen 
multiple scleroseauto-immuunziekte waarbij het centrale zenuwstelsel wordt aangetastChronische pijn, Vaatlijden, Multiple Sclerose, Alles over hoorproblemen 
mutatieEen meestal nadelige verandering in het genetisch materiaal (chromosomen), waardoor bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen kunnen ontstaan.Kanker en chirurgie, Cholesterol, Eierstokkanker 
Myasthenia gravisAuto-immuunziekte gekenmerkt door spierzwakte.Schildklierafwijkingen 
MycoseMedische naam voor een schimmelinfectie. 
MydriasisAbnormaal wijde pupillen door toediening van speciale oogdruppels of ten gevolge van een verlamming van de spiertjes die de pupilwijdte regelen. 
MyelineDe beschermende en isolerende stof rondom een zenuwvezel.Multiple Sclerose 
MyelopathieLetterlijk: ziek ruggenmerg. Wordt gebruikt als algemene naam voor een aandoening van het ruggenmerg.Multiple Sclerose 
myo-feedbackvorm van bekkenfysiotherapie waarbij zichtbaar wordt gemaakt of de bekkenbodemspieren goed worden gebruiktProlaps 
MyocardMedische naam voor de hartspier.Cholesterol 
myocardinfarct hartinfarctAnticonceptie 
myoclonieën schokkenParkinson en nu 
Myoclonische aanvalType epileptische aanval waarbij enkelvoudige of in reeksen voorkomende spierschokken optreden in de armen en/of de benen, met een zeer kortdurende bewustzijnsstoornis. Het kan een voorbode zijn van een volledige epileptische aanval (zie Tonisch-clonischeEpilepsie 
Myoclonus nocturnusHerhaalde spiertrekkingen aan de voorkant van de benen, vaak vele honderden malen per nacht, die een oorzaak kunnen zijn van slapeloosheid. Niet te verwarren met de onschuldige spierschokken die soms tijdens het inslapen kunnen optreden (hypnic jerks). 
myoma uterivleesboomAnticonceptie 
MyoomGoedaardig gezwel in de wand van de baarmoeder (zie Vleesboom).Endometriose 
myopathieaandoening aan de spierenProlaps 
MyopieBijziendheid, oogafwijking waarbij men niet goed kan zien in de verte, omdat het oog de lichtstralen te veel afbuigt. Het scherpe beeld valt daardoor vóór het netvlies. Het beeld op het netvlies zelf is daardoor onscherp. De oorzaak is een te sterke kromm 
Myopie, progressieveToenemende bijziendheid. 
MystiekDe wereld van bovennatuurlijke en goddelijke krachten en gebeurtenissen.Schizofrenie 
MyxoedeemAndere term voor hypothyreoïdie. Ook: wasachtige verdikking van de huid bij hypothyreoïdie, waarin geen putjes gedrukt kunnen worden (in tegenstelling tot ‘gewoon’ oedeem door vochtophoping in de huid).Schildklierafwijkingen