Hartelijke dank voor uw bijdrage


Trefwoorden
Spreekuur Thuis bevat een voortdurend groeiend woordenboek met de omschrijving van medische termen.


 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   


Trefwoord Omschrijving Gerelateerde thema's
ECGelektrocardiogram of hartfilm; een onderzoek waarmee de elektrische stromen die door het hart lopen op een monitor zichtbaar gemaakt kunnen worden of vastgelegd kunnen worden op papier. Is van groot belang voor het vaststellen van bepaalde afwijkingenHoge bloeddruk, ADHD, Hart- en vaatproblemen 
echocardiografiebeeldvorming van het hart met geluids­golvenHart- en vaatproblemen 
echografiebeeldvormend onderzoek met behulp van geluidsgolvenSchildklierafwijkingen, Kanker en radiotherapie, Kanker en hormonale therapie, Hart- en vaatproblemen, Prolaps 
EchokopOok echosonde genoemd. Deel van een echoapparaat dat op of in het lichaam wordt gebracht om de organen in beeld te brengen tijdens het echo-onderzoek.Endometriose 
EchoscopieApparaat waarmee door middel van geluidsgolven organen binnen het lichaam op een beeldscherm zichtbaar gemaakt kunnen worden. Wordt ook gebruikt om tijdens de zwangerschap de vrucht te bekijken.Multiple Sclerose 
EclampsieBijzondere vorm van zwangerschapshogebloeddruk, met zeer hoge bloeddruk en verstoorde werking van tal van organen.Hoge bloeddruk 
ECTafkorting voor elektroconvulsieve therapie of elektroshocktherapie; het door toedienen van stroom via de schedel aan de hersenen opwekken van een epileptisch toeval, ter behandeling van een ernstige depressieve stoornis die niet met medicijnen genezen kon worden. De behandeling gebeurt onder narcose. Door het toedienen van spierverslappers treedt de toeval alleen in de hersenen op en blijft de rest van het lichaam rustig liggenDepressie, Manisch depressief en nu 
EctropionerenOmklappen van het (onderste of bovenste) ooglid, bijvoorbeeld om een onder het ooglid terechtgekomen vuiltje te verwijderen. 
EczeemMeestal jeukende huiduitslag die gepaard gaat met een combinatie van onscherp begrensde roodheid, schilfering, verhevenheden en soms blaasjes en korstjes. Men kent diverse eczeemtypen zoals constitutioneel eczeem, contacteczeem, seborroisch eczeem en zwemManisch-depressieve stoornis 
eczeem, AtopischEen erfelijke vorm van de huidziekte eczeem, die zich tijdens het eerste levensjaar voordoet als een 'nattend' eczeem in het gelaat (dauwworm) en zich later juist uit in de vorm van een droog eczeem, voornamelijk in ellebogen, knieholtes, aan de polsen enAstma, COPD 
Eczeem, constitutioneelEen erfelijke vorm van de huidziekte eczeem, die zich tijdens het eerste levensjaar voordoet als een 'nattend' eczeem in het gelaat (dauwworm) en zich later juist uit in de vorm van een droog eczeem, voornamelijk in ellebogen, knieholtes, aan de polsen en 
Eczeem, seborrhoischOntsteking van de huid, gepaard gaande met roodheid en vettige schilfering op de plaatsen waar veel talgklieren zitten, zoals het voorhoofd. 
eczema seborrhoicum moeilijke naam voor een zeer veel voorkomende huidaandoening die zich kan uiten in schrale, schilferende plekken naast de neus, in en tussen de wenkbrauwen en – meest bekend – als ‘roos’ op het behaarde hoofd. Kan door middel van het Köbner-fenomeen andere huidaandoeningen als vitiligo en psoriasis uitlokken of verergerenVitiligo 
EEGAfkorting voor elektro-encefalogram; een onderzoek waarmee de elektrische stroompjes die door de hersenen lopen via op de schedel geplakte elektroden opgevangen kunnen worden en op een strook papier kunnen worden vastgelegd. Tegenwoordig wordt het EEG ookADHD 
EendenbekOok wel speculum genoemd. Gynaecologisch instrument dat in de vagina wordt gebracht om naar de baarmoedermond en de wanden van de vagina te kijken.Endometriose 
eenfasepilmonofasische pil, pil waarbij alle pillen uit de strip dezelfde samenstelling hebben, dit in tegenstelling tot de meerfasenpil Anticonceptie 
Eenvoudige partiële aanvalAanval waarbij het bewustzijn helder blijft. De uitingsvormen zijn heel verschillend en kunnen bestaan uit een misselijk gevoel, plotseling ongecontroleerde bewegingen van armen of benen, het ruiken van een vreemde geur of een nare smaak in de mond krijgEpilepsie 
EetbuistoornisEetbuien gepaard met overgewicht of obesitas. 
EetstoornisStoornis die zich vooral uit in een afwijkend eetpatroon, gekenmerkt door weinig eten en vermagering (zie anorexia nervosa), en/of door vreetbuien, braken, misbruik van laxeermiddelen (zie boulimia).Schizofrenie, Eetstoornissen 
effusieuitstromen van vloeistof naar bijvoorbeeld een lichaamsholteTinnitus 
EGFRepidermale groeifactorreceptor; de groeifactor heeft een stimulerende invloed op de groei van weefsels Kanker en doelmedicijnen, Cholesterol anno nu 
Egodoor Freud in psychodynamische theorie gebruikte term voor onze persoonlijkheidDepressie, Dwangstoornissen 
eicelvrouwelijke geslachtscelPremenstrueel syndroom (PMS) 
eierstokorgaan waarin de eicellen rijpenPremenstrueel syndroom (PMS) 
eilandjes van Langerhansgroepjes cellen in de alvleesklier (pancreas), waarin zich ondermeer de betacellen bevinden waarin het bloedsuikerverlagende hormoon insuline wordt gemaakt en de alfacellen, waarin het bloedsuikerverhogende hormoon glucagon wordt gemaaktDiabetes, Diabetes type 1, Diabetes type 2, Diabetes en nu 
EisprongHet vrijkomen van een eicel uit de rijpe follikel in de eierstok, ook wel ovulatie genoemd. 
eiwitorganische (voedings)stof uit aminozuren, die door het lichaam aangemaakt wordt en vaak een functie heeft in of buiten de lichaamscel. Een andere naam voor eiwit is proteïneKanker en doelmedicijnen 
EjaculaatHet vocht en sperma dat vrijkomt met de zaadlozing.Erectieproblemen 
ejaculaat vocht en sperma die vrijkomen met de zaadlozingPlas- en erectieproblemen 
Electieve therapieDe plaats waar de tumor heeft gezeten uit voorzorg behandelen.Kanker en radiotherapie, Kanker en hormonale therapie 
Electric Spinal Cord StimulationElektrische stimulatie van het ruggenmerg met behulp van aldaar ingebrachte elektroden.Chronische pijn 
Elektro-encefalogramEen onderzoek waarmee de elektrische stroompjes die door de hersenen lopen via op de schedel geplakte elektroden opgevangen kunnen worden en op een strook papier kunnen worden vastgelegd. Tegenwoordig wordt het EEG ook in digitale vorm in een computer opgEpilepsie 
Elektro-oculografieRegistratie van de oogbewegingen. Gebeurt ondermeer bij slaaponderzoek, om de REM-slaap fase te registreren. 
ElektrocardiogramEen onderzoek waarmee de elektrische stromen die door het hart lopen op een monitor zichtbaar gemaakt kunnen worden of vastgelegd kunnen worden op papier. Is van groot belang voor het vaststellen van bepaalde hartziekten, met name een hartinfarct en stoor 
elektroconvulsieve therapieHet door toedienen van stroom via de schedel aan de hersenen opwekken van een epileptisch toeval, ter behandeling van een ernstige depressieve stoornis die niet met medicijnen genezen kan worden. De behandeling gebeurt onder narcose. Door het toedienen van spierverslappers treedt de toeval alleen in de hersenen op en blijft de rest van het lichaam rustig liggenManisch-depressieve stoornis, Manisch depressief en nu 
ElektroforeseEen methode om de verschillende eiwitten van elkaar te kunnen scheiden met elektriciteit.Multiple Sclerose 
ElektrolytenStoffen die een rol spelen bij de elektrische geleiding in lichaamscellen (bijvoorbeeld kalium).Eetstoornissen 
Elektromagnetische stralingStraling die samengesteld is uit een elektrische en een magnetische component. Beide componenten maken golfbewegingen die loodrecht op elkaar staan.Kanker en radiotherapie, Kanker en hormonale therapie 
ElektromyografieEen onderzoek voor de registratie van de spierspanning of spiertonus en de activiteit van de spier door middel van elektroden die op de huid boven een spier worden bevestigd. 
ElektronElektrisch negatief geladen elementair deeltje van een atoom.Kanker en radiotherapie 
elektroshocktherapiezie ECTManisch-depressieve stoornis, Manisch depressief en nu 
elektrostimulatie stimuleren van een bekkenbodemspier door het geven van kleine stroomsignalenProlaps 
ElementStof die door chemische werking niet splitsbaar is (voorbeelden: waterstof, zuurstof, koolstof, ijzer).Kanker en radiotherapie 
Elementair calciumDe hoeveelheid vrij beschikbaar calcium in een bepaald calciumpreparaat.Osteoporose 
Elementaire aanvalAanval waarbij het bewustzijn helder blijft. De uitingsvormen zijn heel verschillend en kunnen bestaan uit een misselijk gevoel, plotseling ongecontroleerde bewegingen van armen of benen, het ruiken van een vreemde geur of een nare smaak in de mond krijgEpilepsie 
EliminatieHet weglaten van een voedingsmiddel in het dieet van de patiënt om te zien of het een negatief effect heeft.ADHD 
ElliptischOvaal, langwerpig rond, eivormig. 
embolieEen prop van bloedcellen of soms vetachtige stoffen of een luchtbel in de bloedbaan. Een embolie kan de oorzaak zijn van een blokkade in een slagader en veroorzaakt dan een infarct. Vaatlijden, Hoge bloeddruk, Anticonceptie 
EmbryotransferHet plaatsen van een embryo in de baarmoeder, nadat dit embryo in het laboratorium is ontstaan tijdens een ivf-procedure. De embryotransfer vindt plaats met behulp van een dun slangetje via de vagina.Endometriose 
EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een bewezen effectieve behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Kern van de behandeling is dat men tijdens het denken aan de traumatische ervaring de aandacht afwisselend van links naar rechts verplaatst, bijvoorbeeld door met de ogen de vinger van de therapeut te volgen of doordat de therapeut afwisselend op de linker- of rechterknie van de persoon kloptPersoonlijkheidsstoornis en nu 
EmfyseemLongaandoening waarbij als gevolg van het verlies aan elastische vezels vooral de uitademing moeilijker wordt en benauwdheidsklachten kunnen optreden.Cholesterol 
EMGAfkorting voor elektromyografie; een onderzoek voor de registratie van de spierspanning of spiertonus en de activiteit van de spier door middel van elektroden die op de huid boven een spier worden bevestigd.Osteoporose 
EmmetropieLetterlijk: in de juiste maat. Wordt gebruikt om aan te geven dat iemand het oog normaal kan zien, omdat de in het oog de invallende lichtstralen zodanig worden afgebogen dat ze precies op het netvlies samenkomen. Iemand die emmetroop is heeft dus geen oo 
EmotieGevoelstoestand, zoals angst of somberheid. 
empathie het vermogen zich in te leven in de anderPersoonlijkheidsstoornis en nu 
empty sella typisch MRI-beeld waarbij het lijkt of het Turks zadel geen hypofyse bevat Hypofyseziekten 
EncefalitisMedische naam voor hersenontsteking, met koorts, hoofdpijn, braken, verlammingsverschijnselen en bewustzijnsdaling als belangrijkste verschijnselen. Kan ontstaan als complicatie bij verschillende virusinfecties, zoals mazelen, kinkhoest, bof en herpes en 
encefalitis ontsteking van het hersenweefsel Parkinson en nu 
End-of-dose akinesieVerstijving van de spieren als gevolg van het uitgewerkt zijn van de laatste dosis medicijnen bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. 
endarterectomieherstelprocedure van het oorspronkelijke bloedvat, waarbij atherosclerose wordt verwijderdHart- en vaatproblemen 
EndeldarmLaatste deel van de dikke darm tot aan de anus. 
endo-anale echo echo van de sluitspieren van de anusProlaps 
endocarditisontsteking van de hartkleppen Anticonceptie 
endocrienbetrekking hebbend op hormonen Hypofyseziekten, Groeihormoontekort 
endocrinologiemedisch specialisme op het gebied van hormoonziektenHypofyseziekten 
endocrinolooginternist of kinderarts die gespecialiseerd is in hormoonziektenHypofyseziekten 
endogeenvan binnen uit het lichaam komendHypofyseziekten, Manisch depressief en nu 
endolymfevloeistof die zich in het binnenste van de drie compartimenten van het binnenoor bevindt Alles over hoorproblemen 
EndometrioomCyste in de eierstok gevuld met donkere vloeistof die eruitziet als chocolade. Deze vloeistof bestaat uit oud bloed en ontstekingsproducten. Endometriomen komen voor bij vrouwen met endometriose en worden ook wel endometriosecysten of chocoladecysten genoemd.Endometriose 
endometrioseaanwezigheid van baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholteAnticonceptie, Eierstokkanker 
EndometriumBaarmoederslijmvlies; de slijmvlies bekleding aan de binnenkant van de baarmoeder.Endometriose 
endometriumbaarmoederslijmvlies Anticonceptie 
EndorfineOpiaat, dat door het lichaam zelf wordt aangemaakt.Chronische pijn 
EndoscoopLetterlijk: naar binnen kijker. Het instrument waarmee naar binnen gekeken kan worden in een hol orgaan in het lichaam, zoals de urineblaas, slokdarm of buikholte. 
EndoscopieLetterlijk: naar binnen kijken. Het via een flexibele buis of slang bekijken van een hol orgaan in het lichaam, zoals de urineblaas, slokdarm of buikholte.Maagklachten 
EndotheelDe laag cellen die de binnenzijde van bloedvaten bekleedt.Hoge bloeddruk, Cholesterol 
EndotheeldisfuntieHet niet goed functioneren van de binnenste bekleding van de vaatwand. Als gevolg daarvan vermindert de elasticiteit van de wanden van de slagaders. 
enkel-armindex bepaling van een eventueel verschil in de bloeddruk tussen armen een benenHart- en vaatproblemen 
enkelvoudige fobiefobie voor een bepaald dier, voorwerp of specifieke situatie, bijvoorbeeld een spinnenfobieDwangstoornissen 
Enkelvoudige suikersMonosaccharide, bijvoorbeeld glucose (druivensuiker). Dit zijn chemisch gezien de kleinste suikers die niet meer door middel van vertering in kleinere suikers omgezet kunnen worden. 
Enterohepatische kringloopHeropnamesysteem (‘recycling’), waarbij afgebroken bestanddelen van onder meer hormonen vanuit de darm weer worden teruggevoerd naar de lever.Schildklierafwijkingen 
enterohepatische kringloop opname via dunne darm en verwerking in lever Anticonceptie 
EnterospasmeAnder woord voor prikkelbare darm syndroom (PDS), een stoornis in de spierbewegingen in vooral de dikkedarm, waardoor klachten over een zeurende en/of krampende buikpijn ontstaan en de darmfunctie ontregeld raakt. Hierdoor ontstaat een afwijkend ontlastin 
EnuresisBedplassen, komt vaker voor bij kinderen met ADHD.ADHD 
Enuresis nocturnaLetterlijk: nachtelijk plassen. Bedoeld wordt het onbedoeld urineverlies (incontinentie) 's nachts tijdens de slaap, in het bijzonder van kinderen die de leeftijd hebben bereikt dat verwacht mag worden dat ze zindelijk zijn geworden. Men spreekt ook wel o 
enzymeiwit dat bepaalde reacties in of buiten een lichaamscel versnelt of mogelijk maaktKanker en doelmedicijnen, Eierstokkanker 
Enzymatische reinigingReiniging door middel van een biochemische reactie, teweeggebracht door actieve enzymen. 
enzyminductiestimulatie van de enzymen (eiwitten) Anticonceptie 
EOGAfkorting voor electro-oculogram: registratie van de oogbewegingen. Gebeurt ondermeer bij slaaponderzoek, om de REM-slaap fase te registreren. 
Eosinofiele granulocytenEen type witte bloedcel die een belangrijke rol speelt bij allergie en astma. De eosinofiel is betrokken bij de ontsteking door de productie van beschadigende stoffen.Astma, COPD 
epidemiologiewetenschap van het voorkomen van bepaalde eigenschappen onder bepaalde omstandigheden en bij bepaalde groepen. In de gezondheidszorg werken epidemiologie en statistiek nauw met elkaar samenDepressief en nu, Dwangstoornissen 
epidermale suspensietransplantatietransplantatie­methode waarbij epidermale cellen inclusief melanocyten in een vloeistof worden aangebracht op de acceptorplaatsVitiligo 
epidermisopperhuid, bovenste huidlaag, bestaande uit hoornlaag en kiemlaagVitiligo 
epiduraal kathethereen dun slangetje, dat door middel van een prik in de rug onder de huid geplaatst wordt en waar doorheen tijdens en na de operatie pijnstilling gegeven wordtEierstokkanker 
Epidurale Spinale Elektro StimulatieEen methode om pijn te bestrijden, waarbij het ruggenmerg direct elektrisch geprikkeld. 
epifysepijnappelklier; het woord kan ook verwijzen naar het uiteinde van een bot 
EpilepsieStaat bekend als 'vallende ziekte'. Hersenziekte die zich kenmerkt door aanvallen van ongecontroleerde overmatige activiteit van bepaalde delen van de hersenen, waardoor toevallen kunnen ontstaan. Deze kunnen zich voordoen in diverse vormen, zoals spiertrSchizofrenie, Vaatlijden, Epilepsie 
Epilepsie, cryptogeneWanneer er bij iemand met epilepsie een afwijking of beschadiging van de hersenen wordt vermoed die verantwoordelijk gesteld kan worden voor de aanvallen, maar (nog) niet kan worden aangetoond.Epilepsie 
Epilepsie, idiopathischeEen vorm van epilepsie waarbij geen afwijking of beschadiging van de hersenen is te vinden die verantwoordelijk gesteld kan worden voor de epileptische aanvallen.Epilepsie 
epilepsie, RolandischeOude benaming van plaatsgebonden (idiopathische) epilepsie die uitgaat van de winding van Roland (gyrus Rolandicus), de motorische hersenschors.Epilepsie 
Epilepsie, symptomatischeDe vorm van epilepsie waarbij een afwijking of beschadiging van de hersenen is te vinden die verantwoordelijk gesteld kan worden voor de epileptische aanvallen.Epilepsie 
Epilepsie, temporaalEen veelvoorkomend type epileptische aanval (temporaal epilepsie), waarbij de patiënt doelloze bewegingen uitvoert, een starende blik heeft en gedeeltelijk (of geheel ) het bewustzijn verliest. Vaak gaan aan de aanval bepaalde gevoelens vooraf (zie ook AuEpilepsie 
EpilepsiecentrumGespecialiseerd ziekenhuis met bijbehorende poliklinieken voor mensen met epilepsie. Deze centra hebben specifieke kennis en ervaring op het gebied van observatie, diagnostiek en medicijninstelling. (Kinder)neuroloog, (neuro)psycholoog, pedagoog en maatscEpilepsie 
episodebij stemmingsstoornissen gebruikt om een periode van een depressie of een periode van een manie aan te gevenManisch-depressieve stoornis, Manisch depressief en nu 
EpitheelHet dunne laagje slijmvlies dat de luchtwegen aan de binnenkant bekleedt.Astma, COPD 
Epitheel-oedeemOngewenste opeenhoping van vocht in de bovenste huidlaag, bijvoorbeeld in het hoornvliesepitheel. 
EPOerytropoëtine, hormoon dat door de nieren wordt uitgescheidenNierziekten 
Erdheim-Chester, ziekte vanbepaalde vorm van de ziekte histiocytose Hypofyseziekten 
Erectiele disfunctieHet niet voldoende of niet lang genoeg stijf worden van de erectie tot het voltooien van de seksuele activiteit.Erectieproblemen 
erectiele disfunctie niet voldoende of niet lang genoeg stijf worden van de erectie tot het voltooien van de seksuele activiteitPlas- en erectieproblemen 
erectiescore scorelijst waarmee de maximale stijfheid van de erectie kan worden ingeschat Plas- en erectieproblemen 
erfelijkheidde mate waarin een ziekte of conditie aan het nageslacht wordt doorgegevenManisch-depressieve stoornis, Manisch depressief en nu 
erfelijkheidstheorieverklaringsmodel dat ervan uitgaat dat eigenschappen van mensen (ook ziekelijke) berusten op het genetisch materiaal (zie Gen) waaruit zij ontstaan zijnDwangstoornissen 
ErgometrieInspanningstest op de fiets. 
Ergonomie, visueleWetenschap die zich bezighoudt met de relatie tussen het gezichtsvermogen en het werk en de dagelijkse bezigheden van de mens, zoals het meten van het gezichtsvermogen, de eisen aan het gezichtsvermogen voor bepaalde werkzaamheden en beroepen (keuringseis 
ErgophtalmologieVisuele ergonomie, wetenschap die zich bezighoudt met de relatie tussen het gezichtsvermogen en het werk en de dagelijkse bezigheden van de mens, zoals het meten van het gezichtsvermogen, de eisen aan het gezichtsvermogen voor bepaalde werkzaamheden en be 
erosie complicatie van een operatie met een matje, waarbij het matje door de wand van de blaas of de darm heen komtProlaps 
Erosio corneaeBeschadiging van de buitenste laag van het hoornvlies. Kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer iemand een tak in het oog krijgt. 
ErythramaOppervlakkige huidinfectie met grillig gevormde, rode tot bruinrode, soms licht schilferende plekken. Erytrasma wordt veroorzaakt door de corynebacterium minutissimum. Deze bacterie groeit graag in een vochtige huid, zoals de liezen, oksels, bilplooi en b 
erytrocyten rode bloedcellen Nierziekten, Eierstokkanker 
Esdoor Freud in psychodynamische theorie gebruikte term voor het driftleven  
EsDoor Freud in psychodynamische theorie gebruikte term voor het driftleven.Dwangstoornissen 
ESESAfkorting voor epidurale spinale elektro stimulatie; een methode om pijn te bestrijden, waarbij het ruggenmerg direct elektrisch geprikkeld wordt.Multiple Sclerose 
EsoforieDe neiging van een oog om niet evenwijdig aan het andere oog gericht te blijven, maar zodra er niet bewust meer naar iets gegeken wordt weer naar een bepaalde kant, nl. naar binnentoe af te dwalen. Dit wordt ook wel 'latent scheelzien' genoemd. Wanneer he 
EssentieelLetterlijk: het wezen ener zaak: in de geneeskunde gebruikt om aan te geven dat de oorzaak van de na deze term volgende ziekte onbekend is. 
essentiële hypertensiehoge bloeddruk waarvoor geen duidelijke oorzaak te vinden isHoge bloeddruk, Hart- en vaatproblemen 
etalagebenenpijn bij het lopen door een verstoorde bloedvoorziening van de benen door atherosclerose van de slagaders in de liezen of in de benenHoge bloeddruk, Hart- en vaatproblemen 
EuforieOpgewekte stemming.Multiple Sclerose 
EUG extra-uteriene graviditeit of buitenbaarmoederlijke zwangerschapAnticonceptie 
Eustachius, buis vansmal, cilindervormig buisje dat vanaf het middenoor naar de mond-keelholte loopt 
euthanasieHet opzettelijk levensbeëindigend optreden door een ander dan de patiënt zelf, in het bijzonder door de arts.Eierstokkanker 
EuthyreootMet normale schildklierfunctie.Schildklierafwijkingen 
EVNAfkorting van Epilepsie Vereniging Nederland.Epilepsie 
EwingtestTest voor het ontdekken van slechthorendheid bij baby's vanaf de leeftijd van ongeveer 6 maanden. 
ExacerbatieEen meestal plotseling optredende verslechtering van een ziekte.Astma, COPD 
Executieve functiestoornisStoornis waarbij de patiënt iets wel weet, maar niet op het goede moment kan uitvoeren.ADHD 
ExoforieDe neiging van een oog om niet evenwijdig aan het andere oog gericht te blijven, maar zodra er niet bewust meer naar iets gegeken wordt weer naar een bepaalde kant, nl. naar buiten toe af te dwalen. Dit wordt ook wel 'latent scheelzien' genoemd. Wanneer h 
exogeenvan buitenaf komend Manisch depressief en nu 
ExpositieLetterlijk: blootstelling; bijvoorbeeld expositie (blootstelling) aan een besmetting, aan radioactieve straling of of aan zonlicht. 
exposureEngelse term voor een behandelingstechniek waarbij geprobeerd wordt de patiënt zich bewust bloot te laten stellen aan datgene waarvoor hij zo angstig isDwangstoornissen 
exposure complicatie van een operatie met een matje, waarbij het matje door de wand van de vagina heen komtProlaps 
Extended wear contactlensEen hoog-zuurstofdoorlatende contactlens die langer dan 16 uur achtereen gedragen kan worden (resp. een paar dagen achtereen ingehouden kan worden). 
Extensie reflexDe door de Franse neuroloog Babinski als eerste beschreven afwijkende voetzoolreflex, waarbij de grote teen zich bij het strijken onder de voetzool zich omhoog beweegt in plaats van naar beneden. Deze afwijkende voetzoolreflex, ook wel reflex van Babinski 
Extensie responsDe door de Franse neuroloog Babinski als eerste beschreven afwijkende voetzoolreflex, waarbij de grote teen zich bij het strijken onder de voetzool zich omhoog beweegt in plaats van naar beneden. Deze afwijkende voetzoolreflex, ook wel reflex van Babinski 
extra-uterienbuiten de baarmoederAnticonceptie 
Extramurale zorgLeterlijk: zorg buiten de muren. Behandeling waarbij de patiënt niet is opgenomen in een ziekenhuis of een andere medische instelling voor dag en nacht. Dit heet ook wel ambulante behandeling, in tegenstelling tot intramurale of klinische zorg. 
extraovarieel ovariumcarcinoomeierstokkanker die buiten de eierstokken is ontstaanEierstokkanker 
ExtrasystolieOnregelmatigheid in het hartritme, ook wel 'overslaan van het hart' genoemd. Hierbij komt er een hartslag te snel na de vorige hartslag, waardoor de hoeveelheid bloed dat wordt uitgepompt zo klein is dat deze hartslag niet wordt opgemerkt en het lijkt hetHoge bloeddruk