Hartelijke dank voor uw bijdrage


Trefwoorden
Spreekuur Thuis bevat een voortdurend groeiend woordenboek met de omschrijving van medische termen.


 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   


Trefwoord Omschrijving Gerelateerde thema's
A-voorvoegsel dat 'niet-' betekent of het tegenovergestelde aangeeft, zoals asociaal 'niet-sociaal' betekent, en amenorroe 'niet-menstrueren' 
A-deltavezels‘dikke’ zenuwvezels waar de pijnprikkel wordt voortgeleid. De snelheid van voortgeleiding is hoger dan bij de C-vezelsChronische pijn 
aambeeldmiddelste van de drie gehoorbeentjes in het middenoor waar langs de geluidstrillingen vanaf het trommelvlies naar het binnenoor worden doorgegeven Tinnitus, Oorsuizen, Alles over hoorproblemen 
aandoening, allergischeziekte als gevolg van overgevoeligheid voor bepaalde stoffen, zoals astma en hooikoorts. Stoornis in het afweersysteem, waardoor dit abnormaal reageert op van buiten komende stoffen die op zich niet of nauwelijks schadelijk zijn. Astma, COPD 
aandoening, chronische aspecifieke respiratoireverouderde verzamelnaam voor astma, longemfyseem en chronische bronchitisAstma, COPD 
aandoening, neurologischeziekte of afwijking van het zenuwstelsel 
aandrangincontinentieongewenst urineverlies bij het bemerken van aandrangProlaps 
aangezichtspijnpijn in het gelaat, aan een of aan beide kantenChronische pijn 
aanpassingsstoornisonvermogen om zich binnen redelijke termijn aan te passen aan veranderde omstandigheden zoals een ontslag of een verhuizing 
aanval, atonischetype epileptische aanval waarbij geen verstijving van de spieren optreedt, maar juist een verslapping, waardoor de betrokkene bewusteloos neervalt 
aanval, complex partiëleepileptische aanval waarbij het bewustzijn geheel of gedeeltelijk is gestoord. De betrokkene kan vreemde onbewuste en doelloze handelingen uitvoeren, zoals smakken, slikken, wrijven, wriemelen of rondlopen. Het gezicht kan bleek zijn of rood.  
aanval, eenvoudige partiëleaanval waarbij het bewustzijn helder blijft. De uitingsvormen zijn heel verschillend en kunnen bestaan uit een misselijk gevoel, plotseling ongecontroleerde bewegingen van armen of benen, het ruiken van een vreemde geur of een nare smaak in de mond Epilepsie 
aanval, elementaireaanval waarbij het bewustzijn helder blijft. De uitingsvormen zijn heel verschillend en kunnen bestaan uit een misselijk gevoel, plotseling ongecontroleerde bewegingen van armen of benen, het ruiken van een vreemde geur of een nare smaak in de mond Epilepsie 
aanval, functioneleverouderde term voor PPEA (psychogene pseudo-epileptische aanval). De verschijnselen van deze aanval lijken op epileptische aanvallen, maar berusten op psychologische of emotionele oorzakenEpilepsie 
aanval, gegeneraliseerdeepileptische aanval waarbij de stoornis (epileptische ontlading van hersencellen) zich voordoet in de hele hersenen. Er is altijd een stoornis van het bewustzijn Epilepsie 
aanval, grand mal-oude benaming voor tonisch-clonische aanval, de meest bekende epileptische aanval, die gepaard gaat met het verlies van het bewustzijn, gevolgd door de tonische fase van spierverkramping en de clonische fase waarbij ritmische schokbewegingen optredenEpilepsie 
aanval, grotebekendste epileptische aanval, die gepaard gaat met het verlies van het bewustzijn, gevolgd door de tonische fase van spierverkramping en de clonische fase waarbij ritmische schokbewegingen optreden. Wordt ook wel grand mal-aanval of tonisch-clonische aanval genoemdEpilepsie 
aanval, Jacksonseoude benaming van een partiële epileptische aanval met motorische verschijnselen die zich uitbreidt volgens een vast patroonEpilepsie 
aanval, myoclonischetype epileptische aanval waarbij enkelvoudige of in reeksen voorkomende spierschokken optreden in de armen en/of de benen, met een zeer kortdurende bewustzijnsstoornis. Het kan een voorbode zijn van een volledige epileptische aanval (zie tonisch-clonische aanval)Epilepsie 
aanval, partieel beginnendeepileptische aanval die vanuit één bepaalde plek in de hersenen ontstaatEpilepsie 
aanval, partiëlestoornis (ontlading van hersencellen) die zich voordoet in een bepaald gedeelte (of part) van de hersenen. De verschijnselen zijn erg afhankelijk van de plek waarin dit gebeurt. Bij sommige aanvallen blijft iemand bij bewustzijn, bij andere aanvallen nietEpilepsie 
aanval, psychogeneverouderde term voor PPEA (psychogene pseudo-epileptische aanval). De verschijnselen van deze aanval lijken op epileptische aanvallen, maar berusten op psychologische of emotionele oorzakenEpilepsie 
aanval, psychogene pseudo-epileptischeaanval waarbij de verschijnselen lijken op epileptische aanvallen, maar berusten op psychologische of emotionele oorzaken. Epileptische aanvallen en PPEA´s kunnen samen voorkomen bij één persoonEpilepsie 
aanval, psychomotorischeverouderde naam voor complexe partiële aanval, epileptische aanval waarbij het bewustzijn geheel of gedeeltelijk is gestoord. De betrokkene kan vreemde onbewuste en doelloze handelingen uitvoeren, zoals smakken, slikken, wrijven, wriemelen of rondlopenEpilepsie 
aanval, secundair gegeneraliseerdesituatie waarbij een eenvoudige partiële aanval kan overgaan in een complexe partiële aanval en/of gegeneraliseerde aanval (tonisch-clonische (grote) aanval). De plaatselijke ontlading breidt zich dan uit tot de gehele hersenen Epilepsie 
aanval, temporaleeen veelvoorkomend type epileptische aanval (temporaalepilepsie), waarbij de patiënt doelloze bewegingen uitvoert, een starende blik heeft en gedeeltelijk (of geheel ) het bewustzijn verliestEpilepsie 
aanval, tonisch-clonischebekendste epileptische aanval, die gepaard gaat met het verlies van het bewustzijn, gevolgd door de tonische fase van spierverkramping en de clonische fase waarbij ritmische schokbewegingen optredenEpilepsie 
aanval, volledigetonisch-clonische aanval, die gepaard gaat met het verlies van het bewustzijn, gevolgd door de tonische fase van spierverkramping en de clonische fase waarbij ritmische schokbewegingen optredenEpilepsie 
abcesplaatselijke ophoping van pus (etter) in een holte in een ontstekingshaard 
Abdominale echoEcho waarbij via de buik gekeken wordt naar de organen in de buik.Endometriose 
absencelichte, kortdurende aanval die gepaard gaat met bewustzijnsverlies, staren en soms schokjes in het gelaat, optredend bij mensen met epilepsieEpilepsie 
absence, atypischetype epileptische aanval waarbij naast de korte afwezigheid van de absence ook kenmerken van de complexe partiële aanval optreden, zoals spiertrekkingen en automatische handelingen. Het lijkt daarom op een complexe partiële aanval 
absencestatushet zeer snel op elkaar volgen van absences, waardoor er een soort schemertoestand ontstaat die uren of een enkele keer dagen kan durenEpilepsie 
absolute risicoreductieafname van risico uitgedrukt in absolute afnameHart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
Absoluut risicoDe kans dat iemand een ziekte krijgt (zie ook relatief risico). 
absorptiehet opnemen van stoffen (zoals zuurstof, vocht of voedingsstoffen) uit de omgeving 
ACAudiologisch Centrum, instituut dat speciaal gericht is op onderzoek bij en revalidatie van slechthorenden en doven 
acceptorplekhuidgebied dat gezond weefsel ontvangt bij een transplantatieprocedure Vitiligo 
accommodatieletterlijk: aanpassen. Met betrekking tot de ogen: het vermogen van de ooglens om op verschillende afstanden scherp in te stellen 
accommoderenscherpstellen op voorwerpen dichterbij door de ooglens sterker te krommen. Als dit op oudere leeftijd niet meer goed lukt, spreekt men van ouderdomsverziendheid (presbyopie) 
ACEAngiotensine Converted Enzym, enzym dat betrokken is bij regulatie van de bloeddruk doordat het de omzetting stimuleert van angiotensine I in angiotensine II, een stof die bloeddrukverhogend werkt 
ACE-remmertype bloeddrukverlager dat de werking van het Angiotensine Converting Enzyme remt en daardoor een bloedvatverwijdend effect heeft. Wordt vooral gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddrukVaatlijden, Hart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
acetylcholineneurotransmitter die een centrale regiefunctie heeft bij geheugenfuncties en die op veel plaatsen in de hersenen aanwezig is Dementie doet ook pijn, Parkinson en nu 
acetylcholinesteraseenzym dat aanwezig is in de hersenen en dat acetylcholine afbreekt Dementie doet ook pijn 
acetylsalicylzuurde werkzame stof in aspirineVaatlijden 
achterhoofdskwaboccipitaalkwab, het aan de achterkant gelegen deel van de grote hersenen, onder meer van belang voor de verwerking van informatie die ons via de ogen bereikt en voor het geheugen voor kleur en vormen 
achterhoofdspijnpijn in het achterhoofd, bijvoorbeeld als gevolg van hoge bloeddruk en hersenaandoeningen. Zenuwontsteking van de grote en kleine achterhoofdszenuwen kan chronische achterhoofdspijn veroorzakenChronische pijn 
achteruitgang, cognitieveachteruitgang van de cognitieve functies 
acidose verzuringNierziekten 
acipimoxgeneesmiddel dat afgeleid is van nicotinezuur en dat LDL-cholesterol- en triclyceridengehaltes matig verlaagt en het HDL-cholesterolgehalte matig verhoogt 
acneonschuldige huidaandoening tijdens de puberteit, waarbij de uitvoergangen van de talgklieren in de huid gemakkelijk verstopt raken, waardoor puistjes ontstaan 
acne conglobataernstige vorm van acne, die vooral bij mannen na hun twintigste voorkomt en waarbij dubbelcomedonen, reuzecomedonen, cysten, abcessen en fistels kunnen voorkomen, en die nogal eens geneest met achterlating van ernstige littekens 
acne vulgarismedische naam voor de 'gewone', meest voorkomende vorm van acneAstma 
acne vulgarisjeugdpuistjesAnticonceptie, Anticonceptie 
acromegalieklinisch beeld als gevolg van blootstelling van het lichaam aan te veel GHHypofyseziekten 
ACTHadrenocorticotroop hormoonHypofyseziekten 
ACTH-stimulatietesttest waarbij ACTH wordt toegediend om te beoordelen of er voldoende cortisol kan worden gemaaktHypofyseziekten 
acupressuurbehandeling waarbij de behandelaar op de punten die bekend zijn uit de acupunctuur met de hand druk uitoefentChronische pijn 
acupunctuurinbrengen van kleine naalden op verschillende punten van het lichaam. Deze naalden kunnen met de hand licht bewogen worden of elektrisch geprikkeld. De plaats waar de naalden ingebracht moeten worden is beschreven in oude Chinese tekstenChronische pijn 
acute gastritisontsteking van het maagslijmvlies, veroorzaakt door inwerking op de maag door schadelijke stoffen (zoals alcohol bij overmatig gebruik ervan), ziektekiemen (bijvoorbeeld bij voedselvergiftiging) of door bepaalde medicijnen 
acute pijnpijn veroorzaakt door weefselbeschadiging, waarbij de ernst van de pijn die men voelt, bepaald wordt door de sterkte van de pijnprikkelChronische pijn 
acuutaanduiding voor ziekten die plotseling ontstaan en meestal ook snel verlopenEetstoornissen 
adaptatieletterlijk: gewenning of aanpassing. In de oogheelkunde gebruikt in de term donkeradaptatie, het wennen van de ogen aan het zien in schemering of duisternis. In de chirurgie gebruikt voor het aan elkaar voegen van wondranden 
adaptieve colitisprikkelbare darm syndroom (PDS), een stoornis in de spierbewegingen in vooral de dikke darm, waardoor klachten over een zeurende en/of krampende buikpijn ontstaan en de darmfunctie ontregeld raakt 
ADDAttention Deficit Disorder: ADHD zonder hyperactiviteit: concentratiestoornis en impulsiviteit zijn hoofdsymptomenADHD 
Add-back-therapie‘Ondersteunende therapie’, het geven van een lage hoeveelheid oestrogenen tijdens een GnRH-agonist kuur, om de bijwerkingen van vooral botontkalking tegen te gaan.Endometriose 
Addisoncrisisziektebeeld veroorzaakt door acuut en ernstig tekort aan cortisol Hypofyseziekten 
additieletterlijk: toevoeging. De toegevoegde sterkte aan brillenglas of contactlens om ouderdomsverzienden beter te kunnen laten lezen 
adenohypofysevoorkwab van hypofyseHypofyseziekten, Groeihormoontekort 
adenomyose endometriose die aanwezig is in de buitenste laag van de baarmoeder. Deze buitenste laag bestaat normaal gesproken alleen uit spierweefsel. Zijn er in deze laag haarden van baarmoederslijmvlies aanwezig, dan spreken we van adenomyose. Sommige gynaecologen noemen elke endometriose waarbij spierweefsel betrokken is adenomyose, dus ook in blaas of darmEndometriose 
adenoomgoedaardig gezwel met gelijkvormige cellen, dat zich ontwikkelt in een orgaan met kliercellen zoals de maag en de schildklierSchildklierafwijkingen, Hypofyseziekten, Groeihormoontekort 
aderbloedvat voor het vervoer van bloed van de verschillende lichaamsdelen naar het hartVaatlijden 
aderverkalkingatherosclerose (zie daar) wordt in de volksmond aderverkalking genoemdHart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
ADHantidiuretisch hormoon (= vasopressine) 
ADHDAttention Deficit Hyperactivity Disorder, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en impulsiviteit, kan op elke leeftijd voorkomenADHD, ADHD 
adjuvante analgeticageneesmiddelen die geen specifieke pijnbestrijdingactiviteit vertonen, maar die bij voorschrijven wel de pijn kunnen verminderen; ook wel co-anelgetica genoemdChronische pijn 
adjuvante therapieaanvullende, ondersteunende behandeling met medicijnen bij of na een bestraling of een chirurgische ingreepKanker en radiotherapie, Kanker en hormonale therapie, Kanker en chirurgie, Kanker en doelmedicijnen 
adolescentielevensfase tussen puberteit en volwassenheidEetstoornissen 
adrenaline‘stresshormoon’ uit bijniermerg Hypofyseziekten 
adrenocorticotroop hormoonhypofysehormoon dat de bijnierschors stimuleertHypofyseziekten 
aerofagieletterlijk: het inslikken van lucht. Met aerofagie wordt het overmatig inslikken van lucht aangeduid. Patiënten met aerofagie hebben veel last van boeren en zijn zich meestal niet bewust van de oorzaak daarvan 
afakieletterlijk: het ontbreken van de ooglens. Meestal is dit het resultaat van een oogoperatie wegens staar, waarbij de troebele ooglens is weggenomen. Soms gaat het om een aangeboren afwijking of is het een gevolg van een oogbeschadiging na een ongeval 
afasieletterlijk: geen-spraak. Taal- en/of spraakstoornis als gevolg van een hersenbeschadiging, bijvoorbeeld na een beroerteVaatlijden, Hoge bloeddruk 
affectvoor anderen waarneembare gedragingen en uitingen waarmee iemand zijn emotionele gemoedstoestand tot uitdrukking brengtSchizofrenie 
affectieve stoornisstoornis in het gevoelsleven, meestal gebruikt om aan te geven dat iemands gevoelens of stemming in extreme mate verhoogd (manisch) of juist verlaagd (depressief) isManisch depressief en nu 
afhankelijke persoonlijkheidsstoornisPersoonlijkheidsstoornis uit cluster C met als centrale kenmerk een enorme angst voor verlating en eenzaamheid waardoor mensen vastklampend en onderworpen gedrag vertonenPersoonlijkheidsstoornis en nu 
aggraverenzonder opzet overdrijven van een klacht 
agoniststof die de werking van een andere stof versterkt of imiteertHoge bloeddruk 
agorafobiestraat- of pleinvrees: de angst om in een situatie te geraken of op een plaats te komen waaruit of vanwaar men meent niet meer weg te kunnen of waar men meent dat, indien nodig, niet snel genoeg hulp geboden kan worden 
AHOachter-het-oortoestelTinnitus 
AIONanterieure ischemische opticusneuropathie, zuurstoftekort van de oogzenuw, meestal door atherosclerose in de slagadertak die deze zenuw van bloed voorzietHart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
AirtrappingFenomeen waarbij te veel lucht achter in de longen blijft en waardoor copd-patiënten benauwd worden. 
akinesieletterlijk: bewegingsarmoede. Ziekteverschijnsel waarbij de betrokkene niet of slechts met moeite in staat is bewegingen uit te voeren, zonder dat daarbij sprake is van spierzwakte. Akinesie is een kenmerkend verschijnsel bij de ziekte van Parkinson 
akinesie, end-of-doseverstijving van de spieren als gevolg van het uitgewerkt zijn van de laatste dosis medicijnen bij de behandeling van de ziekte van Parkinson 
akoestiekwijze waarop geluid zich in een ruimte voortplantTinnitus, Alles over hoorproblemen 
albinismegroep van aandoeningen waarbij de hele of een gedeelte van de huid al bij de geboorte witte plekken vertoontVitiligo 
albuminekwantitatief het belangrijkste eiwitmolecuul in het bloedplasmaPlas- en erectieproblemen 
aldosereductaseremmersmedicijnen bij de behandeling van diabetes (suikerziekte) die mogelijk de complicaties van een lang bestaande diabetes (met name de neuropathie = zenuwbeschadiging) afremmen  
aldosteronhormoon dat in de bijnieren wordt aangemaakt en dat door het vasthouden van natrium (zout) in de nieren bijdraagt aan de regulatie van de hoeveelheid natrium en water in het lichaam Hoge bloeddruk, Nierziekten 
aldosteron hormoon dat wordt uitgescheiden door de bijnier 
alfa-1-antitrypsinegroot eiwit dat wordt gemaakt in de lever en dan wordt afgegeven aan het bloed en zo ook in de longen komt. Het is een antiproteïnase, dus een stof die de long beschermt tegen afbraakAstma, COPD 
alfa-1-antitrypsinedeficiëntieerfelijke ziekte waarbij er een tekort is aan alfa-1-antitrypsine. Mensen met een alfa-1-antitrypsinedeficiëntie hebben een grote kans op het ontwikkelen van longemfyseemAstma, COPD 
alfablokkers middel dat het effect van alfa-adrenerge receptoren remt (zitten onder andere in de bloedvatwand)Parkinson en nu 
alfaglucosidaseremmersbij de behandeling van suikerziekte gebruikte medicijnen, die de opname van glucose in de darm vertragen, waardoor het bloedsuikergehalte na een maaltijd minder snel stijgt 
alfaritmede tijdens het registreren van de hersenactiviteit (EEG) zichtbare golven die kenmerkend zijn voor een ontspannen waaktoestand 
algemeen chirurgspecialist die ziekten behandelt door middel van operatie. In de loop van de tijd zijn van de algemene chirurgie deelgebieden afgesplitst Kanker en chirurgie 
alibi-manisch-depressiefhet verschijnsel dat mensen zich ten onrechte de diagnose manisch-depressief aanmeten om hun gedrag te rechtvaardigen 
allergeenstof (meestal een eiwit) waarop iemand allergisch kan reageren, bijvoorbeeld een component van huisstof, graspollen of honden- of kattenschilfersAstma, COPD, Allergie bij kinderen 
allergiestoornis in het afweersysteem, waardoor dit abnormaal reageert op van buiten komende stoffen die op zich niet of nauwelijks schadelijk zijn. Hierbij komen stoffen vrij die verantwoordelijk zijn voor diverse lichamelijke verschijnselen, zoals roodheid en jeukAstma, COPD, Allergie bij kinderen 
allergische aandoeningziekte als gevolg van overgevoeligheid voor bepaalde stoffen, zoals astma en hooikoorts. Stoornis in het afweersysteem, waardoor dit abnormaal reageert op van buiten komende stoffen die op zich niet of nauwelijks schadelijk zijnAstma, COPD 
allergische rhinitisallergische neusontsteking, zoals bij hooikoorts (zie ook allergie)Astma 
allergoloogarts die gespecialiseerd is in allergische ziekten, zoals hooikoorts, eczeem, astma, insectenallergie en voedselovergevoeligheid 
Alport, ziekte van erfelijke nierziekte waarbij ook de ogen en oren aangedaan kunnen zijn Nierziekten 
alprostadilprostaglandine, een werkzame stof om erectiestoornissen te behandelenErectieproblemen 
Alprostadil prostaglandine, een werkzame stof om erectieproblemen te behandelen Plas- en erectieproblemen 
alteplasemiddel dat een bloedstolsel kan oplossenVaatlijden 
alvleesklier (pancreas)onder en achter de maag gelegen klier die onder meer spijsverteringssappen, nodig voor de vertering van voedsel in de darmen, produceert. Ook het hormoon insuline, dat het bloedsuikergehalte van het bloed regelt, wordt in de alvleesklier gemaakt 
Alzheimer, ziekte vanhersenziekte waarbij door vooralsnog onbekende oorzaak een versneld verouderingsproces in de hersenen optreedt, gepaard gaand met verschijnselen van dementie, zoals vergeetachtigheid, afname van aangeleerde vaardigheden (zoals het juiste gebruik van taal 
amantadine middel tegen de ziekte van Parkinson 
amaurosis fugaxtijdelijke blindheid aan een oogVaatlijden 
amblyopiestoornis van het gezichtsvermogen die veroorzaakt wordt door het niet met beide ogen tegelijk kunnen kijken. Meestal hangt dit samen met een lui oog 
ambulantletterlijk 'lopend'. In het medisch spraakgebruik wordt hiermee aangegeven dat de behandeling thuis wordt gegeven. Dit in tegenstelling tot het begrip hospitalisatie of niet-ambulant, hetgeen aangeeft: in ziekenhuis of verpleeghuis opgenomen 
ambulante behandelingbehandeling waarbij de patiënt niet is opgenomen in een ziekenhuis of een andere medische instelling voor dag en nacht. Dit heet ook wel extramurale zorg (letterlijk 'buiten de muren'), in tegenstelling tot intramurale of klinische zorgDepressief en nu, Dwangstoornissen 
amenorroeafwezigheid van menstruatie tijdens de vruchtbare periodeEetstoornissen, Anticonceptie 
ametropieletterlijk: onregelmatig zien. In de oogheelkunde gebruikte verzamelnaam voor alle soorten afwijkingen van de lichtbreking door de lens of het hoornvlies van het oog. Hieronder vallen ondermeer verziendheid, bijziendheid en astigmatismeEetstoornissen 
amineorganisch-chemische verbinding (afgeleid van ammoniak)Allergie bij kinderen 
aminozurenonderdelen waaruit eiwit is opgebouwd 
AMWafkorting van algemeen maatschappelijk werkDepressief en nu 
amylaseenzym dat zich in het speeksel en in het sap van de alvleesklier bevindt en dat zetmeel uit het voedsel afbreekt tot suikers 
amyloïdnatuurlijk eiwit dat onder andere in de hersenen voorkomt. Een van de vormen van dit eiwit, ß-amyloïd, slaat neer bij de ziekte van Alzheimer en is giftig voor hersencellen Dementie doet ook pijn 
anafylaxisacute algemene reactie van het lichaam die kan ontstaan wanneer iemand die ergens allergisch voor is, opnieuw met die stof in aanraking komtAllergie bij kinderen 
analgeticapijnverdovende middelenChronische pijn 
analgetica, adjuvantegeneesmiddelen die geen specifieke pijnbestrijdingactiviteit vertonen, maar die bij voorschrijven wel de pijn kunnen verminderen; ook wel co-analgetica genoemdChronische pijn 
analgetica, periferepijnverdovende middelen met aangrijpingspunt voornamelijk buiten het centrale zenuwstelselChronische pijn 
analgeticanefropathie nierziekte veroorzaakt door gebruik van pijnstillers Nierziekten 
analytische theorieook wel psychodynamische theorie genoemd. De door de Weense psychiater Sigmund Freud ontwikkelde theorie over het menselijk psychische functioneren. Dwangstoornissen 
anamneseletterlijk: herinnering. Het verhaal van klachten van de patiënt en de gegevens over de voorafgaande medische ziektegeschiedenisAstma, ADHD, Premenstrueel syndroom (PMS), Nierziekten, Allergie bij kinderen, Alles over hoorproblemen 
anatomieaanleg en bouw van het lichaamErectieproblemen, Plas- en erectieproblemen 
androgeenleidend tot mannelijke ontwikkelingsvormenAnticonceptie 
androgene hormonenverzamelnaam voor alle hormonen (inclusief de door de geneesmiddelenindustrie [na]gemaakte hormonen) die een vergelijkbare werking hebben als die van het mannelijke geslachtshormoon testosteronAstma, Maagklachten, Multiple Sclerose 
androsteendionmannelijk hormoon dat in kleine hoeveelheden ook bij de vrouw wordt gemaakt in de bijnieren en de eierstokken. Tot de overgang heeft dit hormoon geen invloed op het lichaam aangezien het geheel wordt geneutraliseerd door de vrouwelijke hormonenOsteoporose, Osteoporose 
anemiebloedarmoedeEierstokkanker 
anesthesioloogspecialist verantwoordelijk voor de zorg voor patiënten tijdens operatie. De anesthesioloog zorgt dat de operatie pijnloos kan worden verricht en zorgt voor de veiligheid van de patiënt tijdens de operatie en direct daarna. Ook: anesthesist of narcotiseurKanker en chirurgie 
aneurysmaverwijding van de bloedvaten, voornamelijk de slagaders. Onder invloed van hoge bloeddruk kan een aneurysma scheurenVaatlijden, Hoge bloeddruk, Hart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
aneurysma spuriumbloeduitstorting in de vaatwand Hart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
angina pectorisPijn op de borst of hartkramp, die ontstaat als gevolg van zuurstoftekort in de hartspier. Is meestal het gevolg van een vernauwing in de kransslagaders van het hart.Schildklierafwijkingen, Hoge bloeddruk, Hart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen, Groeihormoontekort 
angine abdominalepijn in de buik die ontstaat door een toegenomen zuurstofbehoefte van de darmen, waaraan de bloedsomloop niet kan voldoen Hart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
angioedeemzwelling gelokaliseerd in de diepere lagen van de huid of het onderhoudsvetweefsel, meestal optredend als gevolg van een plaatselijke allergische reactieAllergie bij kinderen 
angiogenesenieuwgroei van bloedvatenKanker en radiotherapie, Kanker en doelmedicijnen 
angiogeneseremmerremmer van VEGF en daarmee remmer van aanmaak van nieuwe bloedvatenEierstokkanker 
angiografieröntgenfoto waarbij men eerst de bloedvaten vult met een contrastmiddel dat geen röntgenstralen doorlaat. Vernauwingen in bloedvaten presenteren zich dan als uitsparingen in het contrastHart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
angiogramröntgenfoto van een bloedvat. Door in het bloedvat een stof in te spuiten (een onschadelijk contrastmiddel) die röntgenstralen tegenhoudt, worden het verloop van het bloedvat en eventueel aanwezige vernauwingen zichtbaar gemaaktVaatlijden 
angiotensinehormoonachtige stof die betrokken is bij de normale regulatie van de bloeddruk en, indien in te grote hoeveelheden aangemaakt, leidt tot het ontstaan van hoge bloeddruk 
Angiotensine Converterend Enzym (ACE)Enzym dat betrokken is bij regulatie van de bloeddruk doordat het de omzetting stimuleert van angiotensine I in angiotensine II, een stof die bloeddrukverhogend werkt. Medicijnen die de werking van dit enzym afremmen (ACE-remmers) verlagen de bloeddruk.Hoge bloeddruk 
angiotensine II bloeddrukverhogend hormoon Anticonceptie, Nierziekten 
angiotensine II-remmers groep van bloeddrukverlagende medicijnen 
angiotensine-receptorblokkers (ARB’s) type bloeddruk­verlager Hart- en vaatproblemen 
angiotensinogeenvoorloper van de stof angiotensine, een hormoonachtige stof die betrokken is bij de normale regulatie van de bloeddruk en, indien in te grote hoeveelheden aangemaakt, leidt tot het ontstaan van hoge bloeddrukHoge bloeddruk 
angstbang worden als normale reactie op een bedreigende gebeurtenis of situatieOorsuizen, Dwangstoornissen 
angst, gegeneraliseerdeniet-reële bezorgdheid of angst over normale aspecten van het leven, gepaard gaand met lichamelijke uitingen van ondraaglijke spanning en angst, zoals hartkloppingen, beven en transpireren 
angstequivalentenlichamelijke klachten die veel voorkomen bij een angststoornis, zoals hartkloppingen, transpireren, beven, een gevoel van ademnood, pijn in de borststreek, misselijkheid, duizeligheid en een gevoel de realiteit of de controle te verliezen 
angststoornispsychiatrisch ziektebeeld waarbij er letterlijk iets gestoord is op het gebied van de angstDepressief en nu, Dwangstoornissen 
angststoornis, diffusevorm van angststoornis die niet ergens speciaal op gericht is. Ook gegeneraliseerde angststoornis genoemd 
angststoornis, gegeneraliseerdevorm van angststoornis die niet ergens speciaal op gericht is. Wordt ook diffuse angststoornis genoemd 
AniseïconieLetterlijk: ongelijk beeld. Toestand waarin de beelden die beide ogen op het netvlies krijgen links en rechts niet even groot zijn. Dit kan gebeuren wanneer de beide ogen een heel verschillende lichtbreking hebben (bijvoorbeeld als één ooglens verwijderdSchizofrenie 
AnismeHet op het moment dat de stoelgang moet komen niet kunnen ontspannen van de spieren rond de anus of zelfs aanspannen van deze spieren. Het wordt ook wel spastisch bekkenbodemsyndroom genoemd en is een van de mogelijke oorzaken van obstipatie. 
AnisocorieHet links en rechts niet even groot zijn van de pupil in het oog. 
AnisometropieLetterlijk: ongelijk beeld. Toestand waarin de beelden die beide ogen op het netvlies krijgen links en rechts niet even groot zijn. Dit kan gebeuren wanneer de beide ogen een heel verschillende lichtbreking hebben (bijvoorbeeld als één ooglens verwijderd 
anorectaal onderzoek onderzoek naar het functioneren van de anus en de dikke darmProlaps 
Anorexia nervosaEetstoornis waarbij iemand de angst heeft om dik te zijn terwijl er juist sprake is van een te laag lichaamsgewicht. Dit kan ernstige vormen aanmeten, waarbij er ondanks ernstig ondergewicht nog steeds te weinig voedsel wordt gebruikt. Daarnaast kan er spEetstoornissen 
anorexia nervosa psychiatrisch ziektebeeld met ernstige eetstoornis, leidend tot ondergewicht 
anorexiegebrek aan eetlust. Anorexie is een symptoom dat bij zeer veel ziekten kan voorkomen. Anorexie is niet hetzelfde als anorexia nervosa, een eetstoornis die vooral bij jonge vrouwen voorkomt.Eetstoornissen, Hypofyseziekten 
anorexie-cachexiesyndroomsyndroom van eetlustvermindering en gewichtsverlies in gang gezet door gevorderde kankerEierstokkanker 
Anorganische stofStof die niet behoort tot de levende natuur, bijvoorbeeld water, aarde of mest. 
anosmieonvermogen om te kunnen ruiken  
Anovulatoire cyclusMenstruatiecyclus waarbij géén eisprong (ovulatie) optreedt, waardoor de cyclus meestal onregelmatig wordt.Maagklachten 
AntacidumGeneesmiddel dat reeds in de maag aanwezig maagzuur neutraliseert. Antacida worden vooral gebruikt bij de bestrijding van brandend maagzuur.Maagklachten 
antagoniststof die in een orgaan een ‘ontvanger’ blokkeren of een bepaalde werking afremmenPremenstrueel syndroom (PMS) 
AnthropofielLetterlijk: houdend van de mens. Wordt bij het indelen van de verschillende schimmelsoorten gebruikt om aan te geven dat een bepaalde schimmelsoort de mens als belangrijkste bron (gastheer) heeft. 
Anti-epilepticumGeneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van epilepsie.Epilepsie, Eetstoornissen 
Anti-oestrogeenEen geneesmiddel dat de effecten van vrouwelijke hormonen (oestrogenen) blokkeert op een voor vrouwelijk hormoon gevoelige kankercel. Het meest gebruikte middel is tamoxifen.Kanker en hormonale therapie 
antibioticumgeneesmiddel dat tegen bacteriën of andere ziekteverwekkers werkzaam isManisch depressief en nu, Allergie bij kinderen 
anticholinergica middelen die het effect van acetylcholine (boodschapstof) tenietdoenParkinson en nu 
AnticholinergicumGeneesmiddel dat de werking van acetylcholine onderdrukt. Acetylcholine heeft op veel plaatsen in het lichaam een taak bij de werking van het zenuwstelsel: de hersenen, de spieren en het autonome zenuwstelsel (deel van het zenuwstelsel dat ondermeer de weAstma 
AnticoagulantiaBloedverdunners; medicijnen die ervoor zorgen dat het bloed minder snel stolt.Vaatlijden 
anticonceptieletterlijk: het voorkómen van een bevruchting. Het gebruikmaken van middelen of methoden ter voorkoming van zwangerschapAstma, Manisch depressief en nu 
AnticonceptiepilMedicijn dat een of twee stoffen bevat met de werking van een of beide vrouwelijk geslachtshormonen (oestrogeen, progestageen) en dat indien correct volgens het opgegeven inneemschema gebruikt een praktisch 100% zekerheid biedt niet zwanger te worden. Vaa 
anticonceptivumvoorbehoedmiddelPremenstrueel syndroom (PMS) 
antidepressivumgroep geneesmiddelen ter behandeling van depressiesMaagklachten, Premenstrueel syndroom (PMS), Manisch depressief en nu 
AntidiabeticumGeneesmiddel gebruikt bij de behandeling van suikerziekte. 
antidiuretisch hormoonhormoon dat in de hypothalamus wordt gemaakt en door de hypofyseachterkwab wordt afgescheiden; het zorgt ervoor dat de nieren water kunnen vasthouden; het is identiek aan vasopressineHypofyseziekten 
AntihistaminicaMedicijnen die de schadelijke effecten van histamine tegengaan, een stofje dat vrijkomt bij een allergische reactie.Astma, COPD 
AntihistaminicumMedicijn dat de werking van histamine op de histamine-1-receptoren tegengaat en daarmee de symptomen van allergie kan verminderen (zie ook histamine-1-antagonist).Allergie bij kinderen 
antilichaammedicijnen die groeifactoren blokkeren of wegvangenKanker en doelmedicijnen 
AntimycoticumGeneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van schimmelinfecties. 
antioxidant stof die in staat is schadelijke vrije radicalen te neutraliserenDementie doet ook pijn 
antiparkinsonmiddelengeneesmiddelen tegen verschijnselen van de ziekte van Parkinson of de parkinsonachtige bijwerkingen van sommige andere geneesmiddelen, zoals neuroleptica (middelen die ondermeer bij de behandeling van psychosen worden gebruikt)Astma, Manisch depressief en nu, Parkinson en nu 
AntiproteasenMoleculen die zich binden aan proteasen waardoor zij onwerkzaam worden, ook antiprotheïnasen genoemd. De bekendste antiprotease is alfa-1-antitrypsine.Astma, COPD 
AntiproteïnasenMoleculen die zich binden aan proteïnasen waardoor zij onwerkzaam worden, ook antiproteasen genoemd. De bekendste antiprotheïnase is alfa-1-antitrypsine.Astma, COPD 
antipsychoticagroep geneesmiddelen tegen psychosen, ook wel neuroleptica genoemdDwangstoornissen 
Antipsychotica, atypischeNieuwe type medicijnen tegen psychose die minder bijwerkingen veroorzaken dan de klassieke antipsychotica. Ze veroorzaken met name minder bijwerkingen van het bewegingsapparaat (minder stijfheid en beven). 
Antiseptisch middelMiddel dat ziekmakende micro-organismen (bacteriën, virussen en schimmels) doodt of de groei ervan tegengaat en dat gebruikt wordt ter ontsmetting van levend weefsel, zoals bijvoorbeeld de huid. Zie ook Desinfecteren. 
antisociale persoonlijkheidsstoornispersoonlijkheidsstoornis uit cluster B met als centrale kenmerk weinig oog hebben voor de gevoelens en rechten van andere mensen, en de neiging hebben deze met voeten te treden Persoonlijkheidsstoornis en nu 
AntistoffenStoffen die door het afweersysteem van het lichaam worden gemaakt en die virussen en bacteriën kunnen doden. Worden ook wel antilichamen genoemd.Multiple Sclerose, Schizofrenie 
Antistoffen, OligoclonaleAntistoffen afkomstig van een gering aantal antistofmakende cellen. Ze worden als losliggende bandjes gezien op het testpapier bij het onderzoek van eiwitten (= elektroforese). Oligoclonale antistoffen worden gezien in het hersenvocht (= liquor) van MS-pa 
Antistoffen, OligoklonaleAntistoffen afkomstig van een gering aantal antistofmakende cellen. Ze worden als losliggende bandjes gezien op het testpapier bij het onderzoek van eiwitten (= elektroforese). Oligoklonale antistoffen worden gezien in het hersenvocht (= liquor) van MS-pa 
Antiviraal middelMiddel dat virussen doodt.Multiple Sclerose 
Antrum (venticuli)Onderste (laatste) deel van de maag, vlak voor de overgang naar de twaalfvingerige darm (duodenum). In dit deel van de maag wordt geen maagzuur geproduceerd.Maagklachten 
Anus praeternaturalisEen kunstmatig (operatief) aangelegde uitgang van de darm in de buikwand (stoma), om ontlasting af te voeren wanneer dit niet meer via de normale afvoerweg (via de anus) kan gebeuren. De uit een anus praeternaturalis of ontlastingstoma komende ontlasting 
anxiolyticagroep geneesmiddelen tegen angstDwangstoornissen 
AortaDe grote lichaamsslagader, die vanuit de linker hartkamer ontspringt.Vaatlijden, Hoge bloeddruk 
aorta abdominalisaneurysma van de grote buikslagaderHart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
aorta thoracalis verwijding van de grote lichaamsslagader in de borstkas Hart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
APAfkorting van anus praeternaturalis of ontlastingstoma; een kunstmatig (operatief) aangelegde uitgang van de darm in de buikwand (stoma), om ontlasting af te voeren wanneer dit niet meer via de normale afvoerweg (via de anus) kan gebeuren. De uit een AP k 
APDautomatische peritoneaaldialyse, buikspoelingen waarbij de wisselingen door een apparaat worden uitgevoerd, ook wel CCPD genoemd Nierziekten 
AphakieLetterlijk: het ontbreken van de ooglens. Meestal is dit het resultaat van een oogoperatie wegens staar, waarbij de troebele ooglens is weggenomen. Soms gaat het om een aangeboren afwijking of het gevolg van een oogbeschadiging na een ongeval. 
ApoKortere naam voor apolipoproteïne, eiwit dat deel uitmaakt van een lipoproteïne en ervoor zorgt dat het lipoproteïne goed in het bloed opgelost kan worden 
Apo-E4Bepaald type apolipoproteïne dat risico op het krijgen van de ziekte van Alzheimer vergroot. 
apolipoproteïneeiwit van lipoproteïneCholesterol anno nu 
apomorfine dopamine-agonist 
ApoplexieEen verouderde term voor hersenbloeding.Vaatlijden 
apoplexie hypophysaireinfarct of bloeding in een hypofyse-adenoom Hypofyseziekten 
apoproteïneeiwitten aan oppervlakte van lipoproteïne (zie daar)Hart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
APPamyloid precursor protein, een groot eiwit waaruit ß-amyloïd ontstaatDementie doet ook pijn 
AppendixMedische naam voor het wormvormig aanhangsel van de blinde darm (zie coecum). 
ApraxieEen geheel of gedeeltelijk onvermogen om bepaalde handelingen uit te voeren zonder dat er sprake is van een verlamming (zoals het niet meer weten hoe men een broek aan moet trekken of waar een vork voor dient). Dit kan het gevolg zijn van een hersenbeschaVaatlijden 
APZAlgemeen Psychiatrisch ZiekenhuisDepressief en nu, Manisch depressief en nu, Dwangstoornissen 
arbodienstbedrijf dat diensten verleent in het kader van de Arbowet (bijv. zieke werknemers en arbeidsongeschikten)Tinnitus 
Arbowetwet op de arbeidsomstandighedenTinnitus 
Arcus (lipoïdes) corneaeWitte ring rond de iris (regenboogvlies) in het hoornvlies, bestaande uit cholesterolesters. Dit kan een onschuldig ouderdomsverschijnsel zijn. Wanneer het reeds op jonge leeftijd ontstaat is het vaak het gevolg van een te hoog cholesterolgehalte van het 
argininebepaald aminozuur dat gebruikt wordt voor hormoontesten Groeihormoontekort 
AromataseremmerEen geneesmiddel dat de omzetting van mannelijk hormoon uit de bijnier in vrouwelijk hormoon remt. Dit is vooral van betekenis bij vrouwen die in de overgang zijn omdat de vrouwelijke hormonen bij hen voortkomen uit omzetting van mannelijke hormonen (andrKanker en hormonale therapie 
AromatherapieKennis en kunde van de toepassing van geuren en geurstoffen. 
arteria carotishersenslagaderHart- en vaatproblemen, Hypofyseziekten, Hart- en vaatproblemen 
ArterieZie slagader. 
Arterie carotis communisHalsslagader; slagader aan de voorkant van de hals waardoor bloed stroomt naar de hersenen.Vaatlijden 
Arterie carotis internede aftakking van de halsslagader die de schedel induikt.Vaatlijden 
Arterie cerebriHersenslagader is grote slagader in de hersenen.Vaatlijden 
Arterie vertebralisWervelslagader, slagader voor het vervoer van bloed naar de hersenen. De wervelslagaders lopen aan de achterkant van de hals.Vaatlijden 
arterieel ulcushuiddefect, meestal rond de enkel of aan de voet, dat zich ontwikkelt door gebrekkige bloedvoorzieningHart- en vaatproblemen 
arteriënslagaders; zij brengen zuurstofrijk bloed van het hart naar de organenHart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
arterioledunne slagaderHart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
arterioscleroseverharding van de wand van de slagadersHart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
arteritis temporalisontsteking van de slagader die langs de slaap looptHart- en vaatproblemen 
artroseslijtage van gewrichtskraakbeen 
AscendensLetterlijk: opstijgend. Verkorte aanduiding voor colon ascendens. 
ascitesvocht in de buikholteEierstokkanker 
ascitespunctielaten aflopen van vocht uit de buikholteEierstokkanker 
AsferischLetterlijk: niet-bolvormig. Bij een asferische contactlens verloopt de kromming naar de randen toe wat afgeplat om het hoornvlies natuurgetrouwer te volgen en zodoende het draagcomfort te verhogen. 
Asperger syndroomPatiënt met spectrumstoornis met goed intellect.ADHD 
AspiratieHet vanuit de slokdarm in de longen terechtkomen van vloeistof of vast voedsel tijdens de inademing.Vaatlijden 
AspirerenHet voedsel loopt vanuit de slokdarm terug in de keel en komt met het ademhalen in de longen terecht.Vaatlijden 
AssociatieEen verbinding maken of een verband leggen. 
AstigmatismeOnvolkomenheid aan het oog waarbij het hoornvlies (en soms de ooglens) op sommige plaatsen niet egaal bolvormig (sferisch) maar cilindrisch gekromd is. Het hoornvlies is daardoor niet in alle richtingen even bol. De lichtstralen worden zodoende op een ver 
astmaaanval van benauwdheid. Dit kan veroorzaakt worden door een longaandoening (zie astma bronchiale), of door een hartaandoening (zie Astma cardiale).Astma, Allergie bij kinderen 
Astma bronchialeAandoening van de luchtwegen met ontstekingsverschijnselen en aanvalsgewijs optreden van kortademigheid door een wisselende vernauwing van de luchtwegen als gevolg van ophoping van slijm en een verkramping van de spiertjes in de wanden van de luchtwegen.COPD, Astma 
Astma cardialeKortademigheid, vaak 's nachts optredend, door overvulling van de longaders met bloed als gevolg van falende hartwerking.Astma 
astma, IntrinsiekeOok wel: niet-allergisch astma: astmatische klachten bij iemand die niet allergisch is. Dit wordt vooral gezien als het astma op volwassen leeftijd begint. De klachten zijn hardnekkig en lastig voldoende te behandelen.Astma, COPD 
AtaxieStoornis van de coördinatie van de spieren als gevolg van een aandoening van de hersenen. Een coördinatiestoornis van de spieren van de benen leidt tot een loopstoornis die als 'stuurloos' wordt ervaren.Multiple Sclerose, Vaatlijden 
atherobrombosecombinatie van atherosclerose en trombose (zie daar)Hart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen 
atherosclerosecholesterolophoping in de vaatwandVaatlijden, Chronische pijn, Hoge bloeddruk, Hart- en vaatproblemen, Hart- en vaatproblemen, Cholesterol anno nu 
Atherosclerotische plaqueVerdikte plaats in de wand van een slagader door een opeenhoping van vetachtige stoffen.Vaatlijden 
Atonische aanvalType epileptische aanval waarbij er geen verstijving van de spieren optreedt, maar juist een verslapping, waardoor de betrokkene plotseling bewusteloos neervalt.Epilepsie 
AtoomKleinst mogelijk deeltje van een element, waarin de chemische eigenschappen nog volledig behouden zijn.Kanker en radiotherapie 
AtoomkernOnderdeel van een atoom. Een atoom is opgebouwd uit een atoomkern met daaromheen elektronen. Een atoomkern bestaat uit protonen en neutronen (een waterstofkern alleen uit een proton).Kanker en radiotherapie 
AtopieErfelijke aanleg voor allergische aandoeningen zoals hooikoorts, eczeem en astma.Astma, COPD, Allergie bij kinderen 
Atopisch eczeemEen erfelijke vorm van de huidziekte eczeem, die zich tijdens het eerste levensjaar voordoet als een 'nattend' eczeem in het gelaat (dauwworm) en zich later juist uit in de vorm van een droog eczeem, voornamelijk in ellebogen, knieholtes, aan de polsen enAstma, COPD 
Atopisch syndroomHet samengaan van meerdere atopische aandoeningen (waarvan de drie belangrijkste vormen hooikoorts, astma en eczeem zijn) bij één patiënt.Astma, COPD, Allergie bij kinderen 
AtresieAfwezig zijn van een normale opening, bijvoorbeeld van de gehoorgang of de anus. 
AtriumfibrillerenHartritmestoornis waarbij de boezem van het hart onregelmatig samentrekt.Vaatlijden 
atrofiehet krimpen van weefselAnticonceptie 
atrofie verschrompeling Parkinson en nu 
AttaqueEen verouderde term voor beroerte.Vaatlijden 
Atypische absenceType epileptische aanval waarbij naast de korte afwezigheid van de absence ook kenmerken van de complexe partiële aanval optreden, zoals spiertrekkingen en automatische handelingen. Het lijkt daarom op een complexe partiële aanval.Epilepsie 
Atypische antipsychoticaNieuwe type medicijnen tegen psychose die minder bijwerkingen veroorzaken dan de klassieke antipsychotica. Ze veroorzaken met name minder bijwerkingen van het bewegingsapparaat (minder stijfheid en beven).Schizofrenie 
audicienleverancier van hoortoestellenTinnitus, Oorsuizen, Alles over hoorproblemen 
audiogramgrafische voorstelling van een gehoortestTinnitus 
audiologisch centruminstelling voor onderzoek naar en revalidatie van slechthorenden en dovenOorsuizen, Tinnitus, Alles over hoorproblemen 
audioloogdeskundige op het gebied van horen en slechthorendheidAlles over hoorproblemen 
audiometerapparaat om de scherpte van het gehoor te meten: gehoormeterTinnitus 
audiometriemeting van de scherpte van het gehoor: gehoormetingOorsuizen, Tinnitus, Alles over hoorproblemen 
auditiefbetreffende het gehoorSchizofrenie, Oorsuizen, Tinnitus, Alles over hoorproblemen 
auraletterlijk ‘bries’. Het zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes, uitval van het gezichtsveld of een deel daarvan, tintelingen of doof gevoel van een arm/been/gezichtEpilepsie, Anticonceptie 
AutismeContactstoornis, zie spectrumstoornis.ADHD 
auto-immuunziekteziekten waarbij het menselijke afweersysteem eigen weefsels of cellen aanvalt waardoor ziekteverschijnselen ontstaanSchildklierafwijkingen, Nierziekten, Vitiligo 
Automatische handelingenDoelloze handelingen, zoals wriemelen, plukken, kauw- of smakbewegingen en soms rondlopen. Deze handelingen worden verricht zonder bewust overleg of nadenken.Epilepsie 
automutilatiezelfbeschadiging; het met opzet zichzelf verwondingen toebrengen, bijvoorbeeld krassen of snijdenPersoonlijkheidsstoornis en nu 
autonome zenuwstelselHet gedeelte van het zenuwstelsel dat de onwillekeurige organen (buiten de wil om functionerende organen) verzorgt, zoals die van de spijsvertering, de bloedsomloop en de ademhaling.Astma, Maagklachten, Hoge bloeddruk, Oorsuizen 
AVLGedragsbeoordelingslijst aan de hand waarvan kan worden bepaald of de patiënt gedragssymptomen van ADHD vertoont.ADHD 
AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten.