Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
redactie Spreekuur Thuis
 


lettergrootte: A  A  A
Wat is een goed gewicht?

Wat een goed gewicht is, hangt af van de lichaamslengte. Iemand die groot is, mag meer wegen dan iemand die klein is. Ook de plaats waar het lichaamsvet zich ophoopt, is belangrijk. Vet in de buik geeft meer risico's voor de gezondheid dan vet rond heupen en dijen. En hoe zit het met zware botten? Zware botten hebben maar een geringe invloed op het lichaamsgewicht, hoogstens twee kilo.

Body Mass Index
Of iemand een goed gewicht heeft, kan worden berekend met de Body Mass Index (BMI). De BMI is gelijk aan het lichaamsgewicht (in kilo's) gedeeld door de lichaamslengte (in meters) in het kwadraat (lichaamslengte maal lichaamslengte). Iemand die 68 kilo weegt en 1,70 meter lang is, heeft een BMI van 68 gedeeld door 1,70 maal 1,70 en komt uit op 23,5 kg/m2 (BMI = 68 kg / (1,70 m x 1,70 m) = 23,5 kg/m2).
Een volwassene met een goed gewicht heeft een BMI tussen de 18,5 en de 25 kg/m2. Iemand met een BMI van tussen de 25 en 30 kg/m2 heeft overgewicht en bij een BMI van 30 kg/m2 of meer is er sprake van ernstig overgewicht of obesitas.

Beperkingen BMI
De betekenis van de BMI is vooral in de westerse bevolking uitgezocht. Voor mensen uit Zuidoost-Azië en India is de BMI geen betrouwbare maat. De BMI houdt bovendien alleen rekening met de lichaamslengte en niet met de plaats waar het vet in het lichaam zich heeft opgehoopt. Dat is wel belangrijk om het risico van overgewicht op de gezondheid te bepalen. In aanvulling op de BMI-waarde gebruikt men ook de omtrek van de taille. De tailleomtrek moet gemeten worden op het smalste gedeelte tussen de onderste rib en de bovenkant van het heupbeen. Voor mannen en vrouwen gelden verschillende maten. De hier volgende maten gelden voor mensen van het kaukasische (blanke) ras. Vrouwen hebben een goed gewicht bij een tailleomtrek tot 80 cm. Tussen 80 en 88 cm is de risicogrens nabij. Boven de 88 cm is het lichaamsgewicht te hoog. Mannen hebben een goed gewicht bij een tailleomtrek tot 94 cm. Voor mannen is de risicogrens nabij tussen 94 en 102 cm. Ze zijn te zwaar bij een omtrek van meer dan 102 cm.
verder