Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
redactie Spreekuur Thuis
 


lettergrootte: A  A  A
Tinnitus
Waar zouden we zijn zonder ons gehoor? In de ‘eeuw van de communicatie’ is het gehoor een welhaast onmisbaar zintuig voor het goed functioneren van de samenleving. Toch lijkt het erop dat een goed gehoor niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger. Het aantal jongeren met gehoorschade neemt toe. De vergrijzing zorgt bovendien voor een sterke toename van het aantal slechthorenden. TNS NIPO constateerde in haar rapport Gehoor Nederland 2010 dat het aantal mensen van achttien jaar en ouder met een verminderd gehoor op dit moment 1,4 miljoen bedraagt. Een kleine 10 procent van de bevolking dus. Gelukkig groeit het besef dat je voorzichtig moet zijn met je gehoor. De media besteden er regelmatig aandacht aan en de politiek toont zich langzamerhand geïnteresseerd. Ook de houding ten opzichte van mensen met een verminderd gehoor begint te veranderen. Waar vroeger het gebruik van een hoortoestel nog enigszins taboe was, is het nu een algemeen geaccepteerd hulpmiddel. Op het moment dat je gehoor minder goed werkt, roept dat een hoop vragen op. Hier vind je heldere antwoorden op de meest gestelde vragen over het gehoor.
Eerste hulp bij oorsuizen


Tinnitus en hyperacusis kunnen leiden tot slaapproblemen, angst en depressie. Dit tinnitussyndroom kan het leven helemaal ontwrichten. In dit boek staan veel ideeën en praktische tips om het oorsuizen te leren beheersen en in ernst terug te dringen.

Auteur(s) : Olav Wagenaar
Prijs : € 19,95
ISBN : 9789021550930

Controle over tinnitusPrijs : € 0,00
ISBN :