Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Dr. Lex Wunderink
 
In samenwerking met :  



lettergrootte: A  A  A
Schizofrenie
Dit boek is bedoeld voor mensen die meer willen weten over schizofrenie en andere psychotische stoornissen. In beknopte bewoordingen wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste informatie over deze ziektebeelden: de symptomen, de achtergronden, diagnostiek en behandeling. Het boek is in de eerste plaats geschreven voor mensen die schizofrenie of een andere psychotische stoornis hebben. Goede informatie kan helpen de juiste maatregelen te nemen om de gevolgen van de ziekte zoveel mogelijk te beperken. Dit boek bevat daarnaast ook nuttige informatie voor familieleden van patiënten met schizofrenie of een andere psychotische stoornis. De naaste omgeving is dikwijls onvoldoende op de hoogte van de bijzonderheden van deze ziekten. Dat leidt vaak tot problemen in de onderlinge verstandhouding. Nog veel te vaak is er sprake van onnodig misverstand en onbegrip, en worden de gevolgen van de ziekte miskend als onwil, luiheid of gebrek aan doorzettingsvermogen. Verder is dit boek een geschikte informatiebron voor hen die in hun beroep te maken hebben met mensen met schizofrenie of een andere psychotische stoornis. Zij kunnen met behulp van dit boek de verschijnselen van schizofrenie en andere psychotische stoornissen eerder herkennen en hun omgang met mensen die zo'n aandoening hebben, verbeteren. Tijdige herkenning van een psychotische stoornis of beginnende schizofrenie is van belang, want hoe eerder de ziekte wordt herkend, hoe beter de vooruitzichten. Bovendien is het vaak niet de patiënt zelf, maar diens omgeving die de eerste verschijnselen opmerkt. De in dit boek gebruikte voorbeelden zijn door de auteur bedacht. Eventuele gelijkenissen of overeenkomsten met de werkelijkheid berusten op toeval.
Doorgaan met schizofrenie


Schizofrenie wordt vaak in verband gebracht met ‘een gespleten brein’ of een ‘dubbele persoonlijkheid’. De oorzaak wordt vaak gezocht in jeugd en opvoeding. Dit zijn allemaal misverstanden: schizofrenie is een hersenziekte. Ook over psychosen is men vaak onvoldoende geïnformeerd.

Auteur(s) : dr. A. Wunderink
Prijs : € 16,95
ISBN : 9789021548852