Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Dr. Paul van der Boog
 
In samenwerking met :  lettergrootte: A  A  A
Gerelateerde trefwoorden


 
acidose
verzuring
 
aldosteron
hormoon dat in de bijnieren wordt aangemaakt en dat door het vasthouden van natrium (zout) in de nieren bijdraagt aan de regulatie van de hoeveelheid natrium en water in het lichaam
 
Alport, ziekte van
erfelijke nierziekte waarbij ook de ogen en oren aangedaan kunnen zijn
 
analgeticanefropathie
nierziekte veroorzaakt door gebruik van pijnstillers
 
anamnese
letterlijk: herinnering. Het verhaal van klachten van de patiënt en de gegevens over de voorafgaande medische ziektegeschiedenis
 
angiotensine II
bloeddrukverhogend hormoon
 
APD
automatische peritoneaaldialyse, buikspoelingen waarbij de wisselingen door een apparaat worden uitgevoerd, ook wel CCPD genoemd
 
auto-immuunziekte
ziekten waarbij het menselijke afweersysteem eigen weefsels of cellen aanvalt waardoor ziekteverschijnselen ontstaan
 
biopsie
verwijdering van een stukje weefsel voor onderzoek
 
biopt
stukje uitgesneden levend lichaamsweefsel
 
blaasretentie
volle blaas doordat de afvloed van urine wordt belemmerd
 
BMI
Body Mass Index, index waarmee kan worden berekend of een mens overgewicht heeft (het lichaamsgewicht in kg delen door het kwadraat van de lichaamslengte in meter) (zie ook Quetelet-index)
 
body mass index
maat om het overgewicht te berekenen m.b.v. de formule kg/m2. Zie ook Queteletindex
 
CAPD
continue ambulante peritoneaaldialyse, handmatige buikspoeling
 
capillair
haarvaatje of dun buisje
 
CCPD
continue cyclische peritoneaaldialyse, buikspoelingen waarbij de wisselingen door een apparaat worden uitgevoerd, ook wel APD genoemd
 
chronische allograftnefropathie
geleidelijke achteruitgang van het niertransplantaat, gepaard gaande met eiwitverlies in urine en hoge bloeddruk
 
creatinine
afvalstof van de spierstofwisseling
 
creatinineklaring
hoeveelheid bloedplasma in het bloed die per minuut wordt gezuiverd van creatinine
 
CT-scan
computertomografiescan (radiologisch onderzoek). Met behulp van röntgenstraling en een computer worden plakjesgewijs beelden van het lichaam in dwarsdoorsnede gevormd. Ook kunnen driedimensionaal beelden worden gecreëerd met de in de computer opgeslagen gegevens
 
cyste
holte gevuld met vocht
 
cystinurie
aandoening van de nierbuisjes
 
diabetes insipidus
aandoening van de nierbuisjes met overmatige urineproductie als gevolg van onvoldoende productie of werking van ADH
 
diabetes mellitus
suikerziekte. Stoornis in de suikerstofwisseling waarbij de alvleesklier onvoldoende insuline afgeeft en waardoor de hoeveelheid bloedsuiker (glucose) in het bloed te hoog is. Dit leidt tot het verlies van suiker en veel water via de nieren
 
dialyse
scheidingsproces waarbij afvalstoffen uit het bloed worden verwijderd
 
dialysemembraan
halfdoorlaatbaar filter
 
EPO
erytropoëtine, hormoon dat door de nieren wordt uitgescheiden
 
erytrocyten
rode bloedcellen
 
fibrose
bindweefselvorming
 
glomerulonefritis
ontsteking van de zeeflichaampjes
 
glomerulus
nierfilter, zeeflichaampje
 
heartbeatingprocedure
orgaandonatie waarbij de donor hersendood is
 
hemodialyse
nierfunctievervangende behandeling waarbij bloed via een slangetje in de arm van de patiënt naar een kunstnier wordt geleid waar het wordt gereinigd. Het gereinigde bloed wordt daarna weer teruggeleid naar het lichaam van de patiënt
 
hemoglobine
stof in de rode bloedcellen die zuurstof bindt
 
hormoon
meestal door endocriene klieren afgescheiden stof die een bepaalde lichaamsfunctie reguleert
 
hypothalamus
belangrijk regelgebied dat in de hersenen, vlak boven de hypofyse ligt
 
IgA-nefropathie
nieraandoening waarbij antistoffen van het IgA-type neerslaan in de zeeflichaampjes
 
interstitium
ruimte tussen de zeeflichaampjes , nierbuisjes en bloedvaten in de nieren intraveneus in een ader
 
intraveneus
in een ader
 
leukocyten
witte bloedcellen, ontstekingscellen
 
mictiecystogram
blaasonderzoek met behulp van röntgenfoto’s
 
minimal-change-ziekte
nieraandoening waarbij eiwitverlies in urine op voorgrond staat
 
MPGN
mesangioproliferatieve glomerulonefritis, nieraandoening
 
MRI-scan
magnetic resonance imaging, radiologisch onderzoek met behulp van een magnetisch veld en radiogolven. Hierop zijn veel details te zien
 
nefritis
ontsteking van de zeeflichaampjes
 
nefroloog
internist die is gespecialiseerd in nierziekten
 
nefron
eenheid waaruit de nier is opgebouwd
 
nefrosclerose
nieraandoening waarbij verlittekening van het nierweefsel op de voorgrond staat
 
nefrose
lekkage van eiwit vanuit de zeeflichaampjes
 
nierbekken
gedeelte van de nier waar de urine wordt verzameld
 
niermerg
binnenzijde van de nier
 
nierschors
buitenzijde van de nier
 
non-heartbeatingprocedure
orgaandonatie waarbij orgaan verwijderd wordt nadat de beademing van de donor is stopgezet
 
oedeem
vochtophoping
 
peritoneaaldialyse
buikspoeling; dialyse waarbij het buikvlies als filter fungeert
 
peritoneum
buikvlies
 
plasmaferese
techniek waarbij plasma van een patiënt wordt vervangen door ander plasma
 
postmortale niertransplantatie
transplantatie waarbij de nier afkomstig is van een overleden donor
 
PTH
parathyroïdhormoon, hormoon dat in de bijschildklieren wordt gemaakt en dat het calciumgehalte van het bloed kan verhogen wanneer dit te laag dreigt te worden
 
pyelum
nierbekken
 
RAAS
renine-angiotensine-aldosteronsysteem, systeem dat de bloeddruk reguleert
 
refluxnefropathie
nieraandoening waarbij urine vanuit de blaas terugstroomt naar de nieren
 
renale tubulaire acidose
(RTA), aandoening van de nierbuisjes
 
renine
hormoon dat door de nieren wordt uitgescheiden als de bloeddruk daalt
 
renogram
nieronderzoek met behulp van radioactieve stof
 
RTA
renale tubulaire acidose, aandoening van de nierbuisjes
 
secretie
uitscheiding
 
shunt
verbinding tussen ader en slagader
 
Sjögren, ziekte van
auto-immuunziekte waarbij vooral de traan- en speekselklieren ontstoken zijn
 
SLE
Systemische Lupus Erythematosus, een ernstige auto-immuunziekte waarbij een groot aantal organen waar­onder de huid aangetast kunnen worden
 
stethoscoop
instrument om naar geluiden in het lichaam te luisteren
 
struviet
een mineraalsoort
 
subcutaan
onderhuids
 
syndroom van Fanconi
aandoening van de nierbuisjes
 
terugresorptie
heropname
 
tubulus
(nier)buisje
 
ureter
urineleider die de urine van de nier naar de blaas afvoert
 
ureum
afbraakproduct van eiwit
 
uroloog
chirurg die is gespecialiseerd in nieren en urine­wegen
 
vasculitis
ontsteking van kleine bloedvaatjes
 
ziekte van Alport
erfelijke nierziekte waarbij ook de ogen en oren aangedaan kunnen zijn
 


Een zieke nier


Een zieke nier en nu? geeft patiënten inzicht in de theorie van (de behandeling van) nierziekten. Aan de orde komen de werking van de nieren, wat er gebeurt als de nier niet goed werkt en welke onderzoeken er zijn om meer over de nier(ziekte) te weten te komen. Ook de behandelmogelijkheden komen aan bod. Aan het eind worden de verschillende aspecten van dialyse en niertransplantatie apart besproken. Dit boek is behalve voor patiënten ook bedoeld voor mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in de werking van hun lichaam en voor mensen die een nierpatiënt in hun omgeving hebben.

Auteur(s) : Dr. Paul van der Boog
Prijs : € 19,95
ISBN : 9789491549359

Eten met plezier


Eten met plezier helpt nierpatiënten al sinds 1975. Het staat boordevol verrassende recepten uiteraard vergezeld van de voedingswaarden. De vele variatietips maken het koken avontuurlijk, net als de kruidenwijzer, die zoutarm koken een heel nieuwe dimensie geeft.

Auteur(s) : Anke Spijker, Trijntje Kok
Prijs : € 24,50
ISBN : 9789491549700