Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Prof. dr. Peter Paul van Benthem, dr. Tjasse Bruintjes
 


lettergrootte: A  A  A
Ménière
Op 8 januari 1861 hield de Fransman Prosper Ménière in Parijs, tijdens een bijeenkomst van de Keizerlijke Academie voor Geneeskunde, een voordracht over een bijzonder ziektebeeld. Hij presenteerde de ziektegeschiedenis van een aantal patiënten die last hadden van oorsuizen, gehoorverlies en aanvallen van draaiduizeligheid. Later kreeg dit ziektebeeld de naam ‘ziekte van Ménière’. Ménière vermoedde dat de oorzaak van de klachten in het binnenoor was gelegen. Dit is nadien door andere onderzoekers bevestigd. Maar, ondanks het vele onderzoek dat tot op heden is gedaan naar de ziekte van Ménière, is de precieze oorzaak nog niet opgehelderd. Wel zijn er de laatste jaren belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de behandeling. De ziekte van Ménière is een complexe aandoening, die effect heeft op het lichaam en die grote invloed heeft op het psychosociale vlak. In het boek 'Ménière in balans' komen al deze aspecten aan bod. Op deze plaats vind je alle medische informatie; bij de diagnose 'Ménière in balans' vind je informatie over de psychosociale aspecten. Paula Hijne heeft een traject ontwikkeld hoe je de ziekte van Ménière accepteert en inpast in je dagelijks leven.
Meniere in balansAuteur(s) : Paula Hijne, dr. Tjasse Bruintjes. prof. dr. Peter Paul van Benthem
Prijs : € 19,95
ISBN : 9789491549762