Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
redactie spreekuurthuis
 
In samenwerking met :  Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie


lettergrootte: A  A  A
Gerelateerde trefwoorden


 

 
adjuvante therapie
aanvullende, ondersteunende behandeling met medicijnen bij of na een bestraling of een chirurgische ingreep
 
Anti-oestrogeen
Een geneesmiddel dat de effecten van vrouwelijke hormonen (oestrogenen) blokkeert op een voor vrouwelijk hormoon gevoelige kankercel. Het meest gebruikte middel is tamoxifen.
 
Aromataseremmer
Een geneesmiddel dat de omzetting van mannelijk hormoon uit de bijnier in vrouwelijk hormoon remt. Dit is vooral van betekenis bij vrouwen die in de overgang zijn omdat de vrouwelijke hormonen bij hen voortkomen uit omzetting van mannelijke hormonen (andr
 
chemotherapie
kankerbehandeling met medicijnen die de kankercellen doden of de groei en vermenigvuldiging beperken. Deze medicijnen worden vaak als infuus, en soms als tablet ingenomen. Ook wel chemotherapeutica of cytostatica genoemd
 
chromosoom
eiwitstructuur in een cel, bevat een deel van het DNA
 
CT-scan
computertomografiescan (radiologisch onderzoek). Met behulp van röntgenstraling en een computer worden plakjesgewijs beelden van het lichaam in dwarsdoorsnede gevormd. Ook kunnen driedimensionaal beelden worden gecreëerd met de in de computer opgeslagen gegevens
 
Curatief
Met de bedoeling genezing te bewerkstelligen.
 
cytostatica
geneesmiddelen die de celdeling remmen en die gebruikt worden bij de bestrijding van kanker en bij de behandeling van afstotingsreacties na een transplantatie
 
diagnose
de wetenschappelijke formulering waarmee een arts zijn opvatting weergeeft over wat er in medisch opzicht bij een bepaalde patiënt aan de hand is en op basis waarvan de behandeling en de prognose bepaald kunnen worden
 
DNA
Desoxyribo Nucleic Acid – in de chromosomen aanwezige drager van erfelijke eigenschappen
 
Dosis
Spreektaal voor geabsorbeerde dosis. Dit is de hoeveelheid geabsorbeerde (opgenomen) energie per massa-eenheid bestraald materiaal.
 
echografie
beeldvormend onderzoek met behulp van geluidsgolven
 
Electieve therapie
De plaats waar de tumor heeft gezeten uit voorzorg behandelen.
 
Elektromagnetische straling
Straling die samengesteld is uit een elektrische en een magnetische component. Beide componenten maken golfbewegingen die loodrecht op elkaar staan.
 
gen
Stukje erfelijk materiaal (DNA) op een chromosoom dat een bepaalde eigenschap herbergt, bijvoorbeeld het opdracht geven voor de productie van een bepaald eiwit
 
Gezwel
Tumor. 1. Zwelling als gevolg van een ontstekingsproces; 2. Zwelling of gezwel ontstaan door de nieuwvorming van goed- of kwaadaardige cellen.
 
Kanker
Een groep ziekten die gekarakteriseerd worden door een snelle, ongecontroleerde en abnormale celgroei die gezond weefsel aantast, infiltreert en kan uitzaaien naar andere plaatsen in het lichaam. Kanker kan behandeld worden door chirurgie, chemotherapie,
 
Neutron
Een elektrisch neutraal deeltje dat, met uitzondering van gewone waterstof, in alle atoomkernen voorkomt.
 
Oncoloog
Een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van kanker. Een radiotherapeutisch oncoloog maakt gebruik van radiotherapie. Een medisch oncoloog maakt gebruik van chemotherapie. Een chirurgisch oncoloog is gespecialiseerd in het opereren van kankerpati
 
Palliatieve therapie
Een behandeling om symptomen als pijn te verlichten, maar die de ziekte niet geneest. Vaak wordt palliatieve radiotherapie toegepast voor pijnbestrijding bij botmetastasen.
 
Patholoog
Een arts die zich gespecialiseerd heeft in weefselonderzoek met de microscoop.
 
Progrestativa
Dit zijn geneesmiddelen die in een grote overmaat toegediend een remmend effect hebben op hormoongevoelige kankercellen.
 
Proliferatie
Woekering door celvermeerdering.
 
Radio-isotopen
Onstabiele atoomkernen die radioactiviteit vertonen. Bij een medisch onderzoek kunnen de isotopen geïnjecteerd of ingeslikt worden. Ze kunnen door het lichaam gevolgd worden met gammacamera’s. In vaste vorm worden ze ook gebruikt bij de inwendige en uitwe
 
Radioactiviteit
Spontane verandering van atoomkernen waarbij straling vrijkomt.
 
Radiologische werkers
Mensen die beroepshalve werken met radioactieve stoffen of met toestellen die ioniserende straling uitzenden.
 
Radiotherapie
Medisch specialisme waarbij kankerpatiënten behandeld worden met straling: röntgenstraling, gammastraling, bètastraling en met behulp van isotopen.
 
Röntgenstraling
Energierijke elektromagnetische straling.
 
Röntgentoestel
Toestel waarin röntgenstraling wordt opgewekt.
 
Tumor
1. Zwelling als gevolg van een ontstekingsproces; 2. Zwelling of gezwel ontstaan door de nieuwvorming van goed- of kwaadaardige cellen.
 
uitzaaiing
de verplaatsing van tumorcellen naar een andere plek in het lichaam, metastase
 
Uroloog
Arts die gespecialiseerd is in het onderzoek en de behandeling van aandoeningen van de urinewegen (nier, urineleider, blaas en urinebuis), de inwendige en uitwendige geslachtsorganen van de man.