Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
redactie spreekuurthuis
 
In samenwerking met :  Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie


lettergrootte: A  A  A
Veel voorkomende typen van kanker

Kanker kent veel verschijningsvormen, waarvan we de meest gangbare hier de revue laten passeren.

Bij vrouwen
* Baarmoederkanker
In Nederland krijgen per jaar 1.500 vrouwen baarmoederkanker. Gelukkig wordt de diagnose vaak in een vroeg stadium gesteld.
* Eierstokkanker (= ovariumcarcinoom)
Jaarlijks krijgen 1.100 vrouwen deze tumor.
* Baarmoederhalskanker
In Nederland krijgen per jaar ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker. Deze tumor komt tegenwoordig op wat jongere leeftijd voor.

Bij mannen
* Prostaatkanker
Jaarlijks wordt nu bij bijna 7.000 mannen in Nederland prostaatkanker geconstateerd.
* Testiskanker
Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 500 mannen een kwaadaardige tumor in een zaadbal. We noemen dit testiskanker.

Bij vrouwen en mannen
* Borstkanker
Deze vorm van kanker komt in Nederland het meest voor bij vrouwen. Bij bijna 11.000 vrouwen wordt jaarlijks borstkanker geconstateerd. Dankzij het bevolkingsonderzoek wordt de tumor vaak in een vroeg stadium ontdekt. Bij mannen komt borstkanker ook voor, maar dat gebeurt maar heel zelden: jaarlijks bij ongeveer 65 mannen in Nederland. Vaak is er hierbij dan sprake van erfelijke aanleg.
* Longkanker
Per jaar krijgen in Nederland 8.800 mensen longkanker. De laatste jaren komt longkanker ook steeds vaker voor bij vrouwen.
* Huidtumoren
Huidkanker ontstaat in de opperhuid vooral op die plaatsen die jarenlang aan zonnestralen zijn blootgesteld. Huidkanker - in de vorm van plaveiselceltumoren en basaliomen - komt dan ook vooral bij oudere mensen voor op het hoofd, in de nek en op de handen. In de kankerregistratie worden de basaliomen overigens niet apart geteld, omdat die bijna nooit uitzaaien of direct levensbedreigend zijn. Per jaar krijgen 5.800 mensen een plaveiselceltumor van de huid.
Eveneens elk jaar krijgen ongeveer 2.400 mensen een meer kwaadaardige huidtumor (melanoom). De kans op genezing hiervan hangt sterk af van de dikte van deze tumor. Hoe dunner de tumor, des te groter de kans op genezing.
* Dikkedarmkanker
In Nederland krijgen per jaar ongeveer 9.000 mensen dikkedarmkanker. Bij ongeveer 2.400 van hen bevindt deze vorm zich in het laatste deel van de dikke darm, de endeldarm.
* Tumoren in hals of hoofd
In de mond- en keelholte en in de omgeving van het strottenhoofd kunnen veel verschillende soorten kwaadaardige tumoren voorkomen. Deze vorm van kanker constateerde men in 1999 bij 2.400 mensen.
Het strottenhoofd ligt onder de keelholte en vormt daar het eerste deel van de luchtpijp, met daarin de stembanden en het strottenklepje. In Nederland constateert men ieder jaar bij ongeveer 700 mensen strottenhoofdkanker.
Behalve in het strottenhoofd kan kanker zich ook in de tong vormen. Dat gebeurt ongeveer 200 keer per jaar. Daarnaast treffen we in het gebied boven de keelholte (de nasopharynx) soms ook kanker aan, maar deze vorm van kanker komt in ons land niet veel voor (ongeveer 70 keer per jaar).
* Blaaskanker
In Nederland hebben jaarlijks ongeveer 1.700 patiënten een oppervlakkig groeiende tumor in de urineblaas. Wanneer zo'n tumor niet goed op de behandeling reageert, zal deze op den duur in de onderliggende spierlaag kunnen groeien. We spreken dan van blaaskanker, een vorm van kanker die ieder jaar bij ongeveer 2.300 patiënten voorkomt.
* Maagkanker
Het aantal patiënten met maagkanker neemt jaarlijks geleidelijk af (momenteel zijn het er ongeveer 2.100).
* Nierkanker
In 1999 werd bij 1.500 mensen nierkanker aangetroffen.
* Alvleesklierkanker
In 1999 werd alvleesklierkanker bij 1.500 patiënten vastgesteld. De laatste jaren echter komt het vaker voor, vooral bij vrouwen.
* Slokdarmkanker
Bij 1.100 mensen werd slokdarmkanker ontdekt.
* Hersentumoren
Ieder jaar krijgen 1.000 mensen in ons land een hersentumor die in verschillende soorten wordt aangetroffen. Zo kennen we bijvoorbeeld de tumor die ontstaat uit steuncellen (gliacellen) in de hersenen. Een dergelijke tumor noemen we een glioom en van alle tumoren van de hersenen komt hij het meeste voor. Andere hersentumoren zijn ependyomen of medulloblastomen. Verder komen in de hersenen ook tumoren voor die zijn ontstaan uit tumorcellen die in de hersenen zijn terechtgekomen via de bloedbaan, vanuit bijvoorbeeld een borst- of longtumor. Deze tumoren noemen we uitzaaiingen in de hersenen of metastasen in de hersenen.
* Tumoren in de weke delen
In spier- en vetweefsel kunnen kwaadaardige tumoren ontstaan. We noemen ze sarcomen, ofwel tumoren in de weke delen. In Nederland krijgen per jaar ongeveer 400 mensen kanker in de weke delen.
* Lymfomen
In 1832 beschreef de Engelse arts Thomas Hodgkin een speciale vorm van kanker. Hij ontdekte dat deze vorm ontstaat in een speciaal type lymfekliercel. Deze vorm van kanker werd later naar hem vernoemd en alle andere vormen van lymfeklierkanker noemen we sindsdien voor het gemak non-Hodgkin-lymfomen.
Elk jaar krijgen ongeveer 350 mensen in Nederland de ziekte van Hodgkin en 2.900 mensen een non-Hodgkin lymfoom. Daarnaast zijn er jaarlijks nog 2.500 mensen waarbij de oorspronkelijke tumor niet ontdekt wordt, maar bij wie wel uitzaaiingen gevonden worden. Dit noemen we patiënten met een onbekende primaire tumor.

Het kan zijn dat u uw tumor niet aantreft bij deze opsomming. Dat betekent niet dat behandeling van uw tumor niet mogelijk is, maar bijvoorbeeld wel dat uw tumor misschien niet zo vaak voorkomt. Hiervoor zijn alleen die tumoren genoemd die betrekkelijk vaak voorkomen.
terug verder