Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
redactie spreekuurthuis
 
In samenwerking met :  Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie


lettergrootte: A  A  A
Gerelateerde adressen

Borstkanker Vereniging Nederland
BVN zet zich met passie in voor optimale kwaliteit van zorg voor alle mensen met (ooit) borstkanker en/of erfelijk belasten en bevordert een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.  
MEZZO
Vereniging van mantelzorgers en organisaties die hen ondersteunen 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
In de NFK zijn 25 kankerpatiëntenorganisaties verenigd. Samen komen we op voor de belangen van mensen geraakt door kanker. 
Polyposis Contactgroep (PPC)
PPC zet zich in voor mensen met Polyposis Coli, een erfelijk syndroom dat voor poliepvorming in de darmen zorgt, en dat in veel gevallen leidt tot darmkanker. Het syndroom is ook bekend onder de naam Familiaire Adomateuze Polyposis, afgekort F.A.P.  
Prostaatkankerstichting
Prostaatkankerstichting.nl is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten.  
Stichting Agora
Stichting Agora is het onafhankelijk en landelijk ondersteuningspunt voor palliatieve terminale zorg (de zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn).  
Vilans
Vilans is er voor iedereen die werkt in of voor de langdurende zorg. Van zorgverlener tot bestuurder. Van gemeenteambtenaar tot verzekeraar. En van huisarts tot cliëntvertegenwoordiger.  
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
De goed opgeleide vrijwilligers van VPTZ bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. Thuis en in hospices.