Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Dr. Pierre Zelissen
 
In samenwerking met :  

Nederlandse Hypofysestichting


lettergrootte: A  A  A
Oxytocine

Oxytocine heeft bij vrouwen twee goed omschreven functies: het stimuleert de samentrekking van de baarmoederspieren tijdens de baring en na de bevalling en het zorgt voor de toeschietreflex bij het geven van borstvoeding (het daadwerkelijk naar buiten laten komen van de moedermelk tijdens het zuigen van het kind). Bij mannen is er geen duidelijke functie bekend.
Een ziektebeeld dat gepaard gaat met overproductie van oxytocine is nog nooit beschreven. Een tekort aan oxytocine kan natuurlijk wel optreden als de hypofyseachterkwab beschadigd is door bijvoorbeeld een hypofyse-adenoom of na een hypofyseoperatie; vaak is er dan ook sprake van diabetes insipidus door een tekort aan ADH.
Het is niet gebruikelijk om laboratoriumonderzoek te doen om te beoordelen of er een oxytocinetekort bestaat. Er zijn maar weinig laboratoria die dit hormoon in het bloed kunnen meten.
In normale omstandigheden wordt een tekort aan oxytocine niet aangevuld met een vervangingsmedicijn omdat dit tekort niet leidt tot enig ziekteverschijnsel. Alleen rondom de bevalling en bij het geven van borstvoeding kan een oxytocinegebrek tot problemen leiden in de zin van weeënzwakte, onvoldoende samentrekking van de baarmoeder na de bevalling en het niet goed kunnen geven van borstvoeding. Hiervoor is een oxytocinepreparaat in de handel dat tijdens de baring per injectie kan worden gegeven en als neusspray tijdens het geven van borstvoeding.

Figuur 35. Oxytocine staat de laatste tijd vooral in de belangstelling als 'knuffelhormoon'.


De laatste tijd is oxytocine vooral in het nieuws als het ‘knuffelhormoon’ of ‘love hormone’. Uit enige onderzoeken blijkt namelijk dat de hoogte van oxytocinespiegels verband houdt met sociaal gedrag, vertrouwen in andere mensen en gevoelens van vriendschap en verliefdheid. Ook is aangetoond dat oxytocine stijgt tijdens een orgasme. Bij mensen met autisme daarentegen zou er sprake zijn van abnormaal lage oxytocinespiegels. Deze onderzoeken staan echter nog in de kinderschoenen en leiden voorlopig nog niet tot consequenties voor diagnostiek en therapie in de endocrinologische praktijk.

terug verder
De hypofyse hapert


Dit boek is bestemd voor mensen bij wie pas hypofyseziekte is vastgesteld en voor de chronische patiënt die al geruime tijd met een hypofyseziekte leeft. Ook de aandoeningen van kinderen komen aan bod.

Auteur(s) : Dr. Pierre Zelissen
Prijs : € 24,95
ISBN : 9789491549021