Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Dr. Rachel van Leeuwaarde
 
In samenwerking met :  

Nederlandse Hypofysestichting


lettergrootte: A  A  A
De functie van groeihormoon en de symptomen van een tekort

 
De voornaamste functie van groeihormoon is het bevorderen van de lengtegroei bij kinderen. Groeihormoon heeft voor de volwassene echter ook een aantal belangrijke functies. Groeihormoon zorgt bijvoorbeeld voor gezonde botten, het bevordert de spiervorming en zorgt voor een goede balans tussen vet en spieren. Mensen met een groeihormoontekort hebben vaak meer vetweefsel in en rond de buik. Onder invloed van groeihormoon houden de nieren meer zouten en water vast. Dit zorgt ervoor dat het lichaam de juiste hoeveelheid water bevat. De haargroei en de groei van de organen worden eveneens bevorderd door groeihormoon. Ten slotte heeft groeihormoon invloed op het concentratievermogen en het geheugen.Wat merkt u van een tekort aan groeihormoon?
Het is vaak lastig te achterhalen welke klachten ontstaan door een groeihormoontekort omdat er bij de meeste patiënten ook andere factoren een rol kunnen spelen bij hun klachtenpatroon. Patiënten met groeihormoontekort hebben immers vaak ook een tekort aan de andere hypofysehormonen. Hierdoor kan het moeilijk zijn te bepalen wat de precieze oorzaak van klachten is. In de praktijk blijkt echter dat patiënten met groeihormoontekort zich vaak niet optimaal voelen, terwijl niet goed te duiden is waar dat aan ligt. De kwaliteit van leven wordt door deze patiënten vaak als minder ervaren. Kwaliteit van leven is te meten op verschillende vlakken. Patiënten met een tekort aan groeihormoon geven aan dat ze vooral energie en vitaliteit missen. De hoeveelheid spierweefsel is minder dan normaal. Hierdoor ervaren zij dat de spierkracht minder is en dat zij fysieke inspanning minder goed kunnen volhouden. Er is sprake van meer vetweefsel in en rond de buik. De nieren kunnen minder goed water en zout vasthouden waardoor de patiënten vaak een droge huid hebben. Groeihormoontekort heeft ook invloed op enkele hersenfuncties zoals het geheugen en concentratievermogen. Sommige patiënten hebben last van een slechter geheugen.
Een groeihormoontekort kan leiden tot minder sterke botten. Vooral mensen met een ernstig tekort hebben een verminderde botdichtheid. Zij hebben vaker botbreuken dan patiënten met een normaal groeihormoongehalte.Figuur 4: De functie van het groeihormoon.


Voordelen van behandeling met groeihormoon
Een belangrijk effect van de behandeling met groeihormoon is de vermindering van vetweefsel. Patiënten met een groeihormoontekort hebben vaak meer buikvet en vet rond de buikorganen. Na start van groeihormoonbehandeling is waargenomen dat dit vet vermindert. Dit effect wordt binnen zes maanden na start van de behandeling gezien. Als de behandeling wordt gecontinueerd dan blijft dit effect behouden.
Minder uitgesproken dan de afname van vetweefsel is de toename van spierweefsel. Er is in onderzoek gekeken of dit effect een toename van spierkracht en fysieke activiteit laat zien. De onderzoeken zijn wisselend en laten niet alle zien dat er sprake is van toename in spierkracht en fysieke activiteit.
Er wordt een toename van de botdichtheid gezien bij patiënten die een verminderde botdichtheid hebben door een groeihormoontekort. Het effect op de botdichtheid wordt pas na ongeveer achttien maanden na start van de behandeling met groeihormoon gezien.
De bloeddruk daalt licht na de start van een groeihormoonbehandeling. Dit wordt veroorzaakt door afname van vaatstijfheid. Ook laten sommige studies een verlaging van het ‘slechte’ LDL-cholesterol en een stijging van het ‘goede’ HDL-cholesterol zien. Dit wordt echter niet in alle studies waargenomen.
Verbetering in kwaliteit van leven verschilt per patiënt. De verbetering is niet gecorreleerd aan IGF-1-stijging. De verbetering in kwaliteit van leven wordt meestal gezien in de eerste drie maanden van behandeling en zeker binnen een jaar. Verbetering resulteert voornamelijk in een verbetering in energie en vitaliteit.


terug verder
Te weinig groeihormoon: en nu?


In dit boekje vindt u informatie over de productie van groeihormoon (GH) in de hypofyse, waardoor die productie stagneert en hoe dat wordt vastgesteld. U leest bovendien wat eraan te doen is, zodat uw klachten verminderen en wat u van de behandeling mag verwachten.

Auteur(s) : Rachel van Leeuwaarde
Prijs : € 13,95
ISBN : 9789491549540