Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Dr. B.J. de Boer
 


lettergrootte: A  A  A
Inleiding

 
Seksualiteit speelt een vitale rol in het leven van de mens. Niet alleen is seks biologisch gezien een natuurlijke drift, seks is ook sterk bepaald door persoonlijke sociale en culturele normen en waarden. In de loop van de tijd heeft seksualiteit een gevarieerde rol gespeeld in onze cultuur. In de naoorlogse tijd is de beheersingsmoraal waarbij seksualiteit is gericht op voortplanting (alleen binnen het huwelijk) een kleinere rol gaan spelen. Verbeterde anticonceptiemiddelen (zoals de pil) hebben ook een grote rol gespeeld bij het vergroten van de individuele vrijheid.
Daarnaast heeft ook de fallus in het geheel van natuur en cultuur een rol. Een erecte fallus is voor veel mannen een belangrijk onderdeel van het seksuele spel, maar kan ook effect hebben op een gevoel zich mannelijk te voelen. Vandaar dat problemen met het krijgen of behouden van een erectie bij veel mannen behalve op de kwaliteit van de seksualiteit ook invloed heeft op het levensgeluk in het algemeen en soms zelfs op hun identiteit.
Het geheel van lichamelijk welbevinden en welzijn, en het gedrag op het gebied van seksualiteit, lichamelijke intimiteit, relaties, anticonceptie, zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) wordt tegenwoordig de seksuele gezondheid genoemd. Een erectieprobleem kan dus invloed hebben op de seksuele gezondheid.
De laatste tijd is er veel aandacht voor problemen met de erectie en het lijkt erop dat problemen met de erectie steeds vaker voorkomen. Oorzaken daarvan kunnen de toenemende levensverwachting zijn, het toenemend aantal chronische ziekten, vaker langdurig medicatiegebruik en hogere verwachtingen van de kwaliteit van de seksualiteit tot op hoge leeftijd. Daarnaast lijkt het erop dat erectieproblemen er altijd al waren, maar door de toegenomen (publieke) aandacht en behandelmogelijkheden meer zichtbaar zijn geworden.
In dit boek wordt op een begrijpelijke manier uitleg gegeven over erectieproblemen, de oorzaken en gevolgen ervan en wat eraan kan worden gedaan.
verder
Mannen van een zekere leeftijd


Dit boek verschaft helderheid over het ontstaan van plas- en erectieproblemen bij mannen van een zekere leeftijd, over het verband ertussen en wat eraan te doen is.

Auteur(s) : Dr. Bert-Jan de Boer
Prijs : € 19,95
ISBN : 9789491549472