Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Prof. dr. Annemiek Nap, Dr. Wim Willemsen en Prof. dr. Thomas D'Hooghe
 
In samenwerking met :  lettergrootte: A  A  A
De kosten

In onze tijd nemen de kosten van de gezondheidszorg enorm toe. Daarom zijn de politiek en de ziektekostenverzekeraars bezorgd over de kosten die endometriose met zich meebrengt. Door een inschatting van de kosten van endometriose te maken, kan worden onderstreept welk belang de ziekte voor de maatschappij heeft. Het is ook belangrijk om te zien wat endometriose de economie kost, vergeleken met andere (chronische) ziekten. Bovendien kunnen gegevens over de kosten gebruikt worden in economische evaluaties, zodat beleidsmakers het belang van een tijdige diagnose en adequate behandeling inzien. Dit kan aanleiding geven tot het stimuleren van onderzoek naar de ziekte.
We kunnen de kosten van endometriose onderverdelen in directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn kosten voor het stellen van de diagnose en voor de behandeling. Indirecte kosten behelzen kosten die gemaakt worden als gevolg van endometriose, zoals het verlies van productiviteit omdat iemand niet kan werken. Voor de Nederlandse en Belgische situatie zijn de kosten van endometriose niet bekend. Daarom hebben we in dit hoofdstuk gebruikgemaakt van internationale getallen.

Directe kosten
Directe kosten zijn de kosten van diagnostische middelen zoals laparoscopieën, mri’s, echo’s, en kosten voor de behandeling. Voor de behandeling van endometriose worden medicijnen gebruikt, waarvan vooral de gnrh-agonisten erg duur zijn. Operaties en ligdagen in het ziekenhuis vormen eveneens een belangrijke kostenpost. De behandeling van verminderde vruchtbaarheid met alle medicijnen die daarvoor gebruikt worden en van ivf maken ook deel uit van de kosten van endometriose. Ten slotte draagt de betrokkenheid van artsen en verpleegkundigen ook nog bij aan de totale kosten van het diagnosticeren en behandelen van endometriose.
Schattingen van de kosten van ziekenhuisopnames en polikliniekbezoeken in verband met endometriose lopen in de Verenigde Staten uiteen van $ 2.800,- (gegevens uit 1995) tot
$ 12.000,- (onderzoek uit 2002) per patiënte met endometriose per jaar.
De kosten van medicijnen variëren. Zes maanden lang de pil slikken, bijvoorbeeld Microgynon 30, kost ? 8,-. Het gebruik gedurende zes maanden van een gnrh-agonist zoals Lucrin of Zoladex kost ? 1.030,-. Deze medicijnkosten gelden voor de Europese landen en dus ook voor Nederland en België. De geschatte kosten voor medicijnen, chirurgische behandelingen en vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwen met chronische onderbuikspijn, waarvan endometriose ongeveer 87% uitmaakt, werd in 2000 in Groot-Brittannië geschat op 158 miljoen pond (235 miljoen euro).
Het feit dat het gemiddeld acht jaar duurt voordat de diagnose endometriose wordt gesteld, dat 65% van de vrouwen met endometriose eerst een verkeerde diagnose te horen krijgt en dat 50% van de vrouwen met endometriose vijf of meer artsen ziet voordat de diagnose wordt gesteld, brengt extra kosten met zich mee voor diagnostische ingrepen en verkeerd ingestelde behandelingen. Het is daarom aannemelijk dat de werkelijke kosten nog hoger liggen.

Indirecte kosten
Misschien nog wel belangrijker dan de directe kosten zijn de kosten die gemaakt worden in relatie tot de impact van endometriose op de kwaliteit van het leven van een vrouw, en op haar vermogen om te werken. In 2005 berekende men in Groot-Brittannië dat 78% van de vrouwen met symptomen van endometriose gemiddeld 5,3 dagen per maand niet in staat is om te werken. Dit zou in Europa alleen al kunnen leiden tot een kostenpost van 30 miljard euro per jaar aan verlies van gewerkte dagen! In de Verenigde Staten werd het verlies aan gewerkte dagen in verband met onderbuikspijn, waarvan endometriose zoals eerder vermeld ongeveer 87% uitmaakt, in 1996 geschat op 555 miljoen dollar.
Andere kosten, waarvan de hoogte zeer moeilijk is in te schatten, zijn verlies aan inkomen voor vrouwen die door hun endometriose besluiten minder te gaan werken, of een andere baan te nemen die minder belastend is, of om helemaal te stoppen met werken.

Vergelijking met andere chronische ziekten
Op grond van alle onderzoeken die hebben plaatsgevonden naar de kosten van endometriose werd recentelijk geconcludeerd dat endometriose in 2002 in de Verenigde Staten 22 miljard dollar heeft gekost, ervan uitgaande dat 10% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd endometriose heeft. Het is interessant om deze bedragen te vergelijken met de kosten van andere chronische ziekten. De ziekte van Crohn is een chronische ziekte die gepaard gaat met veel ontstekingen aan de darmen. Ook bij deze afwijking komen veel kosten kijken voor medicijnen en operaties, en is het voor patiënten soms niet mogelijk om te werken. De geschatte kosten voor deze ziekte zijn per jaar in de VS 865 miljoen dollar. Migraine, een ziekte die net als endometriose gekenmerkt wordt door een chronisch karakter gepaard gaande met cyclische klachten, kost in de VS ongeveer 13 tot 17 miljoen dollar per jaar.

Maatregelen
Endometriose is dus een dure ziekte. De hoogte van de kosten wordt bepaald door de tijd die het duurt voordat de diagnose gesteld wordt, de dure medicijnen en de dure chirurgische ingrepen die nodig zijn voor de behandeling, het chronische karakter van de ziekte en de indirecte kosten die geassocieerd zijn met de afgenomen kwaliteit van leven en het verminderde vermogen om te werken. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er gemakkelijk kosten kunnen worden bespaard in de diagnostiek en de behandeling. Op dit moment bestaat er nog geen goedkope test die kan vaststellen of iemand endometriose heeft en er is nog steeds een laparoscopie nodig om de diagnose te bevestigen. Bovendien, wanneer men het gebruik van medicijnen om de klachten van endometriose te bestrijden probeert terug te brengen, zal endometriose vaker terugkomen met alle kosten van dien. Het sneller stellen van de diagnose en het gericht en op de juiste manier behandelen van de ziekte, zouden cruciale stappen kunnen zijn in de vermindering van de kosten van endometriose.
terug verder
Endometriose de baas!Auteur(s) : Annemiek Nap, Bianca De Bie, Thomas DHooghe
Prijs : € 14,95
ISBN : 9789491549731