Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
redactie Spreekuur Thuis
 


lettergrootte: A  A  A
Zelfcontrole en zelfregulatie

In het streven zo normaal mogelijke bloedglucosewaarden (normoglycemie) te bereiken, blijken zelfcontrole en zelfregulatie belangrijke hulpmiddelen te zijn. Onder zelfcontrole verstaan we het zelf prikken van bloed uit de vinger en het meten van de bloedglucosewaarden. Zelfregulatie is het reguleren van het bloedglucosegehalte door middel van een zelf aangepaste dosis insuline.

Bloedglucosemeters voor zelfcontrole
Er zijn handige apparaatjes voor het vrijwel pijnloos bloed prikken. De druppel bloed die uit de vingertop komt, brengt men in contact met het uiteinde van een speciaal stripje dat de druppel bloed opzuigt. Vervolgens wordt het stripje in de glucosemeter geschoven, waar het glucosegehalte wordt gemeten. Er zijn diverse glucosemeters, die – mits goed gebruikt – betrouwbare waarden opleveren.
Steeds vaker worden de glucosemeters door de ziektekostenverzekering vergoed. De stripjes die men erbij nodig heeft, worden vergoed, tenminste als de diabeet insuline spuit, of tabletten gebruikt in maximale doseringen. Het beste is eerst contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar om na te gaan hoe de vergoedingen zijn geregeld. Diabeten die tabletten gebruiken, krijgen de strips niet altijd vergoed. Veel internisten en ook de Diabetesvereniging Nederland (DVN) vinden het onjuist dat diabeten die tabletten gebruiken hun strips zelf moeten betalen, maar hun pleidooien voor vergoeding hebben helaas nog weinig kunnen veranderen. Gelukkig zijn de meters redelijk betaalbaar geworden, de strips zijn daarentegen nog vrij duur.

Zelfcontrole op elk gewenst moment mogelijk
Zelfcontrole heeft zin omdat het goed is om direct te weten hoe hoog je bloedglucosegehalte is, zowel onder normale als onder afwijkende omstandigheden. Een voordeel is ook dat op afwijkende tijdstippen bloed geprikt kan worden. Nog eenvoudiger en minder onprettig wordt het zelf controleren als het naaldloos prikken beschikbaar komt. Dit is helaas de komende jaren nog niet te verwachten.
Urinecontrole (met behulp van speciale teststrookjes) heeft alleen zin als er sprake is van hoge bloedglucosewaarden. Men meet dan of er aceton (ketonen) in de urine aanwezig zijn. Dit is een maat voor de ernst van de ontregeling.

Ook zelfregulatie
Op de lange duur is zelfcontrole alleen nuttig als ook aan zelfregulatie wordt gedaan. Hiermee wordt bedoeld dat de diabeet aan de hand van de gemeten bloedglucosewaarden zelf de dosis insuline aanpast als de bloedglucosewaarden te hoog of te laag zijn. Dit wordt vooral gedaan door diabeten die viermaal daags of vaker spuiten.
Zelfcontrole en zelfregulatie zijn echter ook mogelijk voor diabeten die tweemaal daags insuline spuiten. Zij kunnen zo leren hoe ze met zeer kortwerkende insuline kunnen corrigeren door de doses aan te passen aan de situatie van dat moment. Dit gebeurt niet alleen bij een afwijkende bloedglucosewaarde, maar ook als veel vroeger of later dan normaal wordt gegeten of als de maaltijd heel anders is samengesteld. Het is daarbij zeer belangrijk dat na de verandering opnieuw de bloedglucosewaarde wordt gemeten, om te kunnen beoordelen of de aanpassing van de insulinedosis wel juist was.

Zelfcontrole en zelfregulatie moeten worden geleerd
Natuurlijk gaan zelfcontrole en zelfregulatie niet zomaar vanzelf. Het moet zorgvuldig worden aangeleerd en dat gebeurt meestal met hulp van de diabetesverpleegkundige of een verpleegkundige van de kruisvereniging. Deze verpleegkundigen zijn speciaal opgeleid om diabeten te instrueren en te begeleiden. Ook verenigingen als de DVN (Diabetesvereniging Nederland) geven cursussen en scholingsavonden en organiseren bijeenkomsten om de diabeet te leren zo goed en flexibel mogelijk met zijn diabetes om te gaan. Ook partners en huisgenoten worden vaak hierbij betrokken. Zo wordt de diabeet een beetje zijn eigen dokter en kan hij inspelen op alle omstandigheden om de bloedglucosewaarden zo normaal mogelijk te houden en langetermijncomplicaties zo veel mogelijk uit te stellen of te voorkomen.
Regelmatige controles bij de arts (en diabetesverpleegkundige) blijven daarbij echter een must.
terug verder
Diabetes en nu?Auteur(s) : Dr. Jan Willem Elte, dr. Lioe-Ting Dijkhorst
Prijs : € 16,95
ISBN : 9789491549779