Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
redactie Spreekuur Thuis
 


lettergrootte: A  A  A
Stichting Pijn-Hoop

Wanneer blijkt dat iemand pijn krijgt die om welke reden dan ook niet meer overgaat, krijgt hij/zij vaak te horen er maar mee te moeten leren leven. Er is echter geen enkele arts die daarvoor een recept heeft...
Over het algemeen is het voor artsen moeilijk, vanwege de beperkte tijd die hun ter beschikking staat, om patiënten uitgebreid te begeleiden. Veel mensen willen niet naar een maatschappelijk werker of een andere psychosociale hulpverlener, omdat daar helaas nog vaak een vooroordeel op rust. Toch kan juist zo'n hulpverlener heel goed behulpzaam zijn bij het leren omgaan met de bijkomende problemen als onbegrip, onmacht en angst voor de toekomst.
Ook is gebleken dat het heel verstandig is om in een dergelijke situatie contact op te nemen met een patiëntenorganisatie. Dáár vind je mensen met dezelfde klachten. Je kunt door gesprekken met deze 'ervaringsdeskundigen' leren hoe anderen met hun aandoening hebben leren omgaan. Ook hoor je daar welke oplossingen er bedacht of gevonden zijn om beter om te gaan met de beperkingen.

Lotgenotencontact
Vaak ontdekken mensen tijdens het eerste gesprek met lotgenoten dat dit de plek is waar men echt begrip krijgt.
De stap naar een patiëntenorganisatie is heel moeilijk, want daarmee geef je in feite aan dat je 'iets mankeert' én dat je dat probleem niet in je eentje aankunt...
De ervaring is echter dat iedereen wilde dat ze eerder contact hadden opgenomen.
Patiëntenorganisaties hebben veel informatiemateriaal over jouw specifieke ziekte of handicap ter beschikking.
Ook voor partners, kinderen, familie, vrienden, verpleegkundigen, artsen, enzovoort kan een patiëntenorganisatie veel doen door middel van het geven van informatie.
Stichting Pijn-Hoop organiseert regelmatig lotgenotenbijeenkomsten op diverse plaatsen in Nederland. Je kunt altijd éénmalig vrijblijvend contact opnemen. Of je al dan niet besluit meer te willen weten, of donateur wilt worden is aan jou. Stichting Pijn-Hoop heeft géén oplossing of medicijn voor uw pijn, maar onze medewerkers kennen de problemen uit eigen ervaring en hebben er begrip voor.

Wat kunt u verwachten van lotgenotencontact?
De tijd die aan elkaar wordt besteed, komt niet voort uit betaalde dienstverlening. De motivatie om aandacht aan elkaars ervaringen te besteden, komt van binnenuit. Lotgenoten nemen de tijd om naar elkaar te luisteren. Er is aandacht voor zowel emotionele als praktische gevolgen die het altijd hebben van pijn met zich meebrengt, maar ook tijd om te leren hoe je je situatie kunt verbeteren. Op lotgenoten- bijeenkomsten hoef je je niet beter voor te doen dan je je voelt en iedereen die denkt dat daar alleen maar gezeurd en gehuild wordt, moet maar eens komen luisteren.
Voor veel mensen is het een opluchting te ervaren dat ze niet de enige zijn die met bepaalde problemen en gevoelens zitten. Dat het door anderen herkend wordt, geeft een gevoel van erkenning.
Lotgenotencontact is een vorm van onderlinge ondersteuning. Door de ander te helpen, help je ook jezelf. Door middel van het inbrengen van eigen ervaringen en luisteren naar die van anderen, werk je ook aan je eigen verwerkingsproces.

Stichting Pijn- Hoop
- Streeft naar erkenning van chronische pijn als een op zichzelf-staande aandoening.
- Geeft voorlichting over omgaan met pijn.
- Organiseert bijeenkomsten voor mensen met chronische pijn en andere geïnteresseerden.
- Verzorgt lezingen en lesuren bij opleidingen in de gezondheidszorg.
- Geeft 4x per jaar een Nieuwsbrief uit met informatie, wetenswaardigheden en adressen van medewerkers en bijeenkomsten.
U kunt donateur worden door ? 18,- over te maken op Postbank rekeningnummer 30.487.81 t.n.v. Stichting Pijn-Hoop.
terug