Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Prof. dr. John Kastelein
 


lettergrootte: A  A  A
Gerelateerde adressen

cholesterol.nl
Alles wat je wilt weten over cholesterol 
De Hart&Vaatgroep
De Hart&Vaatgroep is een patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. De vereniging houdt zich zowel landelijk als regionaal bezig met informatievoorziening, lotgenotencontact, leefstijl en bewegen. belangenbehartiging vakanties 
Diabetesvereniging Nederland
DVN maakt zich sterk voor alle mensen met diabetes en volgt de ontwikkelingen op de voet. DVN mengt zich vaak in zorgdiscussies en ontwikkelt regelmatig nieuwe producten en diensten.  
Erfocentrum
Het Erfocentrum is het nationale kennis- en voorlichtingscentrum erfelijkheid. Het Erfocentrum biedt informatie op drie samenhangende gebieden: erfelijkheid, zwangerschap en perinatale zorg en medische biotechnologie.  
Hartpatiënten Nederland
Hartpatiënten Nederland staat deze omvangrijke groep patiënten met raad en daad bij, en helpt ze op een onafhankelijke manier thun weg te vinden door de door winstdoelstellingen gedomineerde zorg en farmacie. 
Hersenstichting Nederland
De Hersenstichting helpt hersenaandoeningen voorkomen en genezen en wil ervoor zorgen dat patiënten een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden.  
LEEFH
Landelijk expertisecentrum erfelijkheidsonderzoek familiaire hart- en vaatziekten 
Lipidenpolikliniek Amsterdam
DNA-diagnostiek voor Familiaire Hypercholesterolemie. 
Nederlandse Diabetes Federatie
NDF is in 1995 opgericht. Het is een overkoepelende vereniging van organisaties gericht op de zorg voor mensen met diabetes. Zij verenigt zorgverleners, wetenschappers en mensen met diabetes.  
Nederlandse Hartstichting
De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Het aantal sterfgevallen en patiënten moet omlaag. Hiertoe investeert de Hartstichting in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg. 
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
De NVD brengt diëtisten samen in haar vereniging en is voor externe partijen de vertegenwoordiger van diëtisten in Nederland.  
Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)
Binnen de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) werken 66 ouder- en patiëntenorganisaties samen op het beleidsterrein van de zeldzame aandoeningen, genetica (community genetics) en medische biotechnologie.  
Voedingscentrum
Het Voedingscentrum is de autoriteit die aan consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.