Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
dr. F.H. Krouwels
 
In samenwerking met :  lettergrootte: A  A  A
Zwangerschap en astma

Veel patiënten met astma die zwanger zijn geworden, melden dat hun klachten veranderen. Ongeveer eenderde van de vrouwen krijgt meer last en eenderde juist minder. Opvallend hierbij is dat de meeste vrouwen bij een volgende zwangerschap opnieuw dezelfde verandering ervaren. Waarschijnlijk speelt de verandering van de hormoonhuishouding een belangrijke rol.
Vanzelfsprekend is het belangrijk om te weten hoe veilig de medicijnen zijn voor het ongeboren kind, en of het niet verstandiger is om de medicatie te verminderen. De gouden regel is echter dat het voor de gezondheid van zowel de moeder als het ongeboren kind belangrijker is om de klachten goed onder controle te houden. Luchtweginfecties en kortademigheid kunnen leiden tot het opvlammen van de ontsteking en stress. Hierdoor kunnen moeder en kind schade oplopen. Ook kan het leiden tot een ernstige astma-exacerbatie waarbij - naast de genoemde risico's - de zuurstofconcentratie in het bloed te laag kan worden.
Tijdens een zwangerschap worden over het algemeen medicijnen voorgeschreven die al lang op de markt zijn, en waarmee ruime ervaring is opgedaan bij zwangere vrouwen. Luchtwegverwijders, zoals kortwerkende b2-mimetica (salbutamol en terbutaline) kunnen zonder gevaar in de gebruikelijke dosering genomen worden. Met langwerkende b2-mimetica is minder ervaring, maar tot nu toe zijn er nog geen aanwijzingen dat deze middelen schadelijker zijn. Met de inhalatiesteroïden beclomethason en budesonide is al zoveel ervaring opgedaan dat deze middelen voldoende veilig zijn tijdens de zwangerschap. Waarschijnlijk geldt dat ook voor het nieuwere fluticason en de ontstekingsremmer montelukast. Toch gaat de voorkeur uit naar de oudere middelen. Een astma-exacerbatie moet, ook tijdens de zwangerschap, soms behandeld worden met prednisolon. Dit medicijn levert weliswaar een gering risico op voor het kind, maar de risico's van een onvoldoende behandelde exacerbatie zijn veel groter.terug verder