Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
dr. F.H. Krouwels
 
In samenwerking met :  lettergrootte: A  A  A
Doel

Er bestaat (nog) geen behandeling waarmee iemand met astma kan genezen. Gelukkig kan de ziekte bij de meeste mensen voldoende onder controle gehouden worden, zodat zij in principe zonder beperkingen volledig kunnen functioneren. Het doel van behandeling kan als volgt worden gedefinieerd:
- klachten van kortademigheid overdag en 's nachts voorkomen;
- minimaal gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders;
- spoedconsulten aan arts of Eerste Hulp mogen niet nodig zijn;
- exacerbaties voorkomen;
- onbeperkt functioneren, in het bijzonder geen inspanningsbeperkingen;
- voorkomen van blijvende klachten op lange termijn;
- dit alles bij zo weinig mogelijk bijwerkingen door medicamenten.
De middelen om deze doelen te bereiken, zijn: informeren en trainen, vermindering van het contact met prikkelende of allergene stoffen (sanering), medicamenteuze therapie, hyposensibilisatie en alternatieve vormen van therapie.verder