Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
dr. F.H. Krouwels
 
In samenwerking met :  lettergrootte: A  A  A
Algemene maatregelen

De eerste maatregel die de arts moet nemen na het stellen van de diagnose, is de patiënt informeren over de ziekte, de oorzaken en de behandeling. Hierbij moet hij aandacht besteden aan riskante en uitlokkende factoren voor verergering van de klachten: hoe kun je dit voorkomen, en als het toch optreedt, hoe moet je dit opvangen? Voorbeelden hiervan zijn het ontlopen van allergische prikkels of rook bij overgevoelige luchtwegen, maar ook het intensiveren van de behandeling bij luchtweginfecties. Hierbij kan de arts worden ondersteund door gespecialiseerde (CARA- of long)verpleegkundigen. Verder is er een breed scala aan informatiemateriaal van onder andere het Nederlands Astma Fonds.
De patiënt moet informatie krijgen over de behandeling met medicijnen. Het nut van de medicijnen (en de te verwachten bijwerkingen) moet worden besproken om de therapietrouw te verbeteren. Ook de techniek van het inhaleren van de medicijnen moet aangeleerd en gecontroleerd worden. Een recent onderzoek toont dat ongeveer de helft van de mensen met astma de (onderhouds)inhalatiemedicatie niet of onregelmatig nam. Van de mensen die hun inhalatiemedicatie wel namen, bleek de helft een slechte inhalatietechniek te hebben.

Preventie
De beste behandeling voor astma is het voorkomen van klachten. Als je weet welke stoffen in de leefomgeving astma kunnen verergeren, dan kun je daar maatregelen tegen nemen.
Rook inademen is schadelijk op korte en lange termijn. Astmapatiënten moeten rook dus zoveel mogelijk vermijden en zeker niet zelf roken. Verder moeten allergische prikkels zoveel mogelijk worden vermeden. Bij huisstofallergie (de meest voorkomende vorm van allergie) betekent dit dat stofvorming zoveel mogelijk voorkomen moet worden bij de inrichting van de woning. Daarom zijn gladde vloerbedekking en synthetisch beddengoed zo belangrijk.
Toepassing van huisstofmijtwerende matrashoezen of luchtfilters leidt weliswaar tot vermindering van de hoeveelheid huisstofmijt, maar niet tot minder klachten. Pas als zo'n maatregel worden genomen in combinatie met verdere sanering van het huis en aanpassing van de (rook)gewoonten van de bewoners kan het leiden tot verbetering van de klachten. Gespecialiseerde (wijk)verpleegkundigen kunnen hiervoor bij een huisbezoek goede adviezen geven.
Andere oorzaken van allergische klachten kunnen bij allergie voor honden of katten (ogenschijnlijk!) eenvoudig worden weggehaald. Bij beroepsmatige allergie, zoals bakkersastma met allergie voor meel, kan het advies het allergeen te vermijden belangrijke sociale en financiële consequenties hebben.
Ten slotte kunnen verergeringen van de klachten door luchtweginfecties deels worden voorkomen met een vaccinatie tegen de griep.terug verder