Hartelijke dank voor uw bijdrage
Diagnoses
De volgende diagnoses zijn zowel in boekvorm in de boekhandel als op internet beschikbaar.  Wij bieden u actuele informatie over de meest voorkomende diagnoses, verzorgd door huisartsen en medisch specialisten. In begrijpelijke taal worden de verschijnselen, oorzaken, onderzoek- en behandelmethode van een ziekte besproken.  Aandacht voor astma/copd, dementie, diabetes, hart en vaten, kanker, pijn, oorsuizen, schildklier en nog vele andere diagnoses. Daarnaast is er veel ruimte voor ervaringsverhalen van patiënten.
 
 
Patiëntenverenigingen
Met enkele honderden weblinks helpen wij u uw weg in de wereld van patiëntenorganisaties te vinden. Van Afasie Vereniging tot Ypsilon, ze staan er allemaal in
Medisch woordenboek
Spreekuur Thuis bevat een voortdurend groeiend woordenboek met de omschrijving van medische termen. Nu al duizenden verklaringen, van aambeeld tot zweerziekten.