Hartelijke dank voor uw bijdrage


Adressen
Spreekuur Thuis helpt u op weg naar de belangrijkste adressen in patiëntenland.


Organisatie Omschrijving
Afasie Vereniging Nederland (AVN)Het één zeggen, het andere bedoelen: voor mensen met afasie is dit dagelijkse realiteit. De Afasie Vereniging Nederland geeft voorlichting over deze taalstoornis en behartigt de belangen van mensen met afasie. 
Alles over epilepsieOp deze website vindt u alles over epilepsie.  
Alzheimer NederlandSinds 1984 vraagt Alzheimer Nederland landelijk aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Hiervoor werkt Alzheimer Nederland nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen.  
Angst, Dwang en Fobie stichtingDe ADF werkt samen met gespecialiseerde, geregistreerde en ervaren gedrags- en psychotherapeuten evenals alle angstpoliklinieken, over heel Nederland verspreid. 
AnoiksisAnoiksis betekent ‘open geest’. Anoiksis is een vereniging van patiënten die een of meer psychosen hebben gehad of die schizo-affectief of schizofreen zijn volgens hun hulpverleners.  
Anticonceptie.nlAllerhande informatie rondom anticonceptie  
Apotheek.nlwebsite van de knmp met betrouwbare en actuele informatie over geneesmiddelen 
Asbestslachtoffers Vereniging NederlandVoor iedereen die geconfronteerd wordt met een asbestziekte 
Astma FondsHet Astma Fonds strijdt voor gezonde longen en tegen ongeneeslijke longziekten. Daarom financieren we wetenschappelijk onderzoek. Werken we aan gezonde lucht binnen en buiten voor iedereen. En komen als patiëntenvereniging op voor de belangen van longpatiënten.  
Basisberaad Geestelijke Gezondheidszorg RotterdamDe afdeling Basisberaad is het platform in de regio Rijnmond dat opkomt voor de belangen van (ex-)cliënten van de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg, en anderen die daar op een of andere manier bij zijn betrokken. 
Belangengroep MENBelangengroep M.E.N. brengt M.E.N.1- en M.E.N.2-patiënten en iedereen die direct of indirect betrokken is, bij elkaar en behartigt hun gemeenschappelijke belangen . 
Belangenvereniging VHLPatiëntenorganisatie voor mensen met Von Hippel-Lindau. 
Bijniervereniging NVACPDe NVACP stelt zich ten doel patiënten en iedereen die direct of indirect met bijnieraandoeningen te maken heeft met elkaar in contact te brengen, informatie te verstrekken en hun belangen optimaal te behartigen. 
Borstkanker Vereniging NederlandBVN zet zich met passie in voor optimale kwaliteit van zorg voor alle mensen met (ooit) borstkanker en/of erfelijk belasten en bevordert een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.  
Bot in balanswebsite met tips en voorlichting over osteoporose (botontkalking) 
CASA kliniekenBiedt deskundige begeleiding en hulp bij zwangerschapsafbreking: abortus en abortuspil. 
Centraal Bureau FIOMDe maatschappelijk werkers van de Fiom bieden hulp, informatie en advies aan iedereen die vragen of problemen heeft op het gebied van: (on)bedoelde zwangerschap, tienerzwangerschap, ongewenste kinderloosheid, afstand doen van een kind, een kind adopteren, afgestaan/geadopteerd zijn, (inter)nationale zoekacties naar familieleden, huiselijk geweld.  
CerebraalPatiëntenorganisatie voor mensen met een hersentumor 
cholesterol.nlAlles wat je wilt weten over cholesterol 
Chronische Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) NederlandDe CG-Raad is in Nederland het grootste samenwerkingverband van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Bijna 190 organisaties werken samen binnen de CG-Raad. Samen behartigen zij de collectieve belangen voor chronisch zieken en mensen met beperkingen.  
Cliëntenbelang AmsterdamOp deze website vind je een overzicht aan instanties die zieken, personen met psychisch aandoeningen, mensen met een verstandelijke handicap of beperkingen en mantelzorgers ondersteunen in het proces.  
Coeliakie VerenigingDe Nederlandse Coeliakie Vereniging heeft veel baanbrekend werk verricht om het leven met een glutenvrij dieet te vergemakkelijken.  
Contactgroep Beenmergtransplantaties 
De Hart&VaatgroepDe Hart&Vaatgroep is een patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. De vereniging houdt zich zowel landelijk als regionaal bezig met informatievoorziening, lotgenotencontact, leefstijl en bewegen. belangenbehartiging vakanties 
Depressie CentrumHet Depressie Centrum helpt u op weg bij vragen over depressie. U vindt uitleg over verschillende soorten depressie en over bijvoorbeeld behandeling. 
Depressie VerenigingDé patiëntenvereniging voor mensen met een depressie en hun naasten. 
Diabetes FondsHet Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. We geven mensen met diabetes nu en in de toekomst een betere kwaliteit van leven. Om dat te bereiken zamelt het Diabetes Fonds geld in voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. 
Diabetesvereniging NederlandDVN maakt zich sterk voor alle mensen met diabetes en volgt de ontwikkelingen op de voet. DVN mengt zich vaak in zorgdiscussies en ontwikkelt regelmatig nieuwe producten en diensten.  
Endometriose StichtingDe Endometriose Stichting is een patiëntenvereniging werkzaam met vrijwilligers. De vrijwilligers waar je mee belt, mailt of chat zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van endometriose. Zij zijn nadrukkelijk geen deskundigen op medisch gebied. 
Erasmus MCHoortoestelaanpassing bij tinnitus  
ErfocentrumHet Erfocentrum is het nationale kennis- en voorlichtingscentrum erfelijkheid. Het Erfocentrum biedt informatie op drie samenhangende gebieden: erfelijkheid, zwangerschap en perinatale zorg en medische biotechnologie.  
Ergotherapie NederlandBeroepsvereniging voor ergotherapeuten. 
Federatie van Nederlandse Audiologische CentraBij een audiologisch centrum kunt u terecht voor onderzoek, gehoormeting, aanpassingen van hoorhulpmiddelen of begeleiding bij het leren omgaan met tinnitus.  
Fertiliteitscentrum Universiteit LeuvenHebt u moeilijkheden om zwanger te worden? Het Leuvens universitair fertiliteitscentrum is gespecialiseerd in vruchtbaarheidsproblemen. 
Fibromyalgie en samenleving (FES)Patiëntenvereniging FES behartigt de belangen van eenieder die (in)direct met fibromyalgie te maken heeft.  
Fonds Psychische GezondheidFonds Psychische Gezondheid financiert wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten. Ons doel is nieuwe en betere behandelmethoden mogelijk te maken. Wij willen mensen met psychische problemen en hun naasten uitzicht bieden op een beter leven.  
FreyaPatiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. 
GeneesmiddeleninfolijnInformatie over geneesmiddelen. 
Geschillencommissie ZiekenhuizenAls er tijdens uw verblijf in een ziekenhuis iets misgaat, kunt u de problemen vaak samen met het ziekenhuis oplossen. In sommige gevallen volstaan excuses, in andere gevallen zult u de geleden schade vergoed willen hebben. Als u het met het ziekenhuis niet eens wordt over de schadevergoeding kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen.  
GGMDDe regionale kantoren van GGMD voor doven en slechthorenden bieden u advies, informatie en begeleidingsgesprekken. Op sommige plaatsen in het land verzorgen zij professioneel begeleide gespreksgroepen voor mensen met tinnitus.  
GlandulaDuitse patiëntenvereniging voor hypofyse- en bijnierziekten  
Hartpatiënten NederlandHartpatiënten Nederland staat deze omvangrijke groep patiënten met raad en daad bij, en helpt ze op een onafhankelijke manier thun weg te vinden door de door winstdoelstellingen gedomineerde zorg en farmacie. 
Hematon Leukemie en MDSHematon Leukemie en MDS is een van de vier deelgroepen van Hematon. De groep wil op allerlei manieren hulp bieden aan leukemie- en MDS-patiënten en hun naasten. 
Hematon LymfklierkankerHematon Lymfklierkanker wil patiënten en hun naasten ondersteunen die te maken hebben met lymfklierkanker. Onder de verzamelnaam lymfklierkanker vallen zowel Hodgkin- als non-Hodgkinlymfomen. 
Hematon Myeloom en WaldenströmContactgroep voor Kahler- en Waldenström-patiënten 
Hersenstichting NederlandDe Hersenstichting helpt hersenaandoeningen voorkomen en genezen en wil ervoor zorgen dat patiënten een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden.  
Hoofdinspectie voor de GezondheidszorgDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten.  
Hormoonkoepel NederlandDe Nederlandse Hypofyse Stichting, de Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten, de Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en de Vereniging Platform SGA (kinderen die te klein geboren worden en niet voldoende groeien, waardoor ze groeihormoon moeten gebruiken) werken sinds januari 2012 samen onder de naam Hormoonkoepel Nederland, te bereiken via de Nederlandse Hypofyse Stichting. 
Huidpatiënten NederlandHuidpatiënten Nederland (vh Huidfederatie) is een samenwerkingsverband van patiëntenverenigingen voor een specifieke huidziekte.  
Informatiecentrum GynaecologieVrouwen met premenstrueel syndroom kunnen hier terecht  
Ixta NoaIxta Noa is een laagdrempelige organisatie voor mensen die hulp zoeken. Dit kunnen mensen zijn die zelf psychisch onbalans ervaren, maar ook mensen die in hun (in)directe omgeving te maken hebben met mensen met een psychisch probleem. In dit laatste geval kun je denken aan ouders, partners en vrienden. Onze medewerkers en vrijwilligers zetten hun eigen ervaring in. Daarmee is de eerste stap naar hulp minder groot dan een stap naar professionele behandeling. 
KempenhaegeKempenhaeghe, expertisecentrum voor epilepsie en slaap-/waakstoornissen.  
Kenniscentrum Bipolaire StoornissenHet Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen heeft als doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. 
Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP)Website waarop kinderen en jongeren allerhande informatie kunnen vinden. 
KNO/hoofd-halschirurgieDe website van de KNO-artsen, dé medisch specialisten op het gebied van het gehoor, geeft informatie over wat de KNO-arts kan doen bij oorsuizen.  
KorrelatieKorrelatie speelt een vooraanstaande rol in de psychosociale hulpverlening. Als landelijke organisatie is Korrelatie voor ?iedereen beschikbaar voor hulpverlening (ook online) en advies op het terrein van zorg en welzijn. Gezondheidslijn: 0900-1450 
KWF KankerbestrijdingMet KWF investeer je in leven. Dat is altijd positief. Of je nu gezond bent of ziek. Zo lang er leven is, is er hoop. Zolang er leven is, is er toekomst. Daarom investeren wij in onderzoek, voorlichting, preventie en patiëntenondersteuning. 
Landelijk Informatiepunt voor PatiëntenGeen website. Postbus 9191 3506 GC Utrecht tel. (030) 266 16 61  
Landelijke Stichting ZelfbeschadigingLSZ is een cliëntgestuurde organisatie die zich inzet voor mensen die zichzelf beschadigen en hun persoonlijke en professionele omgeving.  
Landelijke Vereniging BalansBalans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Wij informeren en ondersteunen ouders, bevorderen onderling contact en behartigen de belangen van ouders en kind.  
Landelijke Vereniging voor VitiligopatiëntenLVVP behartigt de belangen van vitiligopatiënten, geeft informatie en financiert onderzoek.  
LEEFHLandelijk expertisecentrum erfelijkheidsonderzoek familiaire hart- en vaatziekten 
Life Raft GroupPatiëntenorganisatie voor GIST-patiënten. 
Lipidenpolikliniek AmsterdamDNA-diagnostiek voor Familiaire Hypercholesterolemie. 
Longkanker NederlandLongkanker Nederland biedt u persoonlijke steun, brengt lotgenoten met elkaar in contact, organiseert bijeenkomsten en behartigt de belangen van longkankerpatiënten. 
Maag Lever Darm StichtingMLDS wil maag-, darm- en leverziekten voorkomen en bestrijden en wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. De stichting faciliteert wetenschappelijk onderzoek, licht voor en fungeert als kennisbron. Om haar missie te kunnen realiseren, werft de Maag Lever Darm Stichting fondsen en werkt de stichting intensief samen met vrijwilligers, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en bedrijfsleven.  
Mentaal VitaalMentaal Vitaal is er voor iedereen die meer wil weten over mentale gezondheid en daar zelf mee aan de slag wil. Mentaal Vitaal geeft informatie, mentale fitnesstips, oefeningen, online cursussen, therapie en verwijzing naar hulp.  
MEZZOVereniging van mantelzorgers en organisaties die hen ondersteunen 
Moeilijkemensen.nlDe website biedt nformatie over persoonlijkheidsstoornissen. Wat is een persoonlijkheidsstoornis, hoe komt een diagnose tot stand en welke therapiemogelijkheden zijn er? Per persoonlijkheidsstoornis wordt algemene informatie gegeven, waar mogelijk aangevuld met meer specifieke kennis over theorie en behandelingsmogelijkheden. 
MS-Liga VlaanderenMultiple Sclerose Liga, België. 
Multiple Sclerose Vereniging NederlandDe MS Vereniging komt op voor de belangen van mensen met MS en hun betrokkenen. Honderden enthousiaste leden/vrijwilligers organiseren activiteiten in hun eigen regio. 
Nationaal EpilepsiefondsNEF werkt er hard aan om de invloed van epilepsie op iemands leven zo veel mogelijk te beperken. Het NEF zet zich in voor de epilepsiebestrijding door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van voorlichting, het verstrekken van hulpverlening en het organiseren van aangepaste vakantiereizen. 
Nationaal MS FondsHet Nationaal MS Fonds is de landelijke organisatie voor mensen met Multiple Sclerose, een ziekte van het centrale zenuwstelsel die meer dan 16.000 mensen in Nederland hebben. De organisatie is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek en bundelt zo de krachten in de strijd tegen MS. Het Nationaal MS Fonds is hierdoor een full service-organisatie op het gebied van MS, waar zowel mensen met MS en hun naasten als MS professionals en geïnteresseerden terecht kunnen.  
Nederlands Anafylaxis NetwerkHet Nederlands Anafylaxis Netwerk is in 2002 opgericht door ouders van een kind dat een anafylactische reactie heeft gehad. De doelstelling van deze non-profitorganisatie is de verhoging van de kwaliteit van leven van mensen die kans hebben op anafylaxie door voedsel, insectengif, latex, medicijnen of andere oorzaken. 
Nederlands Kenniscentrum Angst en DepressieVeel informatie met het doel om nieuwe wetenschappelijke kennis breed onder professionals en consumenten te verspreiden. 
Nederlandse Bond voor aangepast sporten (NEBAS)Het kenniscentrum van de gehandicaptensport.  
Nederlandse Diabetes FederatieNDF is in 1995 opgericht. Het is een overkoepelende vereniging van organisaties gericht op de zorg voor mensen met diabetes. Zij verenigt zorgverleners, wetenschappers en mensen met diabetes.  
Nederlandse Federatie van KankerpatiëntenorganisatiesIn de NFK zijn 25 kankerpatiëntenorganisaties verenigd. Samen komen we op voor de belangen van mensen geraakt door kanker. 
Nederlandse HartstichtingDe Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Het aantal sterfgevallen en patiënten moet omlaag. Hiertoe investeert de Hartstichting in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg. 
Nederlandse Hypofyse StichtingDe Nederlandse Hypofyse Stichting is opgericht in 1996 door een aantal lotgenoten en telt inmiddels ruim 1300 leden. De stichting zet zich in voor de belangen van hypofysepatiënten in Nederland. 
Nederlandse ObesitaskliniekCentrum voor behandeling van overgewicht. 
Nederlandse ObesitasverenigingBelangenorganisatie die zich inzet voor een sterke positie van mensen met ernstig overgewicht in de maatschappij.  
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)) Patiëntenfederatie NPCF telt 23 verenigingen. We maken ons sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of later.  
Nederlandse Stomavereniging De Nederlandse Stomavereniging stelt zich ten doel het bevorderen van een zo gunstig mogelijke lichamelijke, psychische en sociale conditie van mensen met een stoma, pouch of neoblaas en mensen die een stoma hebben gehad. 
Nederlandse TransplantatiestichtingDe Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is een dienstverlenende non-profitorganisatie ten behoeve van alle transplantatiecentra en donorziekenhuizen in Nederland. We treden op als intermediair tussen het donorziekenhuis en het transplantatiecentrum. Daarnaast verzorgen wij voor het brede Nederlandse publiek de voorlichting over donatie van organen en weefsels. 
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) 
Nederlandse Vereniging van DiëtistenDe NVD brengt diëtisten samen in haar vereniging en is voor externe partijen de vertegenwoordiger van diëtisten in Nederland.  
Nederlandse Vereniging van HoofdpijnpatiëntenDe Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten wil de kwaliteit van leven van mensen met ernstige hoofdpijn verbeteren. De vereniging houdt hen op de hoogte door informatie en advies, behartigt hun belangen, brengt lotgenoten samen en biedt ervaringsdeskundigheid bij onderzoek en vernieuwing.  
Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA)Beroepsvereniging 
Nederlandse Vereniging van Posttraumatische dystrofiepatiëntenDe vereniging, met bijna 3000 leden, wil meer bekendheid geven aan het ziektebeeld posttraumatische dystrofie om herkenning en erkenning van PD te bevorderen. 
Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten 'De Wervelkolom'De vereniging wil de individuele en gemeenschappelijke belangen van rugpatiënten behartigen en hen, naar vermogen, een houvast bieden om 'overeind' te blijven.De vereniging werkt samen met andere organisaties en maakt deel uit van koepelorganisaties voor onder andere het uitoefenen van politieke druk. De vereniging is aangesloten bij de CG-raad en de NPCF en neemt deel aan het Pijnplatform Nederland (PPN). 
Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbehandeling (NVVG)NVGG is een landelijke patiëntenvereniging voor kinderen en volwassen die behandeld worden met groeihormoon.  
Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH)De NVSH zet zich in om het seksuele in al zijn facetten maar vooral ook als een samenhangend geheel onder de aandacht te brengen.  
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS)De NVVS is een wetenschappelijke vereniging voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met seksuologie. 
Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN)De NVN is er voor alle nierpatiënten met beginnende nierschade tot nierfunctievervangende therapie.  
NPCF Zorglijn Vragen of klachten over de zorg? Neem contact op met de Zorglijn! Stuur een e-mail of bel (030) 291 67 77  
NSVGPatiëntenvereniging voor stembandlozen 
NVVS Commissie Tinnitus en HyperacusisDe commissie Tinnitus en Hyperacusis van de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) zet zich in voor mensen die last hebben van oorsuizen of die overgevoelig zijn voor geluid. De commissie geeft voorlichting, brengt mensen bij elkaar (discussieforum, lotgenotenbijeenkomsten) en pleit voor betere nazorg en behandelingsmogelijkheden.  
Osteoporose Stichting De Osteoporose Stichting geeft onafhankelijke en wetenschappelijke verantwoorde informatie over de oorzaak, de preventie en de behandeling van osteoporose. 
Osteoporose VerenigingPatiëntenvereniging voor mensen met osteoporose en osteopenie (botontkalking) 
Overeaters AnonymousAnonieme Overeters is een zelfhulpgroep van mannen en vrouwen die herstellen van hun dwangmatige (over)eten.  
Parkinson VerenigingDe Parkinson Vereniging (PV) wil de kennis over de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme vergroten en meer begrip kweken voor degenen die eraan lijden. 
Patiëntenfederatie NPCFPatiëntenfederatie NPCF telt 23 verenigingen. We maken ons sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of later.  
PDS BelangenverenigingDe Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging is een patiëntenvereniging voor iedereen die te maken heeft met PDS-klachten.  
Pigmentfonds Nederland  
Pijnplatform NederlandPijnPlatform Nederland (PPN) zet zich in binnen het krachtenveld Pijn. 
Pituitary Network AssociationInternationale patiëntenvereniging voor hypofyseziekten  
Polyposis Contactgroep (PPC)PPC zet zich in voor mensen met Polyposis Coli, een erfelijk syndroom dat voor poliepvorming in de darmen zorgt, en dat in veel gevallen leidt tot darmkanker. Het syndroom is ook bekend onder de naam Familiaire Adomateuze Polyposis, afgekort F.A.P.  
Prinses Beatrix SpierfondsKrachtig tegen spierziekten 
ProstaatkankerstichtingProstaatkankerstichting.nl is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten.  
RebioVereniging voor hulpverlening aan mensen met angsten, paniek, hyperventilatie en fobische en depressieve klachten.  
RSI-verenigingDe RSI-vereniging is een landelijke, onafhankelijke vereniging die zich op allerlei fronten inzet voor mensen met RSI.  
Schildklier Organisatie NederlandSchildklier Organisatie Nederland (SON) verstrekt informatie, organiseert informatie- en contactbijeenkomsten, stimuleert en ondersteunt onderzoek en behartigt de belangen van alle schildklierpatiënten. 
Schildklier Organisatie NederlandSchildklier Organisatie Nederland (SON) verstrekt informatie, organiseert informatie- en contactbijeenkomsten, stimuleert en ondersteunt onderzoek en behartigt de belangen van alle schildklierpatiënten. 
SGA platformDe SGA-patiëntenvereniging is er voor kinderen die te klein geboren zijn en die worden behandeld met groeihormoon. 
Stichting AgoraStichting Agora is het onafhankelijk en landelijk ondersteuningspunt voor palliatieve terminale zorg (de zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn).  
Stichting Anorexia en Boulimia NervosaDe SABN ondersteunt en helpt mensen met een eetstoornis, evenals hun families, partners en vrienden.  
Stichting Anticonceptie NederlandAanspreekpunt voor alle vragen over anticonceptie.  
Stichting B12 TekortStichting die opkomt voor de belangen van mensen met een vitamine B12-tekort  
Stichting BorderlineStichting Borderline is dé stichting voor mensen met Borderline kenmerken die streeft naar positieverbetering van mensen met Borderline en hun omstanders in Nederland.  
Stichting De TussenvoorzieningDe Tussenvoorziening biedt onderdak, thuiskomen, heimwee en vertrek. We zijn er voor trekvogels, stadsmussen en andere vogels die uit het nest dreigen te vallen. De organisatie heeft oog voor eigen kracht en kwetsbaarheid bij het vinden van een nieuw nest.  
Stichting Doorgaan met CIVDPatiëntenorganisatie voor mensen met gewone variabele immuundeficiëntie. 
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie en verwante aandoeningen. SEIN is gespecialiseerd in diagnose, behandeling, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek van en naar epilepsie.  
Stichting Hoofd Hart en VatenSHHV is een professioneel bureau, dat zeven patiëntenorganisaties voor hart- en vaatziekten ondersteunt en adviseert. SHHV werkt nauw samen met de Nederlandse Hartstichting. 
Stichting Jongeren en KankerSJK is er voor jonge mensen tussen 18 en 35 jaar die geconfronteerd zijn met kanker. 
Stichting KernzaakStichting Zaadbalkanker geeft voorlichting aan mannen met zaadbalkanker en hun partners.  
Stichting Kind en GroeiKenniscentrum voor groei en ontwikkeling van het kind. 
Stichting KlankbordPatiëntenorganisatie voor mensen met hoofd- en halstumoren. 
Stichting Labyrint in Perspectief De Stichting Labyrint~in Perspectief zet zich in voor familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.  
Stichting Lynch PolyposisDe stichting is er voor de belangen van mensen met een erfelijk verhoogde kans op kanker.  
Stichting MelanoomStichting Melanoom zet zich in voor patiënten met melanoom en oogmelanoom. 
Stichting Nationaal Huidfonds  
Stichting Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen (SNIP) 
Stichting OlijfNetwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker 
Stichting Ondersteuning Klachtopvang GezondheidsrechtSOKG expertisecentrum klachtenmanagement zorg is een onafhankelijk advies- en opleidingsbureau. Het werkt als non-profit organisatie, zonder subsidie. SOKG is in 1993 als Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg opgericht door NPCF, KNMG, NVZ en Arcares.  
Stichting PandoraHelpdesk 0900-726 36 72 Depressielijn 0900-612 09 09  
Stichting Pijn-HoopStichting Pijn-Hoop is een organisatie voor mensen met chronische pijn, door mensen met chronische pijn en verder voor iedereen die al dan niet beroepshalve geïnteresseerd is in het onderwerp pijn.  
Stichting VoedselallergieStichting Voedselallergie is een patiëntenorganisatie voor mensen met een voedselallergie of een niet-allergische voedselovergevoeligheid. 
Stichting Vrienden MS ResearchStichting MS Research werkt aan deze doelen: wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose (MS), meer begrip voor het leven met MS en aan de ontwikkeling van een optimale inrichting van zorg aan mensen met MS.  
Stichting WeerklankWeerklank richt zich op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen. 
Stichting 'k LEEFStichting ‘kLEEF heeft als doelstelling mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen bij het optimaal houden van hun kwaliteit van leven.  
Tegek.nlEen door AstraZeneca mogelijk gemaakte site voor mensen met een bipolaire stoornis (MDS). 
The Pituitary FoundationEngelse patiëntenvereniging voor hypofyseziekten.  
The Pituitary SocietyAmerikaanse patiëntenvereniging voor hypofyseziekten.  
Tinnitusloket0800-8466488, landelijk gratis telefoonnummer. De medewerkers van de telefoonlijn staan klaar met informatie over tinnitus, kunnen de beller in contact brengen met lotgenoten of helpen met het vinden van de juiste hulpinstantie. Het Tinnitusloket is een samenwerkingsverband van het Nederlands Tinnitus Platform (NTP), de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) en de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC). Buiten kantoortijden kunt u terecht bij www.tinnitus.nl. 
Ups & DownsVlaamse vereniging voor chronisch en manisch-depressieve personen en betrokkenen. Het doel van Ups & Downs is om zowel de patiënten als hun partners en familieleden te begeleiden bij het omgaan met manisch-depressieve stoornis of chronische unipolaire depressie. 
V&VN LongverpleegkundigenBeroepsvereniging van zorgprofessionals. 
Verdwaalde OoievaarDe Verdwaalde Ooievaar steunt mensen met een onvervulde kinderwens op emotioneel en informeert op rationeel vlak, doet maatschappelijk sensibiliseringswerk rond fertiliteit en laat als belangenvereniging de stem horen van mensen die met fertiliteit te maken hebben, dit naar de medische, farmaceutische en wetgevende wereld.  
Vereniging Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa, BelgiëBiedt informatie over laagdrempelige (zelf)hulp. 
Vereniging CerebraalVereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en betrokkenen. 
Vereniging Nederland DavosDe Vereniging Nederland-Davos is er voor mensen met astma en COPD die baat hebben bij hooggebergtebehandeling. De vereniging zet zich in voor de continuïteit, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de hooggebergtebehandeling in Davos.  
Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)Binnen de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) werken 66 ouder- en patiëntenorganisaties samen op het beleidsterrein van de zeldzame aandoeningen, genetica (community genetics) en medische biotechnologie.  
Vereniging van Allergie Patiënten (VAP)De vereniging fungeert als platform voor allergiepatiënten en geïnteresseerden. De vereniging behartigt hun belangen. Verder bevordert en ondersteunt de vereniging allergologisch en immunologisch onderzoek 
Vereniging voor Manisch Depressieven en BetrokkenenHet Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen heeft als doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. 
Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)De VMCE behartigt de belangen van mensen met constitutioneel eczeem, faciliteert lotgenotencontact, geeft voorlichting en informatie over eczeem en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. 
Vereniging WaterloopPatiëntenorganisatie voor blaas- en nierkanker. 
Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’VOKK steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen. 
VilansVilans is er voor iedereen die werkt in of voor de langdurende zorg. Van zorgverlener tot bestuurder. Van gemeenteambtenaar tot verzekeraar. En van huisarts tot cliëntvertegenwoordiger.  
VoedingscentrumHet Voedingscentrum is de autoriteit die aan consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.  
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)De goed opgeleide vrijwilligers van VPTZ bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. Thuis en in hospices. 
Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuele Disfuncties (WVSD)De vereniging bevordert de kennis, de diagnostiek, de behandeling en het onderzoek op het gebied van seksuele disfuncties bij mannen en vrouwen. Ook zorgt de vereniging voor cursussen en voor publieke campagnes om de seksuele gezondheid te bevorderen. 
Whiplash Stichting NederlandWSN zet zich in voor de (h)erkenning van het whiplashsyndroom en het versterken van de positie van whiplashpatiënten. 
YpsilonVereniging voor familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor schizofrenie of psychose.  
't LichtpuntjeVereniging voor Chronische Pijnpatiënten in België.