Hartelijke dank voor uw bijdrage


Welkom bij Spreekuur Thuis
Spreekuur Thuis biedt u actuele medische informatie rond de meest voorkomende diagnoses. Onze auteurs zijn medisch specialisten en huisartsen.

Dit verzorgen wij in samenwerking met patiëntenverenigingen.


Diagnoses
Wij bieden u actuele informatie over de meest voorkomende diagnoses, verzorgd door huisartsen en medisch specialisten. In begrijpelijke taal worden de verschijnselen, oorzaken, onderzoek- en behandelmethode van een ziekte besproken.

Aandacht voor astma/copd, dementie, diabetes, hart en vaten, kanker, pijn, oorsuizen, schildklier en nog dertig andere diagnoses. Daarnaast is er veel ruimte voor ervaringsverhalen van patiënten.
 
Panels
Met regelmaat stuurt Spreekuur Thuis online enquêtes naar mensen met chronische ziekten. Wilt u hieraan meedoen?
Praatcafés
Regelmatig bij elkaar komen en over je ziekte praten. Dat kan enorm helpen om er goed mee om te gaan. Er zijn praatcafés voor verschillende aandoeningen.
Patiëntenverenigingen
Met enkele honderden weblinks helpen wij u uw weg in de wereld van patiëntenorganisaties te vinden. Van Afasie Vereniging tot Ypsilon, ze staan er allemaal in.
Medisch woordenboek
Spreekuur Thuis bevat een voortdurend groeiend woordenboek met de omschrijving van medische termen. Nu al duizenden verklaringen, van aambeeld tot zweerziekten.