Hartelijke dank voor uw bijdrage

Second opinion
Via MIJN SPECIALIST kunt u een second opinion aanvragen. Binnen vijf werkdagen krijgt u een persoonlijk antwoord. Dit wordt verzorgd door een team van medisch specialisten onder voorzitterschap van prof. dr. Jorg Hennemann.
 
Diagnoses
Wij bieden u actuele informatie over de meest voorkomende diagnoses, verzorgd door huisartsen en medisch specialisten. In begrijpelijke taal worden de verschijnselen, oorzaken, onderzoek- en behandelmethode van een ziekte besproken.   Aandacht voor astma/copd, dementie, diabetes, hart & vaten, kanker, pijn, oorsuizen, schildklier en nog 30 andere diagnoses. Daarnaast is er veel ruimte voor ervaringsverhalen van patiënten.
Patientenverenigingen
Met enkele honderden weblinks helpen wij u uw weg in de wereld van patiëntenorganisaties te vinden. Van de Afasie Vereniging tot Ypsilon, ze staan er allemaal in.
Medisch woordenboek
Spreekuur Thuis bevat een voortdurend groeiend woordenboek met de omschrijving van medische termen. Nu al duizenden verklaringen, van aambeeld tot zweerziekten.