Er zijn verschillende vormen van urine-incontinentie.
Bij stress- of inspanningsincontinentie verlies je urine zonder dat je aandrang voelt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je lacht, hoest, niest, tilt, sport of springt. Dit kan komen doordat je bekkenbodem of je sluitspier door een bevalling beschadigd is geraakt. De bekkenbodem verslapt bovendien naarmate je ouder wordt. Ook dat kan stressincontinentie veroorzaken. Wil je meedoen aan een AMC-onderzoek rond dit onderwerp, ga dan naar site.

Eerst meer weten? Lees dan onderstaand verder. Als je last hebt van aandrangincontinentie moet je heel vaak plassen. De aandrang komt ineens opzetten, ook ’s nachts en dat is heel hinderlijk. Alleen al door het horen van stromend water en zelfs als je denkt aan wc-bezoek moet je al zo nodig plassen dat je de wc soms te laat bereikt. Aandrangincontinentie wordt meestal met medicijnen behandeld.

Vooral oudere vrouwen hebben vaak last van gemengde incontinentie, een combinatie van stress- en aandrangincontinentie. Voor de behandeling is het belangrijk te onderzoeken welke vorm het meeste ongemak oplevert.

Behandeling van stressincontinentie
Heb je een mildere vorm van stressincontinentie, dan kan een behandeling door de bekkenfysiotherapeut helpen. Dit vermindert de klachten in 65 procent van de gevallen. Als dat geen soelaas biedt, kan operatief een kunststof bandje onder de plasbuis worden geplaatst. De operatie vindt plaats gebeurt onder narcose of met een ruggenprik. Er bestaat inmiddels ruime ervaring met deze ingreep, die er bij 9 van de 10 vrouwen voor zorgt dat de klachten verminderen.

Er zijn patiënten voor wie een operatie geen optie is. Voor hen is er een veilige, alternatieve behandeling die bestaat uit ‘bulkinjecties’. In dit geval wordt er een substantie rond de plasbuis ingespoten. Deze substantie sluit de plasbuis beter af. De behandeling vindt plaats op de polikliniek onder lokale verdoving. 70 procent van de vrouwen die met bulkinjecties zijn behandeld, hebben daar baat bij.

Onderzoek naar nieuwe behandelmogelijkheden
Op dit moment doet het AMC in Amsterdam in samenwerking met andere ziekenhuizen onderzoek naar nieuwe behandelmogelijkheden voor stressincontinentie. Afhankelijk van de ernst van de klachten, wordt bepaald aan welk onderzoek een patiënt kan meedoen.

Lichte tot matige stressincontinentie
Patiënten met lichte tot matige stressincontinentie kunnen deelnemen aan de Women-UP studie. Bij deze studie wordt bekkenbodemfysiotherapie uitgebreid met een biofeedbackapparaat. Dit apparaatje wordt vaginaal ingebracht. Het meet de spierspanning als je bekkenbodemoefeningen doet. De uitkomsten zijn zichtbaar op een applicatie op je smartphone. Zo zie je hoe je vooruitgaat. Voor de app zijn ‘serious games’ ontwikkeld. Deze spelletjes ondersteunen de oefeningen die je doet. Daarnaast krijg je via internet toegang tot een webportal waar je je trainingsresultaten uploadt en contact legt met je zorgverlener. Die zorgverlener houdt via het webportal ook je resultaten in de gaten. Dat betekent dat je minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen. We weten niet of deze innovatieve toevoegingen de uitkomst van de fysiotherapie verbeteren. Daarom wordt dat onderzocht.

Matige tot ernstige stressincontinentie
Vrouwen met matige tot ernstige stressincontinentie kunnen deelnemen aan de BAM-studie. Het doel van deze studie is om de kosten en de effectiviteit van de operatie (kunststof bandje) en de behandeling met bulkinjecties met elkaar te vergelijken.

Het onderzoek brengt geen extra risico’s met zich mee. Deelnemers aan deze studie krijgen een extra poliklinische controle en moeten vier vragenlijsten en een dagboek invullen.

Als je geïnteresseerd bent in deelname aan verder onderzoek, ga dan naar de site, hier kom je in een beveiligde omgeving en vind je een vragenlijst. Je antwoorden kunnen na opslaan alleen worden ingezien door de twee arts-onderzoekers van de studies. Als je de vragenlijst volledig hebt ingevuld wordt er gevraagd of een arts-onderzoeker contact mag opnemen om je te laten weten of je en voor welke studie je in aanmerking komt.

Deelname aan wetenschappelijke studies gebeurt altijd op vrijwillige basis en het invullen van de vragenlijst verplicht je daarom tot niets. Ook als je deelneemt aan de studie mag je op elk moment stoppen, zonder opgaaf van redenen.