Hartelijke dank voor uw bijdrage


Over SpreekuurThuis
Al sinds 1989 is Spreekuur Thuis® actief op het terrein van medische informatie rond chronische ziekten en andere patientenvoorlichting. Op basis van deze ruime ervaring wordt deze website ontwikkeld. Daarbij wordt samengewerkt met de volgende huisartsen en medisch specialisten:


Disclaimer
De content op deze website is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en u wordt nadrukkelijk geadviseerd uw arts te raadplegen voor specifieke informatie over uw persoonlijke gezondheidssituatie. De samenstelling is met de meeste zorg uitgevoerd en de content wordt continu geactualiseerd.  De auteurs en de redactie van Spreekuur Thuis aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of vermeende adviezen op deze site. Voor verbeteringen van de gegeven informatie houden wij ons aanbevolen.

Commerciële uitingen op deze site (buttons, banners, productinformatie) komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende aanbieder van de informatie.

Spreekuur Thuis vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Spreekuur Thuis leeft de regels na die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gesteld.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poiesz Uitgevers.

Redactioneel wordt Spreekuur Thuis verzorgd door:

Poiesz Uitgevers
Postbus 147, 1540 AC Koog aan de Zaan
e-mail: info@spreekuurthuis.nl